To, kim jest nauczyciel, jest ważniejsze od tego, czego naucza.

Karl Menninger

Studia podyplomowe realizowane we współpracy
z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku: