ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

„ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ”


Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka polskiego, matematyki oraz historii.


TERMIN I GODZINA SEMINARIUM ZOSTANĄ USTALONE PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY I DOSTĘPNE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ ODN.


Ilość godz. 4h


Prowadzący: Eksperci OKE


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w seminarium.Aktualności 12 czerwca 2018

 

SZKOLENIE
„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYSIĘCY EURO -
ZMIANY W USTAWIE OD 16 KWIETNIA 2014R.”
 ZAPLANOWANE DNIA 13 CZERWCA BR.
NIE ODBĘDZIE SIĘ.

 Aktualności 8 czerwca 2018

 


Pierwsze egzaminy końcowe za nami !
Tak uczestniczki Surdopedagogiki cieszyły się po obronie.


Aktualności 5 czerwca 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYSIĘCY EURO
ZMIANY W USTAWIE OD 16 KWIETNIA 2014R.

13 czerwca 2018 godz. 9.00-14.00

ul. Nowomiejska 25 Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Rafał Miecznikowski

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 4 czerwca 2018

ZAPRASZAMY NA KURS

KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH


18.06.2018 r. i 20.06.2018 godz. 1530 – 1915
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Koszt: 100 zł

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.Aktualności 1 czerwca 2018

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

ZAPRASZAMY NA PLATFORME WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA 2018

GODZ 10.00 PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 25.

Gościem spotkania będzie Pan Jakub Tomaszewski- ambasador NUADUNUADU to polska firma z Gdyni, która w szybkim tempie przekształciła się z lokalnego start-upu w globalnego gracza na międzynarodowym rynku technologii edukacyjnych. Z platformy NUADU już korzystają uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy placówek edukacyjnych w Polsce, Malezji, Singapurze, Tajlandii, Filipinach i Indonezji. W Polsce, z NUADU korzysta 80 000 dzieci w ponad 200 szkołach. Do grona jednostek terytorialnych, które zaufały NUADU, być może będzie należeć miasto Włocławek. Swój sukces NUADU zawdzięcza unikalnemu produktowi, którego misją jest stać się pomostem komunikacji pomiędzy kolejnymi generacjami uczniów i nauczycieli. Rozwiązanie NUADU aspiruje do bycia najlepszym na świecie narzędziem wspierającym edukację w zakresie ewaluacji wiedzy. NUADU samodzielnie i obiektywnie ocenia zadawane przez nauczycieli zestawy zadań, prac domowych, sprawdzianów, dynamicznie przydzielając uczniom zadania o różnym poziomie trudności. Nauczyciele otrzymują wskazówki pozwalające na błyskawiczną identyfikację braków, które pojawiły się w procesie dydaktycznym danego ucznia. Obecnie dział badań i rozwoju firmy pracuje nad produktem NUADU Smart Edu - jest to system podnoszący osiągnięcia uczniów za pomocą spersonalizowanych ścieżek kształcenia opartych o badania naukowe z neurobiologii, dydaktyki i psychologii oraz uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. "Nasz dział badań i rozwoju przewiduje implementację mechanizmów Machine Learning w najbliższej iteracji produktu. Pozwoli to na pełną adaptywność procesu nauczania i ostateczne zerwanie z zakorzenionym jeszcze w średniowieczu modelem edukacji. Pragnę zaznaczyć, że naszym celem nie jest rewolucja, ale umożliwienie realizacji pełni potencjału ucznia w sposób obiektywny, bezstresowy i nieskrępowany konwenansami starej szkoły. Stąd nasza mantra, która pojawia się w materiałach skierowanych na rynki międzynarodowe: AchieveGreatness! Tak właśnie widzimy edukację! przyszłości."


Aktualności 1 czerwca 2018

 

ZAPRASZAMY

SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY NA SPOTKANIE


które odbędzie się dnia 21 czerwca br. o godz. 10.00

przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie Jan Polak

Dyrektor Teatru Impresaryjnego

 Aktualności 28 maja 2018

 

STUDENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

„EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”

SPOTKANIE Z DR. BRZEZIŃSKĄ W SPRAWIE PRAKTYK,

ODBĘDZIE SIĘ DNIA  26 MAJA 2018r.

O GODZ 11 W AULI CKZIU.

 Aktualności 23 maja 2018

 

ZAPRASZAMY
SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY NA SPOTKANIE

które odbędzie się dnia 24 maja br. o godz. 10.00
przy ul. Nowomiejskiej 25.
Gościem spotkania będzie Piotr Nowakowski
Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej

 Aktualności 21 maja 2018

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

TERAPIE WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, HORTITERAPIA
Z AROMATERAPIĄ, BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA,
HIPOTERAPIA I ANIMALOTERAPIA


Warsztaty skierowane są do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków
z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera oraz innych osób zainteresowanych tematem terapii
i działań wspierających proces terapeutyczny u dzieci z autyzmem.
Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.

Ilość godz.: 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)

Terminy:

 23 maja 2018r godz. 16.00 – 19.45  TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
prowadzący zajęcia: - Agnieszka Pietraszkiewicz, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej dziecka z niepełnosprawnością

6 czerwca 2018 godz. 16.00 – 19.45 HIPOTERAPIA I ANIMALOTERAPIA
prowadzący zajęcia: -  Luiza Włodkowska, , pedagog specjalny, oligofrenopedagog, hipoterapeuta, kynoterapeuta, specjalizujący się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

13 czerwca 2018r godz. 16.00 – 19.45  HORTITERAPIA Z AROMATERAPIĄ 
prowadzący zajęcia: Karolina Korpalska , oligfrenopedagog, ogrodnik, florysta, hortiterapeuta

20 czerwca godz. 16.00 – 19.45 BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA,
prowadzący zajęcia: Kinga Twardzik- Pawłowska- nauczyciel języka polskiego, dziennikarz, bibliotekarz, biblioterapeuta,

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Koszt 150 złAktualności 10 maja 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„NOWOCZESNE MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI
I KOMUNIKACJI OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NEUROLOGICZNYMI”

Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie uczestnikom jeden z najnowocześniejszych
systemów neurorehabilitacyjnych - systemu C-Eye® PRO.
Uczestnicy dowiedzą się jak ocenić stan osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, jak nawiązać kontakt z osobą z dysfunkcjami neurologicznymi
i zaburzeniami rozwoju, jak rozpocząć dostosowaną do potrzeb rehabilitację oraz jak ważne jest stymulowanie poszczególnych ośrodków centralnego układu nerwowego: wzrok, słuch oraz funkcji poznawczych.

