Nie wszystko z czym się mierzymy może być zmienione.
Ale nic nie może być zmienione, jeśli się z tym nie zmierzymy.

James Baldwin


PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

  • Surdopedagogika rok akademicki 2017/2018                PLAN

 

  • Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autystycznym
    Spektrum Zaburzeń
                                                                                 PLAN

 

  • Doradztwo Zawodowe                                                                       PLAN

     

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                            PLAN

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ
WE WŁOCŁAWKU


                                                            Tytuł     Ilość semestrów  Ilość godzin Opłata za semestr
Nauczanie przedsiębiorczości i ekonomii 3 365 1250 zł
Rozwój kompetencji cyfrowych - podstawy programowania dla nauczycieli 2 230 1500 zł
Terapia integracji sensorycznej 3 395 1200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 3 365 1300 zł
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 3 350 1250 zł
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika 3 365 1000 zł
Nauczanie matematyki i fizyki 3 540 1250 zł
Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji (dla osób nieznających języka angielskiego) 4 690 1550 zł
Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji (dla osób posiadających certyfikat lub zdających egzamin sprawdzający) 3 510 1400 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 480 1300 zł
Doradztwo i poradnictwo zawodowe 3 380 1200 zł
Arteterapia w  pracy z dzieckiem o specjalnych  potrzebach edukacyjnych 3 420 1400 zł
Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 340 1150 zł
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 405 1100 zł


Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie grupy min. 15 uczestników.

 

30% - w przypadku podjęcia nauki równocześnie na dwóch rodzajach studiów podyplomowych (30 % wartości opłaty niższej jednego rodzaju studiów)
20% - dla absolwentów PWSZ we Włocławku 
10% - dla osób skierowanych przez zakład pracy (minimum 3 osoby z jednego zakładu pracy)     
10% - w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za cały cykl studiów

 

Na studiach podyplomowych nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej i wpisowej!

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z KUJAWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ WE WŁOCŁAWKU

 

                                                            Tytuł     Ilość semestrów Opłata za cały rok
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 2296 zł
Choreoterapia 2 1946 zł
Doradztwo zawodowe 2 1946 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 2 1946 zł
Edukacja  w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 3 2446 zł
Edukacja w zakresie etyki 3 2446 zł
Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki 2 1946 zł
Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie 2 2146 zł
Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej 2 1946 zł
Edukacja w zakresie nauczania muzyki 2 2146 zł
Edukacja w zakresie nauczania geografii 2 2146 zł
Edukacja w zakresie nauczania chemii 2 2146 zł
Edukacja w zakresie nauczania biologii 2 2146 zł
Edukacja w zakresie nauczania plastyki 2 2146 zł
Logopedia 4 3246 zł
Neurologopedia 3 2446 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 2446 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 2446 zł
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 3 2146 zł
Resocjalizacja i socjoterapia 2 1946 zł
Surdopedagogika 2 1946 zł
Tyflopedagogika 2 2046 zł
Wczesne nauczanie języka angielskiego 3 2446 zł
Wczesne nauczanie języka niemieckiego 3 2746 zł
Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń 2 2146 zł