To, kim jest nauczyciel, jest ważniejsze od tego, czego naucza.

Karl Menninger

KD1 Szkolny Doradca Zawodowy.
Celem kursu jest budowanie i doskonalenie warsztatu pracy Szkolnego Doradcy Zawodowego.

Ilość godz. 12

Koszt: 100 zł
KD2 Szkolny Animator Kultury pt. Regionalny Skarbiec Kultury (część II).
Celem kursu jest nabycie kompetencji do pracy Szkolnego Animatora Kultury. Ilość godz. 40 Koszt: 250 zł
KD3 Edukacja w zakresie nauczania historii.
Celem kursu jest zapoznanie nauczyciela z procedurami osiągania celów edukacyjnych, nabycie umiejętności opracowania rozkładu materiału, poznanie przykładowych scenariuszy lekcji oraz sprawdzenie osiągnięć uczniów na lekcjach historii. Ilość godz. 20 Koszt: 150 zł
KD4 Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.
Celem kursu jest zapoznanie nauczyciela z procedurami osiągania celów edukacyjnych, nabycie umiejętności opracowywania rozkładu materiału, poznanie przykładowych scenariuszy lekcji oraz sprawdzenie osiągnięć uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Ilość godz. 20 Koszt: 150 zł
KD5 Trudna sztuka oceniania.
Celem kursu jest nabycie umiejętności, co i jak oceniać na zajęciach i jak napisać przedmiotowy system oceniania zgodny z przepisami prawa oświatowego.

Ilość godz. 20

Koszt: 150 zł
KD6 Kierownik wycieczek szkolnych.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ilość godz. 10 Koszt: 100 zł
KD7 Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ilość godz. 10 Koszt: 100 zł
KD8 Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli wychowawcy w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Ilość godz. 36

Koszt:  180 zł