To, kim jest nauczyciel, jest ważniejsze od tego, czego naucza.

Karl Menninger


PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

   • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                               PLAN

  • Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    z Autystycznym Spektrum Zaburzeń
                                                  PLAN