Matką wiedzy jest pamięć. Matką pamięci - metoda.

Ajschylos


PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
    intelektualną sem. II
                                                                               PLAN

  • Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autystycznym
    Spektrum Zaburzeń
                                                                                 PLAN