Termin:
18 maja 2018r. godz.16.00-20.00
Koszt: 50 zł
Izabela Piotrowska – pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.

 Aktualności 9 maja 2018

 

Harmonogram dyżurów konsultacyjnych P. Katarzyny Nowackiej

w maju 2018r. ODN w CKZiU ul. Nowomiejska 25

07.05.2018  (poniedziałek)  12.30-17.00
28.05.2018  (poniedziałek)  14.30-16.00    i    16.00-16.45 „ Na ścieżce awansu”

 

  Konsultacje zespołowe nt. awansu zawodowego w maju 2018r.

ODN w CKZiU ul. Nowomiejska 25

10.05.2018         Konsultacja zespołowa:„Koniec stażu i co dalej?”      15.30-17.45

29.05.2018     Konsultacja zespołowa: „Jak udokumentować i zaprezentować swój
dorobek
zawodowy                          15.30-17.45

 Aktualności 02 maja 2018

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU
„Śladami społeczności niemieckiej we Włocławku”

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) we Włocławku. Działania konkursowe wspiera współpracująca z CKZiU Fundacja „AriAri”.

II. CELE KONKURSU:
1.  Odkrywanie i utrwalenie przez młodzież pamięci o wielokulturowym świecie dawnego Włocławka.
2. Upamiętnienie istniejących świadectw historii i kultury społeczności niemieckiej zamieszkującej dawniej Włocławek.
3. Odkrywanie śladów pamięci  kultury niemieckiej bez rozgraniczeń na przyjazne i nieprzyjazne narody.
4.   Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur.
5.   Rozbudzanie ciekawości historycznej i kreatywności młodzieży.

III. TERMINARZ KONKURSU:
07.05.2018 r. – rozpoczęcie konkursu.
18.05.2018 r. –  termin zgłaszania 3 osobowych zespołów i opiekuna zespołu do konkursu
21.05.2018 r. – termin przesłania przez Organizatora zadań konkursowych na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy
04.06.2018 r. godz. 13.00 w CKZiU, ul. Nowomiejska 25 – quiz dotyczący realizowanych przez zespoły zadań – zgłoszone zespoły odpowiadają na pytania związane wyłącznie
z wykonywanymi zadaniami w ramach konkursu.
Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań dla opiekunów nastąpi bezpośrednio po zakończeniu ok. 45-minutowego quizu.

IV. ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Miasta Włocławek.
2. Każda szkoła  może zgłosić do konkursu jeden trzyosobowy zespół  i opiekuna zespołu.
3. Do 21.05.2018 r. na adres mailowy podany w zgłoszeniu przesłane zostaną zestawy zadań jednakowych dla każdego zgłoszonego zespołu. Zadania polegać będą na odnalezieniu i odwiedzeniu określonych w zadaniu miejsc związanych z dawnymi mieszkańcami Włocławka (przedstawicielami społeczności niemieckiej) oraz znalezieniu odpowiedzi na postawione w zadaniu pytania. Zadania będą ułożone tak, by odpowiedź na zawarte w nich pytania mogła być udzielona tylko po wizycie w danym miejscu.
4. 04.06.2018 r. zgłoszone zespoły biorą udział w quizie, którego pytania dotyczą wyłącznie zadań, o których mowa w punkcie IV. 3. Regulaminu.

VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW.
1. Odpowiedzi udzielane podczas quizu ocenia jury powołane przez organizatora.
O zwycięstwie decydować będzie ilość punktów zdobyta w quizie. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez więcej niż 1 zespół przygotowane zostaną pytania dodatkowe w celu wyłonienia I, II i III miejsca.
2. Jury przyznaje nagrody główne za I, II i III miejsce.
3. Decyzja jury jest ostateczna .

Formularze zgłoszeniowe należy nadesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie 18 maja 2018 r.(decyduje data stempla pocztowego)
pod adres: CKZiU, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 25. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela doradca metodyczny ODN w CKZiU: Monika Eska–Kaszubowska
(e-mail: monikaeska@wp.pl).Aktualności 30 kwietnia 2018

 

ZAPRASZAMY
młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz klas VII

DO UDZIAŁU W VI EDYCJI KONKURSU

"Śladami społeczności niemieckiej we Włocławku"

Formularze zgłoszeniowe
należy
nadesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie 18 maja 2018 r. pod adres
:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
87-800 Włocławek ul. Nowomiejska 25

z dopiskiem: konkurs „Śladami społeczności niemieckiej we Włocławku”

 Aktualności 30 kwietnia 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018r.
– w tym szkolne ( przedszkolne) wskaźniki kryteriów oceny

11 maja 2018r godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25 Koszt: 225 zł/os brutto

AULA Wykładowca: Izabela Ziętara

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 25 kwietnia 2018

 

Harmonogram dyżurów konsultacyjnych p. Katarzyny Nowackiej
w maju 2018r. ODN w CKZiU ul. Nowomiejska 25

07.05.2018  (poniedziałek)  12.30-17.00
21.05.2018  (poniedziałek)  13.00-17.00
28.05.2018  (poniedziałek)  14.30-16.00
28.05.2018  (poniedziałek)  16.00-16.45 „ Na ścieżce awansu”

 

Konsultacje zespołowe nt. awansu zawodowego w maju 2018r.
ODN w CKZiU ul. Nowomiejska 25

10.05.2018         Konsultacja zespołowa:„Koniec stażu i co dalej?”      15.30-17.45

22.05.2018     Konsultacja zespołowa: „Jak udokumentować i zaprezentować swój dorobek
                                  zawodowy   15.30-17.45

 Aktualności 25 kwietnia 2018

 

SPOTKANIE SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY
Z DYREKTOREM TEATRU IMPRESARYJNEGO
JANEM POLAKIEM ZAPLANOWANE DNIA
26 KWIETNIA BR. O GODZ. 10.00
PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 25

ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE.
ODBĘDZIE SIĘ DNIA  14 CZERWCA 2018 O GODZ.10.00Aktualności 18 kwietnia 2018

 

SZKOLENIE
„ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH”
ZAPLANOWANE DNIA 26 KWIETNIA 2018

ZOSTAŁO ODWOŁANEAktualności 16 kwietnia 2018

 

EGZAMIN KOŃCOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Nowomiejska 25, Włocławek


Doradztwo zawodowe
09.06.2018r. godz. 09.00

Wspomaganie rozwoju dziecka
z autystycznym spektrum zaburzeń

07.06.2018r. godz. 11.00

Surdopedagogika 25.05.2018r.godz. 11.00Aktualności 12 kwietnia 2018

 

ZAPRASZAMY NA KURS DOSKONALĄCY

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Kurs  przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców, którzy  prowadzą lub będą prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tematyka spotkań: 16 godz. ( 4 spotkania po 4 godz.)

