Umysły są jak spadochrony - działają tylko wtedy, kiedy są otwarte.

Thomas Devar

Zapraszamy do udziału w Terenowych Warsztatach Metodycznych, które realizowane będą na terenie miasta Włocławek. Warsztaty kierowane będą do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych. Chcemy wspomóc nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w przygotowaniu zajęć z uczniami w oparciu o naturalne zasoby naszego miasta: flora, fauna, formy ukształtowania terenu.

Równie ważna w rozwijaniu tożsamości obywatelskiej, również tej lokalnej, jest świadomość dziedzictwa kulturowego. Dlatego w tym roku szkolnym zaproponujemy Państwu terenowe warsztaty metodyczne śladami historii i kultury miasta i regionu.

Warsztaty będą miały charakter stały i okolicznościowy, a realizowane będą we współpracy z włocławskimi instytucjami związanymi z edukacją i kulturą.

Informacje o tematyce i terminie warsztatów przekazywane będą do Państwa szkół w dwumiesięcznych terminarzach form doskonalenia. Zapraszamy do udziału.