Nauczyciele nie są leniwi, uczniowie nie są głupi, w systemy edukacji inwestuje się wciąż więcej środków,
a jednak wszyscy czujemy, że coś jest nie tak.

Manfred Spitzer