 • podstawy warsztatu pracy doradcy - scenariusze zajęć i metody pracy w szkole podstawowej, branżowej, technikum i liceum
 • doradztwo okiem praktyka, czyli z doświadczeń pedagoga szkolnego (panel dyskusyjny – przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń)
 • nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym

Terminy:
17 maja 2018 r. godz. 15.00 – 18.30  Prowadząca zajęcia: Beata Pawłowska
24 maja 2018r. godz. 15.00 – 18.30 Prowadząca zajęcia: Beata Pawłowska
07 czerwca 2018r. godz. 15.00 – 18.30 Prowadzący zajęcia: Maciej Kowalczyk
14 czerwca 2018r. godz. 15.00 – 18.30 Prowadząca zajęcia: Marta Oleksiak

ul. Nowomiejska 25,
87-800 Włocławek

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Koszt 120 złAktualności 6 kwietnia 2018

 

WARSZTATY

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne nauczyciela
przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

odbędą się:

18 kwietnia 2018 godz. 15.30-18.30
25 kwietnia 2018 godz. 15.30-18.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Nowacka - mgr  ekonomii,  nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, edukator, egzaminator OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ekspert MEN ds. awansu  zawodowego nauczycieli, certyfikat w zakresie kształcenia modułowego, doradca metodyczny ODN w CKZiU  w zakresie przedmiotów zawodowych i awansu zawodowego nauczycieli.Aktualności 6 kwietnia 2018

 

WARSZTATY

WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW DZIECI Z AUTYSTYCZNYM
SPEKTRUM ZABURZEŃ I ZESPOŁEM ASPERGERA

odbędą się 18 kwietnia 2018r.
 godz.  16.00 – 19.45
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska - pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.Aktualności 28 marca 2018

 

Bezpłatna konferencja dla nauczycieli matematyki
pn. Analiza i interpretacja wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki 2018,

odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018r o godz. 16.30

w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
przy ul. Szymanowskiego 3 w auli A ( I piętro).
Aktualności 4 kwietnia 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

26 kwietnia 2018r godz. 09.00-15.00
ul. Nowomiejska 25
Koszt: 225 zł/os brutto
Wykładowca: Rafał Miecznikowski
Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 28 marca 2018

 

SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

INFORMUJEMY O ZMIANIE TERMINU SZKOLENIA:
AKTY PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO- UCHWAŁY, DECYZJE I ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W NOWYCH PRZEPISACH PRAWA- W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA
23 MAJA 2018 r (ŚRODA)
GODZ.9.00-15.00
PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 25 W AULI CKZiU

 Aktualności 20 marca 2018

 

SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

INFORMUJEMY, ŻE PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 MARCA 2018 O GODZ 10.00
PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 25.
TEMATEM SPOTKANIA BĘDZIE CYBERPRZEMOC I REAGOWANIE
NA NEGATYWNE ZACHOWANIE W SZKOLE.

 Aktualności 16 marca 2018

 

 

W okresie 19 – 23 marca 2018r. w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25 zorganizowane zostaną „Dni Otwarte ECDL”. Akcja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób zamieszkujących Włocławek i gminy ościenne oraz uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania i ma na celu propagowanie wiedzy informatycznej i certyfikacji ECDL.
W ramach „Dni Otwartych ECDL” zostają ogłoszone konkursy dla wszystkich zainteresowanych osób:

 • konkurs na pracę "Certyfikacja ECDL – w jaki sposób może rozwinąć Twoją wiedzę informatyczną" – pracę należy wykonać w programie Microsoft Power Point lub LibreOffice Impress, dostarczyć w formie elektronicznej do oceny na podany poniżej adres e-mail, autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni darmowymi egzaminami, (termin nadsyłania prac 21 marca 2018r., adres e-mail na który prace należy wysyłać – administrator@ckziu.wloclawek.pl, egzaminy darmowe dla nagrodzonych osób będą się odbywać w dniach 22-23 marca 2018r.)  
 • konkurs „Test wiedzy ECDL” – odbędzie się w trakcie Dni Otwartych
  w dniach 19-20 marca 2018r., na podstawie egzaminu próbnego z modułu 1, liczyć się będzie czas zdania egzaminu oraz ilość punktów, wyłonieni zwycięzcy przystąpią do darmowych egzaminów ECDL (egzaminy darmowe dla nagrodzonych osób będą się odbywać w dniach 22-23 marca 2018r.)
 • na stronach fundacji ECDL POLSKA od dnia 19 marca 2018r. będzie uruchomiony ogólnopolski QUIZ oraz inne konkursy z wiedzy informatycznej, wszystkie informacje w aktualnościach na stronie ECDL.

WAŻNE!!! Osoby, które w rankingu QUIZ-u zajmą 1. , 2. oraz 3. miejsce otrzymają specjalne nagrody przygotowane przez Biuro ECDL.
W trakcie trwania Dni Otwartych wszyscy chętni odwiedzający Centrum będę mogli zapoznać się z tematyką certyfikacji ECDL, wziąć udział w testowych egzaminach próbnych, otrzymają materiały reklamowe.
Wszystkie działania związane z „Dniami Otwartymi” będą się odbywały w laboratoriach Centrum Egzaminacyjnego CE0084 we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25
w okresie 19 – 23 marca 2018r. w godzinach 9:00 – 14:00.

螐ު�qެ§螐ުҰ
21螐ުҰ
螐ު�qެž5Ť螐ުҰ螐ު�q埰ަ~ ɤ螐ުҰ
螐ުҰ
螐ުҰ螐ުҰ 螐ުﴀĺ螐ުҰ
>螐ުҰ 螐ުҰ
Aktualności 15 marca 2018


Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń na warsztaty metodyczne:

Terapie wspomagające proces terapeutyczny
Terapia integracji sensorycznej, hortiterapia z aromaterapią,
biblioterapia i bajkoterapia, hipoterapia i animaloterapia


Nowy termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu się grupy.Aktualności 15 marca 2018


Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenie:

„ Elementy muzykoterapii dla najmłodszych”

Nowy termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.Aktualności 12 marca 2018


ZAPRASZAMY NA II EDYCJĘ KURSU DOSKONALĄCEGO
SZKOLNY ANIMATOR KULTURY


Warsztat skierowany jest do nauczycieli oraz szkolnych animatorów kultury.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.Aktualności 12 marca 2018


Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń na warsztaty:
„ Umiejętności metodyczne i dydaktyczne
nauczyciela przedmiotów zawodowych
i praktycznej nauki zawodu”
do dnia 26.03.2018r.

