Nie ma ważniejszego zadania, jak być miłym i pełnym uroku.
Krzewić radość, promieniować szczęściem, rozlewać jasność na ciemnych drogach życia...
Czyż nie jest to największa przysługa dla innych?

Victor Marie Hugo

KD1 Szkolny Doradca Zawodowy.
Celem kursu jest budowanie i doskonalenie warsztatu pracy Szkolnego Doradcy Zawodowego.

Ilość godz. 12

Koszt: 100 zł
KD2 Szkolny Animator Kultury pt. Regionalny Skarbiec Kultury (część II).
Celem kursu jest nabycie kompetencji do pracy Szkolnego Animatora Kultury. Ilość godz. 40 Koszt: 250 zł
KD3 Edukacja w zakresie nauczania historii.
Celem kursu jest zapoznanie nauczyciela z procedurami osiągania celów edukacyjnych, nabycie umiejętności opracowania rozkładu materiału, poznanie przykładowych scenariuszy lekcji oraz sprawdzenie osiągnięć uczniów na lekcjach historii. Ilość godz. 20 Koszt: 150 zł
KD4 Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.
Celem kursu jest zapoznanie nauczyciela z procedurami osiągania celów edukacyjnych, nabycie umiejętności opracowywania rozkładu materiału, poznanie przykładowych scenariuszy lekcji oraz sprawdzenie osiągnięć uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Ilość godz. 20 Koszt: 150 zł
KD5 Trudna sztuka oceniania.
Celem kursu jest nabycie umiejętności, co i jak oceniać na zajęciach i jak napisać przedmiotowy system oceniania zgodny z przepisami prawa oświatowego.

Ilość godz. 20

Koszt: 150 zł
KD6 Kierownik wycieczek szkolnych.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ilość godz. 10 Koszt: 100 zł
KD7 Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ilość godz. 10 Koszt: 100 zł
KD8 Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli wychowawcy w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Ilość godz. 36

Koszt:  180 zł