Cena 1 godziny szkolenia Rady Pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Miasta Włocławek wynosi 80 zł,  dla pozostałych 200 zł za godzinę.

Na Państwa życzenie organizujemy również szkolenia na tematy spoza proponowanej oferty.

Grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 30 osób.