Nowy termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu się grupy.Aktualności 07 marca 2018

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku 
zaprasza wszystkich uczestników i wykładowców na uroczyste
zakończenie kursu doskonalącego

Szkolny Animator Kultury pt. „Regionalny Skarbiec Kultury”

które odbędzie się dnia 14 marca 2018r
o godz. 13.00 w Auli CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25.

 

Serdecznie zapraszamyAktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Podstawy programowania
w Scratch dla nauczycieli”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania
chcących poszerzać swoje umiejętności i wprowadzać elementy programowania
w języku Scratch na swoich lekcjach.

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych - poziom podstawowy.

Terminy:
20 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30 – I spotkanie
27 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30– II spotkanie
04 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 18.30– III spotkanie

Ilość godz.: 12 godz. ( 3 spotkania po 4 godz.)

Włocławek, ul. Nowomiejska 25, sala komputerowa
Koszt: 120 zł

Prowadzący zajęcia: Szymański Sławomir – inżynier informatyk, Administrator Systemów i Serwisów Informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, egzaminator ECDL Polska, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, absolwent Akademii Sieci Cisco firmy Cisco Systems.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

„KRYZYS W RODZINE DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO”

Warsztaty skierowane są do nauczycieli i terapeutów zainteresowanych tematem psychologicznej i społecznej sytuacji rodzin dzieci niepełnosprawnych, a także do rodziców
oraz opiekunów dzieci i nastolatków  dotkniętych niepełnosprawnością.

Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.

Terminy:
13.04.2018r godz.:16.00-19.45
ul. Nowomiejska 25
Ilość godz.: 5h
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska- pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Robotyka w szkole - wykorzystanie robotów edukacyjnych
i środowiska programowania Scratch w zajęciach lekcyjnych”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania
chcących poszerzać swoje umiejętności i wprowadzić elementy robotyki
i programowania w języku Scratch do swoich zajęć lekcyjnych.

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych - poziom podstawowy.

Terminy:
09 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – I spotkanie
11 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – II spotkanie
16 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – III spotkanie
18 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – IV spotkanie

Ilość godz.: 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)

Włocławek, ul. Nowomiejska 25, sala komputerowa
Koszt: 190 zł

Prowadzący zajęcia: Szymański Sławomir – inżynier informatyk, Administrator Systemów i Serwisów Informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, egzaminator ECDL Polska, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, absolwent Akademii Sieci Cisco firmy Cisco Systems.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW DZIECI
Z AUTYSTYCZNYM SPEKTRUM ZABURZEŃ
I ZESPOŁEM ASPERGERA

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, zainteresowanych tematem autyzmu i zespołem Aspergera,
a także do rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków  dotkniętych ASD i ZA. Podczas warsztatów rodzice z włocławskiego Klubu Rodziców dla dzieci z autyzmem i innymi neurotrudnościami  będą opowiadać o własnych doświadczeniach związanych z wychowaniem dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera.
Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.

Terminy:
23 marca 2018 r. godz. 16.00 – 19.45
ul. Nowomiejska 25
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska- pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Zastosowanie aplikacji EXCEL w pracy nauczyciela”

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli każdego poziomu nauczania.
Microsoft Excel może być nieocenioną pomocą w pracy każdego nauczyciela.

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych - poziom podstawowy.

Terminy:
19 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30 – I spotkanie
21 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30 – II spotkanie
26 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30 – III spotkanie

Ilość godz.: 12 godz. ( 3 spotkania po 4 godz.)

Włocławek, ul. Nowomiejska 25, sala komputerowa
Koszt: 120 zł

Prowadzący zajęcia: Szymański Sławomir – inżynier informatyk, Administrator Systemów i Serwisów Informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, egzaminator ECDL Polska, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, absolwent Akademii Sieci Cisco firmy Cisco Systems.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

TERAPIE WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, HORTITERAPIA
Z AROMATERAPIĄ, BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA,
HIPOTERAPIA I ANIMALOTERAPIA

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków
z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera oraz innych osób zainteresowanych tematem terapii i działań wspierających proces terapeutyczny u dzieci z autyzmem.
Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.

Ilość godz.: 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)

Terminy:

16 marca 2018r godz. 16.00 – 19.45  TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
prowadzący zajęcia: - Agnieszka Pietraszkiewicz, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej dziecka z niepełnosprawnością
23 marca 2018r godz. 16.00 – 19.45  HORTITERAPIA Z AROMATERAPIĄ  
prowadzący zajęcia: Karolina Korpalska , oligfrenopedagog, ogrodnik, florysta, hortiterapeuta
6 kwietnia 2018r godz. 16.00 – 19.45 BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA,
prowadzący zajęcia: Kinga Twardzik- Pawłowska- nauczyciel języka polskiego, dziennikarz, bibliotekarz, biblioterapeuta,
13 kwietnia 2018 godz. 16.00 – 19.45 HIPOTERAPIA I ANIMALOTERAPIA
prowadzący zajęcia: -  Luiza Włodkowska, , pedagog specjalny, oligofrenopedagog, hipoterapeuta, kynoterapeuta, specjalizujący się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymiWłocławek, ul. Nowomiejska 25
Koszt: 150 złAktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Tworzenie strony internetowej w systemie
CMS WordPress”

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli chcących poszerzać swoje umiejętności
w budowaniu i zarządzaniu własną lub szkolną stroną WWW w oparciu
o najpopularniejszy na świecie system CMS WordPress.

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych - poziom podstawowy.

Terminy:
10 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – I spotkanie
13 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – II spotkanie
17 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – III spotkanie
20 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – IV spotkanie

Ilość godz.: 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)

Włocławek, ul. Nowomiejska 25, sala komputerowa
Koszt: 190 zł

Prowadzący zajęcia: Szymański Sławomir – inżynier informatyk, Administrator Systemów i Serwisów Informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, egzaminator ECDL Polska, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, absolwent Akademii Sieci Cisco firmy Cisco Systems.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

MEDIACJE OŚWIATOWE RODZIC- SZKOŁA
MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów i terapeutów zainteresowanych tematem mediacji oświatowych i przygotowujących się do prowadzenia mediacji rówieśniczych poprzez pełnienie roli opiekunów Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych oraz Mediatorów Rówieśniczych – liderów.
Szkolenie będzie miało formę warsztatową.

