4 kwietnia 2022

Szkolenie „Magia Fizyki”

31 marca 2022r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyło się szkolenie dla nauczycieli fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych. pn. „Magia Fizyki”. Przedstawione zostały ciekawe, czasem zaskakujące doświadczenia z wykorzystaniem:

 • ciekłego azotu
 • helu
 • łoża fakira
 • tornada ogniowego
 • energii elektrycznej
 • próżni
 • kuli plazmowej
 • generatora van de Graaffa

Organizatorem szkolenia była Pani Agnieszka Sztuka – doradca metodyczny z zakresu fizyki. Zajęcia miały na celu przedstawienie fizyki, jako nauki praktycznej i przydatnej w życiu codziennym.


Aktualności 08 kwiecień 2016

Przyznanie akredytacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli


Z przyjemnością informujemy iż Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w dniu 4 kwietnia br. Pan Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty wydał Decyzję o przyznaniu akredytacji dla ODN/CKZiU.


Szczegóły

13 kwietnia 2017

Składaj z nami origami

Na przełomie lutego i marca 2017 r. odbyły się w ODN warsztaty „Składaj z nami origami”. Origami to  japońska sztuka składania papieru w taki sposób, aby bez użycia nożyczek i kleju wyczarować figury przedstawiające np. zwierzęta, kwiaty, zabawki. Jest to jedna z ciekawszych form aktywności plastycznej dzieci, dająca możliwość poczucia sprawstwa i satysfakcji, że „ja to robiłem sam i mi się udało”. Warsztaty obejmowały trzy spotkania. Na pierwszym uczestnicy składali pudełka i pudełeczka z elementami zajęć matematycznych. Drugie zajęcia poświęcone były Wielkanocy, po których każda z uczestniczek wyszła z koszykiem świątecznym wypełnionym barankami, zającami, jajkami i wiosennymi kwiatami. Na ostatnich zajęciach tworzono pejzaż metodą Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej – Origami płaskie z koła. Kto by pomyślał, że kawałek papieru to dla dorosłych ogromna frajda. Warsztaty zorganizował doradca metodyczny – pani Anna Kulpa, a zajęcia poprowadziła pani Ewa Chełminiak.


Aktualności 8 marca 2016

 

Zapraszamy do lektury najnowszego biuletynu ODN,
który jest poświęcony Ocenianiu Kształtujacemu.

 


Biuletyn ODN 1/2015/2016


Aktualności 18 maj 2016

Szanowni Nauczyciele matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Informujemy, że na stronie http://odn.ckziu.wloclawek.pl/edukacja/ znajdziecie Państwo materiały do pracy na lekcjach matematyki dotyczące: dowodzenia w geometrii, dowodzenia nierówności, kombinatoryki w zadaniach, prawdopodobieństwa całkowitego i warunkowego oraz zadania z zastosowaniem rachunku pochodnych. Publikacje powstały min.w trakcie realizacji Projektu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych". Zachęcamy do lektury.

Doradca metodyczny z zakresu matematyki Anna Kulpa.Aktualności 14 czerwca 2016

Pilotaż programowania szansą na innowację
Na miarę xxi wieku! Jak ją napisać i wdrożyć?
Zrobimy to z wami!

Zapraszamy na warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Specjalnych ośrodków, Szkolno-wychowawczych.


Szczegóły


7 marca 2016

 

Rozmowy z kandydatami zgłoszonymi do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

 

7 marca 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyły się rozmowy z kandydatami zgłoszonymi do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs stanowi doskonałą formę do wyróżnienia młodzieży, która poświęca swój czas na rzecz osób potrzebujących nie otrzymując w zamian żadnych korzyści materialnych, tym samym promując postawy odpowiedzialności oraz szacunku wobec drugiego człowieka.

Wśród zgłoszonych znalazło się 33 uczniów włocławskich szkół. W tym roku do udziału w konkursie po raz drugi zaproszono uczniów szkół podstawowych.

Pan Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek powołał jury konkursu, któremu przewodniczyła pani Mariola Gawłowska. Wyniki zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2016 r. podczas Gali Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

18 luty 2016

 

Budowanie koncepcji pracy placówki oświatowej.

 

Od początku roku szkolnego 2015/ 2016 roku doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku – Joanna Osowska i Katarzyna Nowacka przeprowadziły we włocławskich szkołach i przedszkolach cykl szkoleniowych rad pedagogicznych nt.: „Budowania koncepcji pracy szkoły”.

Celem szkoleń było uświadomienie roli planowania w procesie funkcjonowania placówki oświatowej i określenie koncepcji pracy placówki. W każdym spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i uczniowie, którzy pracowali metodami aktywizującymi wypracowując materiały do opracowania koncepcji pracy własnej placówki.

Łącznie, od września 2015r. do końca lutego 2016r., przeszkolono 193 osoby.

18 luty 2016

 

Skąd się bierze motywacja? – seminarium dla nauczycieli i wychowawców

 

„Nic nie bierze się samo z siebie. Motywacja też nie. Badacze mózgu potrafią dziś wyjaśnić biochemiczne podłoże motywacji. Dzięki temu nauczyciele mogą zrozumieć, dlaczego część uczniów jej nie ma, i co jeszcze ważniejsze, co zrobić, żeby pomóc osobom, którym brakuje chęci do nauki. Nauczyciele powinni również wiedzieć, jakie są skutki niezaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży i jak wiele zła potrafią wyrządzić uczniowie, próbujący zwrócić na siebie uwagę. – to główne założenia seminarium, które odbyło się 18 lutego br. w ODN/CKZiU we Włocławku. Głównym prelegentem była Pani dr Marzena Żylińska.

