Nauczyciele nie są leniwi, uczniowie nie są głupi, w systemy edukacji inwestuje się wciąż więcej środków,
a jednak wszyscy czujemy, że coś jest nie tak.

Manfred Spitzer


PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

   

 • Edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
                                      PLAN

 • Edukacja i terapia osób
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
                                      PLAN