Umysły są jak spadochrony - działają tylko wtedy, kiedy są otwarte.

Thomas Devar


PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

   • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
    intelektualną - 2 tygodnie
                                                                          PLAN

  • Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autystycznym
    Spektrum Zaburzeń - 2 tygodnie
                                                            PLAN