Oferta szkoleniowa adresowana jest do Dyrektorów i Nauczycieli, przede wszystkim z rejonu, objętego działalnością Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ale może z niej także skorzystać każdy nauczyciel spoza tego obszaru, zainteresowany problematyką proponowanych zajęć.

W tegorocznej ofercie znajdziecie Państwo wiele form, które są odpowiedzią na kierunki polityki oświatowej państwa, a poprzez które chcemy wspomagać procesowo nauczycieli szkół i przedszkoli. Proponujemy kursy kwalifikacyjne, ale również zapraszamy na studia podyplomowe. Pracując na rzecz podnoszenia jakości edukacji, podejmujemy współpracę z włocławskimi instytucjami i proponujemy Państwu udział w projektach, konkursach, czy warsztatach terenowych. Nowością w naszej ofercie są wyjazdowe szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty, poprzez które chcemy wspomóc Dyrektorów szkół i przedszkoli w tym trudnym wyzwaniu przywództwa edukacyjnego.