12 luty 2016

 

Szkolenie dla Dyrektorów placówek oświatowych

 

W dniu 12 lutego przy współpracy z Centrum Szkoleniowym A-Z odbyło się szkolenie dla kadry zarządzającej oświatą na temat: „ZMIANY W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ OD 1 STYCZNIA 2016”.

16 listopad 2015

 

Konferencja „Bezpieczna i przyjazna szkoła,
czyli o praktycznej profilaktyce agresji”

 

16 listopada br. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyła się konferencja na temat: „Bezpieczna i przyjazna szkoła, czyli o praktycznej profilaktyce agresji”.
Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą wszystkich etapów edukacyjnych. Udział w niej wzięło 50 nauczycieli z Włocławka i okolic. Zaproszonymi ekspertami byli prof. dr hab. Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej.  Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych, których tematyka dotyczyła przeciwdziałaniu przemocy wśród dzieci i młodzieży, w tym również przeciwdziałaniu cyberprzemocy, oraz dr Piotr Plichta – pedagog specjalny,  wykładowca  na Uniwersytecie Wrocławskim. Mediator sądowy, kierownik i członek zespołów badawczych realizujących granty krajowe i zagraniczne. Zainteresowania naukowe związane m.in. ze stresem i wypaleniem zawodowym  w profesjach pomocowych, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem używania nowych mediów przez tę grupę osób. Autor i współautor około 50 artykułów i rozdziałów w monografiach zwartych, współautor książki „Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik”.
Program konferencji obejmował część plenarną, podczas której poruszane były zagadnienia dotyczące przemocy rówieśniczej. Dr Jacek Pyżalski dokonał analizy zjawiska bullyingu oraz procesu jaki następuje podczas jego występowania. Bardzo cenne okazały się przykłady zachowań, sytuacji które mogą sprzyjać wystąpieniu zjawiska nękania wśród dzieci i młodzieży podawane przez dr Pyżalskiego. Wnioski płynące z części plenarnej dotyczą przede wszystkim konieczności posiadania przez nauczycieli jeszcze większej wrażliwości na sygnały bullyingu, oraz zwrócenia uwagi na przemoc psychologiczną, która jest mniej widoczna niż ta fizyczna.
W drugiej części, która miała formę warsztatów, nauczyciele rozmawiali z ekspertami na dwa tematy:
I grupa – Nastolatki a przemoc rówieśnicza – co działa, a co nie działa w profilaktyce?
II grupa – Czy agresja rówieśnicza dotycząca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga specjalnych rozwiązań?
Nauczyciele podczas warsztatów poznali autorskie narzędzia opracowane przez ekspertów służące do poznania zespołu klasowego i rozpoznania relacji wewnątrzgrupowych o nazwie „Plebiscyt życzliwości”. Dokonano analizy możliwych wyników i omówiono możliwości praktycznego wykorzystania tych wyników na potrzeby pozytywnej profilaktyki wystąpienia procesu nękania.
Wnioskami płynącymi z konferencji jest konieczność budowania relacji uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń i nauczyciel – rodzic. Bullying jest procesem – trzeba go znać, żeby wiedzieć jak działać skutecznie i jak działać aby nie zaszkodzić.
Nauczyciele wyrażali duże zadowolenie z konferencji i z tego, że mieli możliwość rozmawiania na trudne tematy, ale podkreślali również to iż dostali gotowe, praktyczne rozwiązania do zastosowania w codziennych sytuacjach. Wyrazili również potrzebę zorganizowania kolejnych warsztatów na ten temat.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.3 listopad 2015

 

 

 

Porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

W dniu 3 listopada br. w Urzędzie Miasta Włocławek w obecności pana dr Marka Wojtkowskiego – Prezydenta Miasta Włocławek i pani dr Barbary Moraczewskiej - Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Włocławek  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  we Włocławku a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową reprezentował pan dr Robert Musiałkiewicz - Prorektor PWSZ ds. Nauczania i Studentów, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani mgr Kinga Twardzik -  dyrektor CKZiU. Współpraca Uczelni i Centrum dotyczyć będzie współorganizacji studiów podyplomowych w bieżącym roku akademickim.

Oferta studiów podyplomowych spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, dzięki czemu już w listopadzie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku ul.Nowomiejska 25 rozpoczną się studia podyplomowe „Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Pełna oferta studiów dostępna jest na stronie internetowej ODN/CKZiU www.odn.ckziu.wloclawek.pl oraz pod numerem telefonu 732 668 987   lub   54 232 63 07 oraz na stronie PWSZ www.pwsz.wloclawek.pl

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.26 października 2015

 

 

Porozumienie o współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą

W dniu 22 października br. z inicjatywy i przy wsparciu pani Barbary Moraczewskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Włocławek zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Kujawską Szkołę Wyższą reprezentował pan prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor KSW, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani mgr Kinga Twardzik -  dyrektor CKZiU. Współpraca Uczelni i Centrum dotyczyć będzie współorganizacji studiów podyplomowych w bieżącym roku akademickim.

Bogata oferta studiów podyplomowych spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, dzięki czemu już w listopadzie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku ul.Nowomiejska 25 rozpoczną się między innymi studia podyplomowe „Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń”, „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, oraz uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych dotąd w ODN/CKZiU. 

Nabór na studia trwa do końca października. Pełna oferta studiów dostępna jest na stronie internetowej ODN/CKZiU www.odn.ckziu.wloclawek.pl oraz pod numerem telefonu 732 668 987   lub   54 232 63 07 oraz na stronie KSW www.ksw.wloclawek.pl.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.
01 lipca 2015

Uroczyste zakończenie kursów kwalifikacyjnych

W dniu 24 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie kursów kwalifikacyjnych: Sztuka, Oligofrenopedagogika, Bibliotekoznawstwo, Pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo, realizowanych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU. W bieżącym roku szkolnym kursy łącznie ukończyło 61 osób. Serdecznie wszystkim dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty i zapraszamy do dalszej współpracy w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii
01 lipca 2015

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

W dniu 22 czerwca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „SZKOŁA MOICH MARZEŃ”, kierowanego do dzieci 5- 6 letnich. Celem konkursu było upowszechnienie edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci 5 i 6-letnich oraz zaproszenie sześciolatków do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Organizatorkami konkursu były: Pani Ewa Piotrowska – Kołata i Pani Zofia Wojdat.

LISTA LAUREATÓW KONKURSU

I  MIEJSCE
EMILIA KIEŁBASA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29 WE WŁOCŁAWKU

II  MIEJSCE
ZOFIA MINTA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 WE WŁOCŁAWKU

I  MIEJSCE
LENA NASTARZEWSKA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29 WE WŁOCŁAWKU

II  MIEJSCE
KAROLINA MAZOWIECKA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 WE WŁOCŁAWKU

III  MIEJSCE
BLANKA LEWANDOWSKA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 WE WŁOCŁAWKU

III  MIEJSCE
SARA KOWALSKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 WE WŁOCŁAWKU

WYRÓZNIENIE
JENNIFER BLANKEENBURG NGUYEN
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 WE WŁOCŁAWKU

WYRÓZNIENIE
OLIWIA DRAG
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29 WE WŁOCŁAWKU

WYRÓZNIENIE
JULIA GORZYCKA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 WE WŁOCŁAWKU

WYRÓZNIENIE
MIKOŁAJ ESTKOWSKI
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 WE WŁOCŁAWKU

WYRÓZNIENIE
EMILIA BRENDA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 WE WŁOCŁAWKU
29 czerwca 2015

Uroczyste podsumowanie projektu „Przedszkole Dobrych Praktyk”

W dniu 19 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Przedszkole Dobrych Praktyk”, który był realizowany w tym roku szkolnym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
Projekt miał na celu wymianę doświadczeń wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej oraz dzielenie się dobrymi praktykami poprzez organizację zajęć pokazowych dla nauczycieli z innych placówek. Efektem podejmowanych działań w ramach projektu jest również publikacja scenariuszy zajęć opracowanych przez nauczycieli biorących udział w projekcie.
Przedszkolom biorącym udział w projekcie nadano CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA DOBRYCH PRAKTYK, Dyrektorom i Nauczycielom pani wicedyrektor Joanna Osowska wręczyła podziękowania za udział w projekcie.
Poniżej prezentujemy fotorelację z uroczystości, oraz plik publikacji scenariuszy, a także prezentację projektu Przedszkole bez zabawek – realizowanego w Przedszkolu Akademickim PWSZ, który był prezentowany na spotkaniu.

LISTA PRZEDSZKOLI, KTÓRE OTRZYMAŁY CERTYFIKAT
PRZEDSZKOLA DOBRYCH PRAKTYK

Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku ul. Łanowa 3
Przedszkole Publiczne Nr 13 we Włocławku ul. Brdowska 2
Przedszkole Publiczne Nr 27 we Włocławku ul. Cienista 20
Przedszkole Publiczne Nr 32 we Włocławku ul. Kaliska 108
Przedszkole Publiczne Nr 36 we Włocławku ul. Wyspiańskiego 3
Przedszkole Akademickie PWSZ we Włocławku ul. 3 Maja 17

DYREKTORZY I NAUCZYCIELE
BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE


Przedszkole Publiczne 32
Dorota Brykner
Maja Wiśniewska
Joanna Słupska

Przedszkole Publiczne 36
Beata Rybacka-Kołowska
Dorota Kosińska
Marta Ryniec
Beata Tanalska
Joanna Gonstal
Dorota Lewnadowska

Przedszkole Publiczne 9
Małgorzata Kanderska
Agnieszka Madajska
Ewa Stelmasik

Przedszkole Publiczne  27
Anna Borkowska
Ewa Chełminiak

Przedszkole Akademickie
Agnieszka Koprowska
Jolanta Czerwińska – Afeltowicz
29 czerwca 2015

III edycja konkursu ”Śladami mniejszości niemieckiej we Włocławku”

