14 marca 2017

Podziękowanie dla Pani Anny Kulpy za aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przygotowującego maturę próbną z matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 organizowanej przez KCPEN w Bydgoszczy.


19 marca 2016

Podziękowanie dla Pani Moniki Eska-Kaszubowskiej członka jury etapu miejskiego Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych".


16 luty 2016

Podziękowanie dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za systematyczną współpracę w organizacji konferencji, wykładów i przedsięwzięć nadany przez BrowarB we Włocławku.


16 luty 2016

Certyfikat dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za systematyczne i konsekwetne promowanie idei wartości edukacyjnych we Włocławku i regonie nadany przez MCK.


16 luty 2016

Certyfikat uznania jakości współpracy dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli nadany przez Centrum Szkoleniowe A-Z.


16 luty 2016

Certyfikat uznania jakości współpracy dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli nadany przez firmę Impuls Do ROzwoju Edukacji.


16 luty 2016

Certyfikat dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za systematyczne i konsekwetne promowanie idei wartości edukacyjnych we Włocławku i regonie nadany przez TV Kujawy.


16 luty 2016

Certyfikat dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w dowód uznania za jakość współpracy nadany przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocłwku.


1 lipca 2015

Podziękowania za współpracę z Panią Moniką Eską-Kaszubowską - Fundacja Ari Ari.


15 czerwca 2015

Rekomendacje dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU za działania w programie PRZYJACIELE ZIPPIEGO.


15 czerwca 2015

Podziękowanie dla pani Joanny Osowskiej za działania na rzecz promocji zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci oraz współpracę przy upowszechnianiu międzynarodowego programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO.


22 maja 2015

Podziękowanie dla Osrodka Dsokonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku za zorganizowanie spotkania lokalnego zespołu wymiany doświadczeń nr 141.


23 stycznia 2015

Podziękowanie dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli CKZiU za
przyłaczenie się do akcji Polska na Niebiesko z okazji Dnia Świadomości Autyzmu


23 stycznia 2015

Podziękowanie dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli CKZiU
za organizację obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu


05 maja 2015

Podziękowanie dla Pani Joanny Osowskiej za udział w akcji "Polska na Niebiesko"


23 stycznia 2015

Podziękowanie dla Pani Moniki Eski-Kaszubowskiej - Doradcy metodycznego ODN w CKZiU


23 stycznia 2015

Podziękowanie dla Pani Małgorzaty Dąbrowskiej - Doradcy metodycznego ODN w CKZiU


23 stycznia 2015

Podziękowanie dla Pani Moniki Eski-Kaszubowskiej - Doradcy metodycznego ODN w CKZiU


23 września 2014

Podziękowanie dla Pani Jolanty Kolibowskiej - Doradcy metodycznego ODN w CKZiU


23 września 2014

Podziękowanie dla Pani Kingi Twardzik - Dyrektora CKZiU


22 września 2014

Rekomendacja dla ODN w CKZiU

Miło nam jest, że możemy podzielić się z Państwem rekomendacjami, jakie otrzymaliśmy od Pani Elżbiety Nerwińskiej - Dyrektora Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie - ogólnopolskiego koordynatora Programu „Przyjaciele Zippiego”.