Terminy:
28.03.2018r  godz. 16.00 – 19.45
11.04.2018r  godz. 16.00 -  19.45
25.04.2018r  godz. 16.00 -  19.45
Ilość godz:15 h
ul. Nowomiejska 25
Koszt: 180 zł

Prowadzący zajęcia:Jarosław Hupało - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, mediator, kurator sądowy, doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku w zakresie doskonalenia kadry kierowniczej, kształcenia specjalnego i integracyjnego.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne nauczyciela
przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Warsztaty są przeznaczona dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
i praktycznej nauki zawodu
.

Terminy:
14 marca 2018 godz. 15.30-18.30
21 marca 2018 godz. 15.30-18.30
ul. Nowomiejska 25

Koszt: 60 zł

Katarzyna Nowacka - mgr  ekonomii,  nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, edukator, egzaminator OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ekspert MEN ds. awansu  zawodowego nauczycieli, certyfikat w zakresie kształcenia modułowego, doradca metodyczny ODN w CKZiU  w zakresie przedmiotów zawodowych i awansu zawodowego nauczycieli.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

NAUKA POPRZEZ TANIEC I MUZYKĘ, CZYLI CHOREOTERAPIA
I MUZYKOTERAPIA W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM
I PRZEDSZKOLNYM

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a, także kadry żłobków i klubów malucha. Udział w szkoleniu pozwoli na planowanie i wdrażanie w pracy
z najmłodszymi elementów choreoterapii i muzykoterapii w celu stymulowania ich właściwego rozwoju.

Terminy:
10 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 – 19.00
ul. Nowomiejska 25

Koszt: 50 zł

Ilość godz.: 4h

Prowadzący zajęcia: Piotr Morawski – instruktor tańca, animator taneczny, tancerz z wieloletnim doświadczeniem, ukończony kurs instruktora tańca ludowego w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, uczestnik kursów dla animatorów, posiadający uprawnienia pedagogiczne.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

PODSTAWY TERAPII BEHAWIORALNEJ

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, terapeutów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o podstawach terapii behawioralnej. Zapoznają się z systemem motywacyjnym opartym na gospodarce żetonowej oraz jak rozwiązywać trudne zachowania w nurcie stosowanej analizy zachowania.

Terminy:
20 kwietnia 2018r. godz.15.00-20.00
21 kwietnia 2018r. godz.9.00-14.00
ul. Nowomiejska 25
Koszt: 80 zł

Prowadzący zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego, specjalista ds. autyzmu, pedagog w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.Aktualności 02 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

"JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO CZYTANIA
I NIE TYLKO DO CZYTANIA?”

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej klas I-III

Nauka często kojarzy się uczniom z mozolnym wypełnianiem zeszytów ćwiczeń dodatkowych materiałów A gdyby te wszystkie pomoce naukowe zamienić na lapbook? Co to jest Lapbook?

Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, książeczki w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Są w niej rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Świetnie sprawdza się w opracowaniu lektur, do nauki ortografii, języka itd.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Dorota Andrzejewska – konsultant metodyczny z Torunia przedstawi uczestnikom co daje wykonanie przez dziecko lapbooka. Pokaże rożne lapbooki, pomoże wykonać lapbooka. Zapewni wszystkie potrzebne materiały.Aktualności 2 marca 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019
- z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym
 i karcie nauczyciela

Termin: 15 marca 2018r godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25

Koszt: 225 zł/os brutto AULA

Prowadzący: Irena Zielińska

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni
Aktualności 2 marca 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

AKTY PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - UCHWAŁY,DECYZJE I ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W NOWYCH PRZEPISACH PRAWA- W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Termin: 13 kwietnia 2018r. godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25

Koszt: 225 zł/os brutto

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni
Aktualności 02 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


7-8 kwietnia 2018r godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Prowadząca zajęcia:  Elżbieta Sobczak-Nęcka – mgr psychologii, terapeuta, podyplomowe studium integralnej profilaktyki uzależnień, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.Aktualności 02 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ODKRYWANIE NATURY, CZYLI ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU DLA NAJMŁODSZYCH


Szkolenie skierowane jest do dyrektorów,  kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak uatrakcyjnić zajęcia realizowane z dziećmi na świeżym powietrzu. Poznają sposoby wykorzystywania elementów natury w zabawie i nauce.
Zaprezentowane zostaną sposoby organizacji zajęć na świeżym powietrzu
.

Termin:
22 marca 2018r godz. 16.00-19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilość godz. 4h
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia: Agnieszka Dyszczyńska – mgr chemii, podyplomowe studia z biologii i 0chrony środowiska oraz z geografii, kurs kwalifikacyjny z przyrody, doradca metodyczny z przedmiotów przyrodniczych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  we Włocławku.Aktualności 02 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Elementy muzykoterapii dla najmłodszych”


Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy szkolenia poznają zasady właściwego organizowania profilaktyki relaksu, wyciszania doznań negatywnych i wzmacniania pozytywnych. Uczestnik szkolenia pozna gry i zabawy z wykorzystaniem muzyki, które pozwolą na odreagowanie napięć psychofizycznych oraz rozładowanie negatywnych emocji. Udział w szkoleniu pozwoli na planowanie i wdrażanie w pracy z najmłodszymi elementów muzykoterapii w celu stymulowania ich rozwoju.

Termin:
15 marca 2018r godz. 16.00-19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilość godz. 4h
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Piotr Morawski – instruktor tańca, animator taneczny, tancerz z wieloletnim doświadczeniem, ukończony kurs instruktora tańca ludowego w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, uczestnik kursów dla animatorów, posiadający uprawnienia pedagogiczne.Aktualności 02 marca 2018


ZMIANA GODZINY DYŻURU KONSULTACYJNEGO
DYŻUR KONSULTACYJNY ANNY KULPY
ZAPLANOWANY DNIA 7 MARCA 2018
ODBĘDZIE SIĘ W GODZ: 10.00-13.00


 


Aktualności 01 marca 2018

 Oferta KSW


 


Aktualności 22 luty 2018

 Oferta PWSZ


 


Aktualności 19 stycznia 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Informujemy, że spotkanie platformy
wymiany doświadczeń kadry kierowniczej
placówek oświatowych nie odbędzie się
w wyznaczonym terminie.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest po feriach
- o terminie i godzinie poinformujemy Państwa po koniec lutego.