17 czerwca 2015 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli gościł uczniów i nauczycieli sześciu włocławskich gimnazjów, które zgłosiły swój udział w III edycji konkursu ”Śladami mniejszości niemieckiej we Włocławku”. Trzyosobowe drużyny rozwiązywały quiz , w którym wykazały się wiedzą zdobytą podczas wykonywania zadań przesłanych miesiąc wcześniej do szkół. Zadania polegały na odwiedzeniu obiektów położonych we Włocławku mających związek z ludnością niemiecką zamieszkującą dawny Włocławek oraz znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące ich historii, położenia, architektury. Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wiedzą. Dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom. Organizatorem konkursu była Pani Monika Eska – Kaszubowska. Kolejna edycja konkursu już za rok. Zapraszamy do udziału!
29 czerwca 2015

KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU SZTUKI

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć, które odbywały się na kursie kwalifikacyjnym z zakresu sztuki w bieżącym roku szkolnym w ODN/CKZiU.
5 maja 2015

KONKURS "LEKTURA W KOMIKSIE"

Dnia 29 kwietnia 2015roku  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w CKZiU we Włocławku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literacko- plastycznego” Lektura w komiksie ”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć komiks na podstawie szkolnej lektury.
Spośród 54 prac  jury wybrało i nagrodziło  12 zasługujących na szczególne wyróżnienie.
Przyznano I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej i wyróżniono 3 prace uczniów szkół podstawowych. Jako nagrody zwycięzcy otrzymali książkową klasykę komiksu oraz gry planszowe w formie komiksowej. Zwycięzcom gratulujemy a uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie !
Oto lista nagrodzonych :
Kategoria - szkoły podstawowe
I miejsce: Katarzyna Przepiórska -  Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku.
II miejsce: Wiktor Piotr Kuchta  - Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku.
III miejsce: Joanna Stolarczyk - Szkoła Podstawowa nr 19  w Zespole Szkół nr 10 we Włocławku.
Wyróżnienia :

 1. Szymon Bladusiak - Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku.
 2. Zuzanna Kaczmarek - Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku.
 3. Wiktoria Maniecka - Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku.

Kategoria- szkoły gimnazjalne
I miejsce: Weronika Nowicka - Gimnazjum nr 12 w   Zespole Szkół nr 10 we Włocławku.
II miejsce: Natalia Rutkowska - Zespół Szkół Integracyjnych we Włocławku.
III miejsce: Olga Grzywacz - w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku.
Kategoria - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Katarzyna Kapelińska-  III Liceum Ogólnokształcące im.  Marii Konopnickiej  we Włocławku.        
II miejsce: Rafał Rudnicki - Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku.
III miejsce: Alicja Ostrouch - Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku.
Organizator:  doradca metodyczny ODN w CKZiU we Włocławku - Małgorzata Dąbrowska.
28 kwietnia 2015

„Zabawa z wiosną

Kolejny raz w ramach projektu Przedszkole Dobrych Praktyk 28.04.2015 roku w Przedszkolu Publicznym nr 9 we Włocławku odbyło się zajęcie prowadzone przez  nauczyciela Ewę Stelmasik „Zabawa z wiosną”. Zajęcie obserwowali nauczyciele z Włocławskich przedszkoli.
28 kwietnia 2015

„Zaginiony miś – origami baja”

W ramach projektu Przedszkole Dobrych Praktyk 27.04.2015 r w Przedszkolu Publicznym nr 27 we Włocławku odbyło się zajęcie prowadzone przez  nauczyciela Ewę Chełminiak  „Zaginiony miś – origami baja”- zabawy z wykorzystaniem edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej. W zajęciu wzięli udział nauczyciele z Włocławskich przedszkoli.
28 kwietnia 2015

II edycja międzyszkolnego konkursu „Easy English”

10 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 18 odbyła się II edycja międzyszkolnego konkursu „Easy English”, którego współorganizatorem jest CKZiU. Do konkursu zgłoszono w tym roku aż 31 uczniów z Włocławka i powiatu włocławskiego. Uczniowie po napisaniu testu  mieli okazję wziąć udział w wyjątkowych zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez Orhana Ece – Turka, który przyjechał do włocławskiej PWSZ w ramach wymiany międzynarodowej. Organizatorkami konkursu były p. Anita Bukrewicz, p. Sylwia Małecka i p. Monika Eska –Kaszubowska.

Aktualności 03 kwietnia 2015

Rozmowy z kandydatami   zgłoszonymi  do
Samorządowego Konkursu Nastolatków  „Ośmiu Wspaniałych”

11 marca 2015 roku  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyły  się rozmowy z kandydatami   zgłoszonymi  do Samorządowego Konkursu Nastolatków  „Ośmiu Wspaniałych”.  Konkurs stanowi doskonałą formę do wyróżnienia młodzieży, która poświęca swój czas na rzecz osób potrzebujących nie otrzymując w zamian żadnych korzyści materialnych, tym samym promując postawy odpowiedzialności oraz szacunku wobec drugiego człowieka.
Wśród zgłoszonych znalazło się 37 uczniów włocławskich szkół. W tym roku do udziału w konkursie po raz pierwszy zaproszono uczniów szkół podstawowych.

Pan Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek powołał jury  konkursu, któremu przewodniczyła pani Joanna Borowiak.  Wyniki zostaną ogłoszone ..kwietnia 2015 r. podczas Gali Konkursu "Ośmiu Wspaniałych".


