# Tytuł Autor
1. Lekcja bez podręcznika mgr Justyna Rutkowska
2. „Jak pracować z sześciolatkiem?” - materiały z seminarium 4.11.2014 prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
Instytut Psychologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
3. Wyprawka nauczyciela klasy pierwszej. Kompendium wiedzy o sześciolatku prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
z Zespołem
4. Program własny: Sport i rekreacja w wodzie – zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Anna Dudra
5. Seria 1. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania Redakcja: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
6. Seria 2. Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania Redakcja: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
7. Seria 3. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania Redakcja: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
8. Seria 4. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania Redakcja: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
9. Przykłady dobrych praktyk - materiały z realizacji projektu Przedszkole Dobrych Praktyk Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU
10. Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) Sylabus kursu ORE
11. Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu - prezentacja ORE
12. Moduł I: Propozycja procedury wdrażania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu ORE
13. Moduł I: Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w przedszkolu i szkole ORE
14. Moduł I: Uwagi dotyczące realizacji poszczególnych części podstawy programowej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej ORE
15. Moduł II: Wychowanie przedszkolne a edukacja włączająca - prezentacja ORE
16. Moduł II: Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. MEN ORE
17. Moduł III: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu - prezentacja ORE
18. Moduł III: Grupa wsparcia dla rodzin dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ORE
19. IPET Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - prezentacja ORE
20. Moduł IV: Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec dziecka niesłyszącego i niedosłyszącego w przedszkolu - prezentacja ORE
21. Moduł IV: Wskazania do pracy z dzieckiem niedosłyszącym w przedszkolu ORE
22. Moduł V: Dostosowanie otoczenia przedszkolnego i wymagań edukacyjnych dla dziecka niewidomego i słabowidzącego w edukacji przedszkolnej - prezentacja ORE
23. Moduł V: Wspomaganie rozwoju przedszkolaka ORE
24. Moduł V: Nauczanie wielozmysłowe w przedszkolu ORE
25. Moduł V: Jak rozmawiać z rodzicami o wspieraniu każdego dziecka (nie tylko ze SPE)? ORE
26. Moduł VI: Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji przedszkolnej (dzieci z niepełnosprawnością ruchową i afazją) - prezentacja ORE
27. Moduł VI: Integracja w przedszkolu nieintegracyjnym ORE
28. Moduł VII: Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera) - prezentacja ORE
29. Moduł VIII: Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną) - prezentacja ORE
30. Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgiczno-pedagogicznej w edukacji przedszkolnej - prezentacja ORE
31. Moduł IX: Dziecko zdolne w przedszkolu ORE
32. Moduł IX: Dziecko z ADHD w przedszkolu ORE