 


Aktualności 18 stycznia 2018

ZAPRASZAMY
SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY NA SPOTKANIE


które odbędzie się 01.02.2018r o godz. 10.00
przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie Lidia Piechocka – Witczak
Dyrektor Centrum Kultury Browar B

 


Aktualności 17 stycznia 2018

ZMIANA DATY

Spotkanie szkolnych animatorów kultury planowane na dzień
18.01.2018r. NIE ODBĘDZIĘ SIĘ.
Zostało przełożone na dzień 01.02.2018r. o godz. 10.00 przy
ul. Nowomiejskiej 25.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy poznają zasady konstruktywnej komunikacji z rodzicami. Dowiedzą się jak budować komunikaty empatyczne, zachęcać i motywować do współpracy oraz budowania partnerskich relacji. Szkolenie będzie miało formę warsztatową.

5 lutego 2018r godz. 16.00 – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Elżbieta Sobczak – Nęcka, mgr psychologii, coach, terapeuta, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, wychowawców i rodziców. Specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

Skuteczne sposoby wspierania wczesnego rozwoju mowy

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Jego celem jest wsparcie profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. Uczestnicy zapoznają się z etapami rozwoju mowy u dziecka w wieku 0-3 r. ż. Dowiedzą się, jaki wpływ ma rozwój mowy na funkcjonowanie poznawczo-społeczne oraz zapoznają się z metodami wspierania rozwoju mowy.

23 stycznia 2018r. godz.16.00-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego, specjalista ds. autyzmu, pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

Sensoryczne zabawy plastyczne dla najmłodszych

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o znaczeniu rozwoju sensomotoryki w życiu dziecka. Poznają metody i formy pracy z małym dzieckiem oparte o zmysły. Zapoznają się z przykładami zabaw plastycznych, które stymulują rozwój zmysłów najmłodszych dzieci.

13 lutego 2018r.
godz.17.15-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego, specjalista ds. autyzmu, pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat czynników warunkujących powstanie określonych cech osobowości, inteligencji oraz jakie procesy sprawiają, że formułują się takie, a nie inne zespoły cech składające się na osobowość jednostki. Będą mieli wiedzę na temat oddziaływań żłobka czy przedszkola jako instytucji wspierającej rozwój dziecka i jego rodziny. Zdobędą wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych oraz zaburzeń w wieku 0-3 r.ż.

22 stycznia 2018r godz.17.15-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Elżbieta Sobczak – Nęcka, mgr psychologii, coach, terapeuta, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, wychowawców i rodziców. Specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.


Aktualności 12 stycznia 2018


ZMIANA DATY SZKOLENIA
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


SZKOLENIE TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS
ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE
Z DNIA 13-14.01.2018r NA DZIEŃ 3-4 LUTEGO 2018r


Aktualności 4 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE


TERAPIE WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY
DOGOTERAPIA, FELINOTERAPIA,FIZJOTERAPIA,
REHABILITACJ, TANIEC, DOTYK, ARTETERAPIA


Warsztaty skierowane są do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków
z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera oraz innych osób zainteresowanych tematem terapii i działań wspierających proces terapeutyczny u dzieci z autyzmem. Zadaniem warsztatów będzie przygotowanie do pracy z dziećmi i nastolatkami w tym zakresie tak, aby umiejętnie wykorzystywać w procesie terapeutycznym terapie wspomagające.

 

Program warsztatów - 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)


19 stycznia 2018r godz. 16.00 – 19.45  DOGOTERAPIA
prowadzący zajęcia: - Inga Frąckiewicz, oligofrenopedagog, dogoterapeuta


26 stycznia 2018r godz. 16.00 – 19.45  FELINOTERAPIA  
prowadzący zajęcia: Anna Siatecka , oligfrenopedagog, felinoterapeuta


02 lutego 2018r godz. 16.00 – 19.45 FIZIOTERAPIA, REHABILITACJA, TERAPIA TAŃCEM I DOTYKIEM
prowadzący zajęcia: Katarzyna Łuczak, specjalista fizjoterapii i rehabilitacji


09 lutego 2018 godz. 16.00 – 19.45 ARTETERAPIA
prowadzący zajęcia: -  Izabela Kwiatkowska – pedagog specjalny, arteterapeuta,

 

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Koszt 150 zł


Aktualności 4 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE
JAK ZACHĘCI DZIECI DO CZYTANIA I NIE TYLKO DO CZYTANIA ?

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej klas IV-VIII.

Nauka często kojarzy się uczniom z mozolnym wypełnianiem zeszytów ćwiczeń dodatkowych materiałów A gdyby te wszystkie pomoce naukowe zamienić na lapbook? Co to jest Lapbook?

 Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, książeczki w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Są w niej  rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Świetnie sprawdza się w opracowaniu lektur, do nauki ortografii, języka itd.

 

Termin: 27.02.2018r godz. 15.30-18.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Dorota Andrzejewska – konsultant metodyczny z Torunia przedstawi uczestnikom co daje wykonanie przez dziecko lapbooka ( komu?) dziecku , rodzicom i nauczycielowi?. Pokaże rożne lapbooki, pomoże wykonać lapbooka. Zapewni wszystkie potrzebne materiały.


Aktualności 4 stycznia 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


RODO w jednostce oświatowej


29.01.2018r. g.9.30-15.30
30.01.2018r. g.9.00-15.00


AULA ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Wykładowca: dr Bartosz Mendyk


Koszt: 210 zł brutto/ 1 os.


Druga osoba z placówki 80 zł brutto


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.
Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE
WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW DZIECI
Z AUTYSTYCZNYM SPEKTRUM ZABURZEŃ
I ZESPOŁEM ASPERGERA


Warsztaty skierowane są do nauczycieli, zainteresowanych tematem autyzmu i zespołem Aspergera, a także do rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków  dotkniętych ASD i ZA. Podczas warsztatów rodzice z włocławskiego Klubu Rodziców dla dzieci z autyzmem i innymi neurotrudnościami  będą opowiadać o własnych doświadczeniach związanych z wychowaniem dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera. Zadaniem warsztatów będzie przygotowanie do pracy z dziećmi i nastolatkami tak, aby umiejętnie wspierać w tym zakresie ich  rodziców i opiekunów. Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.


12 stycznia 2018 r. godz. 16.00 – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt 50 zł


Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.


Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

13-14 stycznia 2018r.
godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA NOWĄ FORMĘ DOSKONALENIA
PLIKI SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE „ TY WYBIERASZ”


skierowaną do tych szkół i placówek, które samodzielnie przeprowadziły już diagnozę i na jej podstawie wiedzą, jakie są ich problemy edukacyjne, negatywnie wpływające na efektywność nauczania. Każdy plik zawiera określone działania i liczbę godzin dydaktycznych potrzebnych na ich realizację. Szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pliku, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Koordynator pliku ustala to podczas rozmowy wstępnej z liderem ODN lub dyrektorem szkoły. W szkoleniach prowadzonych przez eksperta/doradcę metodycznego może uczestniczyć cała rada pedagogiczna, zespoły zadaniowe, zespoły przedmiotowe lub grupy zainteresowanych nauczycieli. Oferta plików w naszym  zamierzeniu jest oparta na zasadach kompleksowego wspomagania szkół. Jest to jednak  działanie bardziej celowe, skondensowane  i zdecydowanie krótsze. Mamy nadzieję, że nasza propozycja wyda się Państwu interesująca i atrakcyjna. Zachęcamy do skorzystania z niej.


Przykład  pliku szkoleniowego
MOTYWACJA UCZNIÓW – TAJEMNICĄ SZKOLNYCH SUKCESÓW
(21 godz. dydaktycznych)

Cel:
podniesienie poziomu kompetencji rady pedagogicznej w zakresie motywowania uczniów do pracy w szkole i domu poprzez systemowe wdrażanie przez nauczycieli do praktyki szkolnej poznanych metod, form i technik nauczania
i uczenia się oraz motywującego oceniania.
Przykłady działań w szkole:

ODPŁATNOŚĆ: 

dla pozostałych -80 zł/godz. dydaktyczna plus koszty dojazdu

 


Aktualności 15 grudnia 2017

NOWOŚĆ!!!


ZAPRASZAMY NA INDYWIDULNE WARSZTATY MEDIACYJNE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku proponuje nową formę wsparcia szkół i placówek oświatowych:

USŁUGI MEDIACYJNE W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW RÓWIEŚNICZYCH


Zapewniamy także: MEDIACJE OŚWIATOWE RODZIC – SZKOŁA.

Atutem mediacji zewnętrznych jest postawa obiektywna wobec placówki jak i sytuacji konfliktowej, osoba z zewnątrz – mediator z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli będzie w takiej sytuacji miał możliwość uzyskania akceptacji dwóch skonfliktowanych stron.
Mediacje będą miały charakter warsztatów indywidualnych.
Mediator ODN – Jarosław Hupało, doradca metodyczny.


Aktualności 7 grudnia 2017

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny organizuje maturę próbną z matematyki. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Celem próbnej matury jest sprawdzenie stopnia przygotowania maturzystów do obowiązkowej matury z matematyki.


Próbna matura na poziomie rozszerzonym odbędzie się w czwartek 8 marca 2018 r. w godz. 12:00-15:00, na poziomie podstawowym w piątek 9 marca 2018 r. w godz. 8:00-10:50 .

Szkolnych koordynatorów prosimy o kontakt z panią Anną Kulpa.Aktualności 29 listopad 2017

ZMIANA DATY


SZANOWNI DYREKTORZY, SPOTKANIE PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PLANOWANE NA  DZIEŃ

30.11.2017 NIE ODBĘDZIE SIĘ.


SPOTKANIE ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE NA DZIEŃ
14 GRUDNIA 2017R
. O GODZINIE 10.00
W AULI CKZiU PRZY UL.NOWOMIEJSKIEJ 25 .


Gościem spotkania będzie pan Grzegorz Troszczyński instruktor warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inżynier specjalności automatyka z 25 letnim doświadczeniem. Firma TROBOT, producent i dystrybutor mechatronicznych pomocy dydaktycznych.


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW NA SPOTKANIE 
PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

które odbędzie się 14 grudnia 2017r o godz.10.00
w Auli CKZiU przy
ul. Nowomiejskiej 25.

 

Gościem spotkania będzie pan Grzegorz Troszczyński instruktor warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inżynier specjalności automatyka z 25 letnim doświadczeniem. Firma Trobot, producent i dystrybutor mechatronicznych pomocy dydaktycznych.


Aktualności 21 listopad 2017

Studenci studiów podyplomowych:


"Doradztwo zawodowe" oraz "Wspomaganie dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń"


Spotkanie w sprawie praktyk odbędzie się 24 listopada 2017r o godz. 15.30
przed wykładem z panem dr Borowiakiem i panem mgr Huapło.
 

"Surdopedagogika"


Spotkanie w sprawie praktyk odbędzie się 25.11.2017r o godz. 13.25
przed wykładem z p. mgr Zielińską.

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY SZKOLNYCH ANIMATORÓW
KULTURY NA SPOTKANIE

które odbędzie się 23 listopada 2017r
o godz. 10.00 w sali.31 przy ul. Nowomiejskiej 25

Gościem spotkania będzie pani Elżbieta Zaborowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY
NA SPOTKANIE POŚWIĘCONE
BARWOM KULTURY WŁOCŁAWKA

które odbędzie się 21 grudnia 2017r o godz. 10.00
w Auli CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie pan Tomasz Dziki

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY
SZKOLNEGO ANIMATORA KULTURY


25.11.2017 godz. 9.00-12.45

Aula CKZiU ul. Nowomiejska 25

Koszt 250 zł

Warsztat skierowany jest do nauczycieli
oraz szkolnych animatorów kultury.


Aktualności 31 października 2017

ZMIANA DATY SZKOLENIA


Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS DOTYCZĄCYCH ZMIANY PLANÓW TRENERÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE „ROZUMIENIE LUDZIEJ NATURY” PROF. ZIMBARDO, KTÓRZY PRZYJEŻDZAJĄ Z KRAKOWA- TERMIN SZKOLENIA ULEGA ZMIANIE

Z DNIA 18.11.2017R( SOBOTA)

NA DZIEŃ 25.11.2017( SOBOTA)

GODZ.9.00-15.30


UL. NOWOMIEJSKA 25.


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


2-3 grudnia 2017 r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Postawy uczniowskie - innowacyjność, kreatywność, praca w zespole

Uczestnicy szkolenia  dowiedzą się jakie są założenia MEN w kontekście rozwijania postawy innowacyjności, kreatywności, pracy w grupie oraz zapoznają się z profilem kompetencyjnym nauczyciela i ucznia. Nauczyciele rozwiną umiejętność stosowania w działaniach dydaktyczno-wychowawczych metod i technik innowacyjnych, kreatywnych oraz pracy w grupie.