Aktualności 02 kwietnia 2015

Światowy Dzień Autyzmu 2 kwietnia

Miesiąc kwiecień jest miesiącem wiedzy o autyzmie. Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela dołącza się do akcji, która ma na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ulotkę, która przybliża tematykę związaną z rozpoznawaniem i funkcjonowaniem osób z autyzmem. Zachęcamy do pobrania i upowszechniania wiedzy na ten temat.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

Aktualności 01 kwietnia 2015

Warsztat doskonalący „Muzyka, śpiew, pląsy i  taniec w edukacji przedszkolnej

W dniu 31.03.2015 roku zakończył się warsztat doskonalący dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pod tytułem „Muzyka, śpiew, pląsy i taniec w edukacji przedszkolnej”. W czasie wspólnego doskonalenia nauczyciele mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie organizacji zajęć umuzykalniających oraz wykorzystania muzyki do organizacji różnorodnej aktywności dziecka przedszkolnego.

Warsztat prowadziła Jolanta Kolibowska doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.


Aktualności 01 kwietnia 2015

KONFERENCJA „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE WE WŁOCŁAWKU I REGIONIE
– STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WSPARCIA

W dniu 24 marca br w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyła się konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Urząd Miasta Włocławek na temat „Kształcenie zawodowe we Włocławku i regionie – stan obecny i perspektywy wsparcia” . W konferencji wzięło udział 91 uczestników, w tym między innymi 32 przedstawicieli szkół gimnazjalnych, 17 ponadgimnazjalnych (w tym 15 ze szkół zawodowych).
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.


03 luty 2015

Warsztat doskonalący „Tance regionalne w edukacji przedszkolnej”

W dniu 3.02.2015 roku zakończył się warsztat "Tańce regionalne w edukacji przedszkolnej". W warsztacie wzięło udział dwudziestu czterech nauczycieli wychowania przedszkolnego. Uczestnicy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie aranżowania aktywności muzycznej dzieci w obszarze tańca i śpiewu czerpiącego z folkloru małej ojczyzny - Kujaw. Warsztat prowadziła Jolanta Kolibowska doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną.


18 grudnia 2014

Krótkie sprawozdanie z pracy: Wrzesień - Grudzień

Od sierpnia do grudnia br. doradcy metodyczni realizowali swoje zadania poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, udzielanie konsultacji indywidualnych i zespołowych.

Rok szkolny zainaugurowaliśmy uroczyście poprzez spotkanie z dyrektorami i nauczycielami. Inauguracja była uświetniona wykładem inauguracyjnym eksperta ORE pana Sebastiana Wasiołki „Prawy do lewego, czyli o transferach w naszych mózgach”. Podczas tej uroczystości dyrektor CKZiU Kinga Twardzik podpisała porozumienie o współpracy z kanclerzem Wyższej Szkoły Gnieźnieńskiej Krzysztofem Gawreckim. Oprócz działań związanych z wykonywaniem zadań doradców metodycznych: dyżury konsultacyjne, lekcje otwarte, szkolenia, warsztaty we wrześniu wydaliśmy publikację ODN w nakładzie 100sztuk, której odbiorcami są dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz nauczyciele.

20 września br. odbył się korowód przedszkolaka w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który współorganizowała Jolanta Kolibowska – doradca ds. wychowania przedszkolnego. 26 września obył się Dzień Języków Obcych koordynowany przez panią Monikę Eskę – Kaszubowską – doradca metodyczny ds. języków obcych. W ramach obchodów dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla młodzieży na temat Komunikacji niewidomych.

Kontynuowaliśmy również proces kompleksowego wspomagania szkół w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku, Szkole Podstawowej Nr 3 we Włocławku, Gimnazjum nr 9 we Włocławku. Rozpoczęto kompleksowe wspomaganie w Przedszkolu Publicznym nr 12 we Włocławku.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium dla pedagogów i wychowawców „Odpowiedzialność karna nieletnich” prowadzone przez panią Edytę Olszewską – specjalistę ds. prewencji Komendy Policji we Włocławku.

4 listopada w ODN/CKZiU odbyło się Seminarium dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej „Jak pracować z sześciolatkiem?”, w którym udział wzięło 91 osób. Seminarium prowadziła Pani prof. Anna Brzezińska – wykładowca akademicki, ekspert IBE w Warszawie, a głównym organizatorem była Pani Zofia Wojdat – doradca metodyczny. Drugim przedsięwzięciem była Konferencji nt. „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, w której udział wzięło 86 osób. Zaproszeni prelegenci mówili o roli współpracy szkół zawodowych w planowaniu i realizacji kształcenia zawodowego, oraz o konieczności podejmowania działań na rzecz podnoszenia prestiżu szkolnictwa zawodowego. Konferencja była również okazją do dzielenia się dobrymi praktykami dotyczącymi tematu spotkania. Organizatorem głównym konferencji była Pani Katarzyna Nowacka – doradca metodyczny.

W listopadzie odbyły się również szkolenia dla realizatorów programów „Przyjaciele Zippiego” oraz „W kręgu uśmiechu” od 6 lat realizowane w naszym ośrodku, a finansowane przez Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

Grudzień był miesiącem podsumowań, bo w ODN miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu plastyczno-literackiego „Mój Nauczyciel”, oraz odbyła się VI edycja Aukcji charytatywnej „Z potrzeby serca…”. Dochód z aukcji został przeznaczony na potrzeby dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” we Włocławku.

Poniżej zamieszczamy krótkie relacje z wybranych form doskonalenia zrealizowanych od września do grudnia br. wraz z relacją fotograficzną.


