To, kim jest nauczyciel, jest ważniejsze od tego, czego naucza.

Karl Menninger