Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku, wydłużać swe korzenie, drążyć, dowiadywać się, porównywać, szukać w książkach i materiałach źródłowych, zanurzać swą ciekawość w kapryśnych głębinach wiedzy. Pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkryć, czasem trudne, ale pozwalające znaleźć taki program, jaki będzie dla niego pewny.

Celestyn Freinet

KD1 Umiejętności metodyczne nauczyciela przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
Celem kursu jest wsparcie nauczyciela w doskonaleniu umiejętności metodycznych i organizacyjnych, analiza zmian w podstawach programowych, prezentacja skuteczności metod nauczania, stworzenie katalogu najczęściej stosowanych metod aktywizujących, określenie roli oceniania i zadań nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki.

Ilość godz. 12

Koszt: 100 zł
KD2 Elementy oceniania kształtującego na zajęciach z języka obcego.
Celem kursu jest zapoznanie nauczyciela z elementami oceniania kształtującego na zajęciach z języka obcego. Ilość godz. 20 Koszt: 150 zł
KD3 Ocenianie na zajęciach z języka obcego.
Celem kursu jest nabycie umiejętności, co i jak oceniać na zajęciach z języka obcego. Ilość godz. 20 Koszt: 150 zł
KD4 Elementy oceniania kształtującego na zajęciach przedmiotów humanistycznych.
Celem kursu jest zapoznanie nauczyciela z elementami oceniania kształtującego na zajęciach przedmiotów humanistycznych. Ilość godz. 20 Koszt: 150 zł
KD5 Trudna sztuka oceniania.
Celem kursu jest nabycie umiejętności, co i jak oceniać na zajęciach i jak napisać przedmiotowy system oceniania zgodny z przepisami prawa oświatowego.

Ilość godz. 20

Koszt: 150 zł
KD6 Kierownik wycieczek szkolnych.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ilość godz. 10 Koszt: 100 zł
KD7 Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ilość godz. 10 Koszt: 100 zł
KD8 Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli wychowawcy w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Ilość godz. 36

Koszt:  180 zł