8 grudnia 2014

Podsumowanie aukcji charytatywnej „Serce Ci powie …”

W dniu 8 grudnia 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyła się aukcja charytatywna pod nazwą „Serce Ci powie …”. Była to już szósta edycja tego przedsięwzięcia.

Podczas aukcji licytowano piękne prace plastyczne o tematyce świątecznej wykonane przez uczniów naszych szkół oraz instytucje z nami zaprzyjaźnione. Dochód z licytacji w niebagatelnej kwocie 1 631,50 złotych i 15 euro został przekazany na ręce dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej „Maluch” we Włocławku pani Doroty Wilczury z przeznaczeniem na wyposażenie sali do rehabilitacji noworodków i niemowląt.

Cieszy nas bardzo, że na aukcję przybyło wiele osób, które zechciały wspomóc działalność „Malucha” i otworzyły dla małych podopiecznych swoje serca. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, ludziom dobrej woli, którym bliskie są słowa ks. M. Malińskiego : „Im większe Twoje zaangażowanie w ludzkie sprawy, tym większy jesteś sam”.

Organizatorzy: Małgorzata Dąbrowska i Monika Eska-Kaszubowska


8 grudnia 2014

Podsumowanie konkursu plastycznego „Mój nauczyciel”

Dnia 8 grudnia 2014 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Mój nauczyciel”. Adresatami konkursu były dzieci z przedszkolne 5- i 6-letnie oraz klasy 0 i I-III SP z terenu miasta Włocławek. Głównym celem konkursu było budowanie więzi pomiędzy uczniem a jego nauczycielem oraz zaprezentowanie talentów plastycznych. Laureatom konkursu gratulujemy!


8 grudnia 2014

Podsumowanie konkursu literackiego „Mój nauczyciel”

W dniu 8 grudnia 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Mój nauczyciel”. Wpłynęło 30 prac spośród których aż 26 autorstwa uczniów szkół podstawowych. Laureaci otrzymali nagrody w formie książek i akcesoriów komputerowych oraz pamiątkowe dyplomy. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich szkolnym opiekunom. Dziękujemy również naszym hojnym sponsorom.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnym konkursie pod nazwą „Lektura szkolna w komiksie” (regulamin dostępny będzie na naszej stronie internetowej www.odn.ckziu.wloclawek.pl od stycznie 2015 r.)


2 grudnia 2014

Warsztat doskonalący dla nauczycieli „Metoda projektu w przedszkolu”

W dniu 2 grudnia 2014 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku odbył się warsztat doskonalący dla nauczycieli „Metoda projektu w przedszkolu”.

W szkoleniu wzięło udział trzynastu nauczycieli przedszkoli. Celem warsztatu było pogłębienie umiejętności uczestników zakresie stosowania metody projektu w praktyce pedagogicznej. Efektem szkolenia było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie planowania i realizacji metody zgodnie z jej ideą oraz oczekiwaniami, możliwościami wychowanków, przy wsparciu rodziców i środowiska lokalnego.

Warsztat prowadziła Jolanta Kolibowska - doradca metodyczny ODN.


20 listopada 2014

Konferencja „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”

W dniu 20 listopada 2014 roku o godzinie 13:00 w Centrum Kultury Browar B, przy ulicy Łęgskiej 28 we Włocławku, odbyła się konferencja pt. „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, inaugurująca ogłoszony przez MEN Rok Szkoły Zawodowców.

Honorowy patronat nad konferencją objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Włocławek.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, Centrum Kultury Browar B, pracodawcami i szkołami zawodowymi z regionu.

Zaproszeni eksperci z zakresu edukacji zawodowej i pracodawcy podzielili się swoim doświadczeniem i refleksjami na temat włocławskiego rynku pracy oraz przygotowania zawodowego absolwentów szkół. Natomiast szkoły, kształcące zawodowo tj. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych z Grudziądza, Zespół Szkół Chemicznych i Zespół Szkół Elektrycznych z Włocławka, zaprezentowały dobre praktyki w zakresie współpracy z pracodawcami.

W konferencji wzięło udział łącznie 86 uczestników z Włocławka i regionu.


7 listopada 2014

Szkolenie „Ocena pracy nauczyciela nowocześnie”

Po raz kolejny dyrektorzy szkół i przedszkoli rozmawiali o zadaniach stojących przed nimi - tym razem w obszarze oceniania pracy nauczyciela. Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne szkolenia dla dyrektorów już po Nowym Roku.


4 listopada 2014

Seminarium „Jak pracować z sześciolatkiem?”

W dniu 4 listopada 2014 roku odbyło się seminarium dla nauczycieli przedszkoli i szkół na temat: „Jak pracować z sześciolatkiem?”.

Zaproszonym przez nas ekspertem była Pani prof. dr hab. Anna Brzezińska - wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Lider Zespołu Wczesnej Edukacji, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych.

Seminarium było okazją do rozmów o potrzebach dziecka sześcioletniego, ale również o potrzebach najbliższego środowiska, w którym to dziecko przebywa.

Wśród uczestników, oraz spośród szkół i przedszkoli, które były przez nich reprezentowane, zostały rozlosowane upominki. Głównymi sponsorami były wydawnictwa PWN, Bambino i Wydawnictwo Bohdan Orłowski „Gramy w piktogramy”.

Organizatorem przedsięwzięcia była Pani Zofia Wojdat – doradca metodyczny z obszaru edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej.

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczny udział.


30 października 2014

Kolejna platforma wymiany doświadczeń Dyrektorów szkół i przedszkoli

Tym razem, 30 października 2014 roku, poznawaliśmy nowoczesne narzędzie do przeprowadzania ewaluacji w szkole. Pan Sebastian Wasiołka prezentował www.CentrumEwaluacji.pl. Poszukiwaliśmy również źródeł zewnętrznego pozyskiwania środków do realizacji projektów oświatowych. Dziękujemy za spotkanie. Na kolejne zapraszamy w styczniu 2015 roku.


28 października 2014

Seminarium „Odpowiedzialność karna nieletnich” - I edycja

Seminarium „Odpowiedzialność karna nieletnich” - I edycja już za nami. Seminarium poprowadziła Pani Edyta Olszewska - specjalista ds. prewencji Komendy Policji we Włocławku. Dziękujemy za Państwa liczny udział. Zapraszamy do udziału w II edycji - 4 grudnia br.


27 października 2014

Szkolenie „Planowanie pracy dyrektora, nauczyciela a monitorowanie podstawy programowej”

Szkolenie „Planowanie pracy dyrektora, nauczyciela a monitorowanie podstawy programowej” odbyło się w poniedziałek, 27 października 2014 roku. Dyrektorzy szkół i przedszkoli bardzo aktywnie planowali monitorowanie podstawy programowej i budowanie swojej roli, jako strażnika procesu edukacyjnego w szkole i przedszkolu. Dziękujemy Państwu za udział. Zapraszamy na kolejne szkolenie - już 7 listopada 2014 roku - „Ocena pracy nauczyciela - nowocześnie”.


13 października 2014

Szkolenie „Prawo wewnętrzne w szkole - nadzór dyrektora”

W dniu 13 października br. odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli na temat „Prawo wewnętrzne w szkole - nadzór dyrektora”. Szkolenie poprowadził pan Jarosław Durszewicz - nauczyciel, wieloletni dyrektor bydgoskich szkół, od roku 2009 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


29 września 2014

Platforma wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli

W dniu 29 września br. zainicjowano kolejny rok sieci wymiany doświadczeń i samokształcenie dyrektorów szkół i przedszkoli.

Inicjatorem spotkań jest doradca metodyczny ds. kształcenia kadry kierowniczej - pan Jarosław Hupało. Program spotkania obejmował najnowsze zmiany w prawie oświatowy, oraz organizacji pracy dyrektora szkoły, przedszkola w bieżącym roku szkolnym 2014/2015. Pani Joanna Osowska - wicedyrektor CKZiU ds. ODN zaprezentowała ofertę ODN w obszarze kompleksowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli, oraz propozycję szkoleń dla kadry kierowniczej na najbliższe miesiące.

Platforma wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli to miejsce do wymiany opinii i doświadczeń związanych z kierowaniem szkołami i przedszkolami.

Wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszym spotkaniu serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne formy proponowane przez ODN.


28 września 2014

ODN w CKZiU na Pikniku Spółek Miejskich

28 września br., podczas Pikniku Spółek Miejskich, wspieraliśmy tym razem w rozwoju i odkrywaniu swoich talentów najmłodszych uczestników tej imprezy.

Dzieci, wspólnie z doradcami metodycznymi, poznawały zawody. Podczas kolorowania dzieci opowiadały nam o swoich planach na przyszłość i mamy nadzieję, że wszystkie ich marzenia spełnią się.

Dorośli w tym czasie mieli okazję poznać ofertę szkół dla dorosłych, kursów i warsztatów, organizowanych przez CKZiU w bieżącym roku szkolnym, w tym również ofertę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za wspólną zabawę i miłe popołudnie.


26 września 2014

Dzień Języków Obcych

Dzień Języków Obcych był w naszym Ośrodku okazją do spotkań z nauczycielami i uczniami. Organizatorem przedsięwzięcia była Pani Monika Eska-Kaszubowska - doradca metodyczny z obszaru języka niemieckiego i projektów unijnych.

Obchody zaczęliśmy od lekcji pokazowej języka angielskiego w klasie III SP nr 18 we Włocławku. Lekcje prowadziła pani Anita Bukrewicz. Dzieci uczyły się angielskiego „śpiewająco”, poprzez piosenki.

Nieco przewrotnie właśnie w Dzień Języków Obcych rozmawialiśmy z młodzieżą podczas warsztatów pt. „Komunikacja niewidomych”. Komunikacja to nie tylko język, o tym przekonywał młodzież pan Sebastian Grzywacz wraz ze swoim psem przewodnikiem. Uczestnicy warsztatów uczyli się udzielania pomocy, zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością. Po zaangażowaniu młodzieży sądzimy, że taką lekcję empatii należy powtarzać częściej.

Dzień Języków Obcych zakończyliśmy kolejną lekcją pokazową, podczas której pani Sylwia Małecka ze Szkoły Podstawowej Nr 18 pokazywała możliwości wykorzystania metody Immersion w nauczaniu języków obcych.

Dziękujemy dzieciom, młodzieży, nauczycielom, oraz prowadzącym warsztaty i lekcje pokazowe za zaangażowanie i pasję, oraz za to, że zechcieli się nią z nami podzielić. Pani Monice Manke-Durma - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 18 we Włocławku dziękujemy za otwartość i ciepłe przyjęcie.


20 września 2014

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Dnia 20 września 2014 roku we Włocławku, odbyły się Wojewódzkie Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Na zaproszenie Pani Anny Łukaszewskiej - Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - w uroczystości wzięły udział przedszkolaki z przedszkoli włocławskich oraz placówek z Lipna, Rypina, Raciążka, Skępego i Brześcia Kujawskiego oraz Baruchowa, wraz z rodzicami i nauczycielami. W obchodach wzięli udział zaproszeni goście: Domicela Kopaczewska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wanda Muszalik - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, Bożena El-Maaytah - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławka oraz ks. Henryk Witczak - Proboszcz Parafii Świętego Jana Chrzciciela we Włocławku.

W czasie inauguracji obchodów na scenie Centrum Kultury Browar B we Włocławku można było podziwiać występy dzieci przedszkolnych. Nauczyciele zaprezentowali również przykłady dobrych praktyk w realizacji edukacji przedszkolnej. W holu budynku można było podziwiać wystawę dziecięcych prac, kuratorem wystawy było Przedszkole nr 7 przy Szkole Podstawowej nr 8 we Włocławku.

Po spotkaniu w Centrum Kultury Browar B we Włocławku, obył się „Przedszkolny Korowód”, prowadzony ulicami miasta przez orkiestrę Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. W przemarszu wzięły udział delegacje przedszkolaków wraz z rodzicami i nauczycielami. Na zakończenie korowodu odbyła się zabawia plenerowa: tańce, pląsy, konkursy zorganizowane przez PWSZ we Włocławku i pokaz z udziałem balonu oraz szybowca z Aeroklubu Włocławskiego, pokazy Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

Na zakończenie Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Pani Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - podziękowała wszystkim za udział i pożegnała uczestników.


17 września 2014

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015

W dniu 17 września 2014 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Oprócz zaproszonych gości, uczestnikami spotkania byli Dyrektorzy szkół z Włocławka i okolic, liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i nauczyciele, oraz doradcy metodyczni ODN w CKZiU.

Ofertę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok szkolny 2014/2015 przedstawiła Pani Joanna Osowska – wicedyrektor CKZiU ds. ODN. Wśród proponowanych form doskonalenia znalazły się warsztaty, seminaria, konferencje, sieci współpracy i samokształcenia, kursy kwalifikacyjne spośród obszarów będących odpowiedzią na podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. Nowością w tegorocznej ofercie są szkolenia wyjazdowe kadry kierowniczej, wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych, terenowe warsztaty metodyczne oraz wyjazdy studyjne. ODN w CKZiU w tym roku po raz pierwszy zaprasza na studia podyplomowe, które będą realizowane we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium. Kierunki w/w studiów, to kierunki pedagogiczne: nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej, logopedia, diagnoza i terapia pedagogiczna, wspieranie w rozwoju i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca, edukacja dla bezpieczeństwa oraz resocjalizacja z socjoterapią. Podpisanie umowy o współpracy między Dyrektorem CKZiU panią Kingą Twardzik, a Kanclerzem GSW Milenium panem Krzysztofem Gawreckim, było kolejnym punktem inauguracji. Wierzymy, że współpraca ta pozwoli zdobyć wszystkim zainteresowanym nowe kwalifikacje i zaowocuje szerokim gronem zadowolonych absolwentów.

Uczestnicy inauguracji wysłuchali wystąpienia Pana Krzysztofa Gawreckiego – Kanclerza Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium „O doskonaleniu zawodowym nauczycieli”, który podkreślił rolę doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem jego praktycznego wymiaru. Kolejny gość Pan Sebastian Wasiołka w czasie wykładu „Prawy do lewego – czyli o transferach w naszym mózgu” w atrakcyjny sposób pokazał sposoby zastosowania najnowszych technologii w edukacji. Zwrócił również uwagę na konieczność wykorzystania wiedzy z zakresu neurodydaktyki oraz na wagę znajomości preferencji sensorycznych uczniów i nauczycieli.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali Biuletyn ODN pt. „Na początek…”, który jest najnowszą publikacją opracowaną przez doradców metodycznych dla potrzeb nauczycieli i dyrektorów szkół. Biuletyn ten jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ośrodka www.odn.ckziu.wloclawek.pl w zakładce Publikacje. Na stronie internetowej znajduje się cała ofertą, aktualizowana również o nowe propozycje.


28 sierpnia 2014

Szkolenie Rady Pedagogicznej w SP nr 10 we Włocławku

W dniu 28 sierpnia 2014 roku, w ramach Kompleksowego Wspomagania Szkół, przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku szkolenie Rady Pedagogicznej. Tematem szkolenia było „Jak radzić sobie ze stresem”.

Nauczyciele pracowali metodą warsztatową, którą poprzedził mini wykład na temat stresu. Uczestnicy szkolenia poznali wybrane sposoby relaksacji, ćwiczenia oddechowe, elementy qigong Tai chi. W czasie spotkania panowała twórcza oraz radosna atmosfera, która sprzyjała osiągnięciu zaplanowanych celów.

Warsztaty prowadziły Ewa Piotrowska-Kołata oraz Zofia Wojdat - doradcy metodyczni z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy za miłą atmosferę i kreatywność. Życzymy, aby nowy rok szkolny 2014/2015 był pełen sukcesów, zarówno w zdobywaniu wiedzy, pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.