17 listopada  2017r.  godzina 15.00-18.30
18 listopada 2017. godzina 9.00-15.30
Koszt: 200 zł

Prowadząca zajęcia: Anna Rutkowska-trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP, certyfikowany praktyk metody Kids’Skills, arteterapeutka, coach.

 


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.

Celem warsztatu jest  umożliwienie nauczycielom dokonania analizy i oceny skuteczności własnych zachowań, doskonalenie  umiejętności nauczycieli, mających na celu rozpoznawanie zachowań prowokacyjnych uczniów, poszerzenie kompetencji nauczycieli umożliwiającym im większą skuteczność i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.


Termin:
8 h( 2 spotkania po 4 h) 08.11.2017r. i 15.11.2017r.
godziny: 14.30-19.30

ul. Nowomiejska 25
Koszt  – 50 zł

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak- Nęcka- mgr psychologii, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

DIALOG SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH W PRACY Z RODZICAMI

Celem warsztatu jest nabycie przez nauczycieli wiedzy oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami wykorzystując elementy Solution Focused Brief Therapy/ Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

16 listopada 2017r
godz. 15:00-20:00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 100 zł

Prowadząca zajęcia: Anna Rutkowska-trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP, certyfikowany praktyk metody Kids’Skills, arteterapeutka, coach.


Aktualności 26 października2017


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w karcie nauczyciela-wprowadzone od 01 stycznia 2018r.

7 grudnia 2017r. r. godz. 9.00-15.00
Koszt: 215 zł brutto/os.
Wykładowca: Grażyna Stańko
Miejsce: CKZiU Włocławek, ul. Nowomiejska 25


Aktualności 25 październik 2017

 

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW NA CYLKICZNE SPOTKANIE
PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


które odbędzie się 26.10.2017r. o godz. 10.00-12.00
w Auli CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie pani Justyna Kotłów - NUADU

 


Aktualności 20 październik 2017

 

ZMIANA DATY

KONSLULTACJA ZESPOŁOWA: EDUKACJA MATEMATYCZNA
I NOWE TECHNOLOGIE. NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU MATEMATYKI

ODBĘDZIE SIĘ 08.11.2017R O GODZINIE 15:00
ZAMIAST 25.10.2017.

 


Aktualności 16 październik 2017

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

21-22 października 2017 r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
sala nr 19 Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 12 październik 2017

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE
DO PRACY SZKOLNEGO ANIMATORA KULTURY

Warsztat skierowany jest do nauczycieli oraz szkolnych animatorów kultury.

Termin spotkań zostanie ustalony po zebraniu się grupy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10.11.2017r.
Koszt: 250 zł

 


Aktualności 12 październik 2017

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
w ramach programu

„Rozumienie Ludzkiej Natury” Prof. Philipa Zimbardo
Moduł II: „Kształtowanie nastawienia rozwojowego”

18 listopada 2017 r. (sobota) godz. 9.00 – 15.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do pedagogów i wychowawców klas
VII i VIII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum, ponadpodstawowych.

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
UM Włocławek – szkolenie jest BEZPŁATNE.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Aktualności 12 październik 2017

 


 

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego

W KRĘGU UŚMIECHU

21-22 listopada 2017 r. godz. 14.00  – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w klasach I-III i IV-VI.

 


Aktualności 12 październik 2017

 


 

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
promocji zdrowia psychicznego

„PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

28-29 listopada 2017 r. godz. 14.00  – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 


Aktualności 21 września 2017

 


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

Zmiany w prawie oświatowym związane z organizacją pracy
szkoły - podwójne podstawy prawne działań dyrektorów
w bieżącym roku szkolnym

 

Wykładowca: Marzena Siejewicz.
Koszt: 225 zł/ 1 os.

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.

 

9 listopada 2017 r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

 

Oferta


Aktualności 20 września 2017

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Informujemy o zmianie terminu spotkania platformy wymiany doświadczeń kadry kierowniczej włocławskich placówek oświatowych. Spotkanie odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieliwe Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25, sala 31.  Każde kolejne spotkanie odbywać się będzie w ostatni czwartek miesiąca.Aktualności 19 września 2017

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

21-22 października 2017 r. lub 28-29 października
godz. 8.30-14.30 ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 19 września 2017

 

UWAGA !!! ZMIANA GODZINY SPOTKANIA

 

Spotkanie Szkolnych Animatorów Kultury

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku zaprasza na pierwsze spotkanie szkolnych animatorów kultury,
które odbędzie się 11 października o godz. 11.00 w ODN przy ul. Nowomiejskiej 25.

Prosimy wszystkich „szkolnych animatorów kultury” o przybycie.


Aktualności 13 września 2017


ZAPROSZENIE

SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek zajmować się będzie koordynowaniem i monitorowaniem działania „nauczycieli od kultury to znaczy „szkolnych animatorów kultury. Dlatego po wytypowaniu przez Państwa w Waszych placówkach nauczycieli do tychże działań, prosimy o skierowanie ich do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25 lub kontakt telefoniczny pod numerami:


Aktualności 13 września 2017


UWAGA !!! ZMIANA TERMINU

ZAPROSZENIE

NA PLATFORMĘ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KADRY
KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Zapraszamy na pierwsze tegoroczne spotkanie platformy wymiany doświadczeń
kadry kierowniczej włocławskich placówek oświatowych odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku
przy ul. Nowomiejskiej 25, sala 31.

Poprowadzi je Beata Pawłowska, dyrektor CKZiU. Tematem spotkania będą zmiany w prawie oświatowym i organizacja warsztatu pracy dyrektora placówkiAktualności 13 września 2017


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
i Placówek Oświatowych


Zapraszamy Państwa 20 września o godz. 11.00 do Auli CKZiU na uroczystą inaugurację
roku szkolnego 2017/2018 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego przy ulicy Nowomiejskiej 25.

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 18 września pod
nr telefonu 54 232 63 07, tel. kom. 732 668 987Aktualności 24 sierpnia 2017


Seminarium szkoleniowe  dla grupy edukatorów na temat nauczania
o Holokauście oraz żydowskiej historii i kultury.

„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”
Yad Vashem 21 – 29 października 2017


Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie / Światowe Centrum Upamiętniania Holokaustu w Yad Vashem.

Opis:  celem seminarium jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz współpraca pomiędzy nauczycielami, trenerami, uczniami w obszarze problematyki Holokaustu oraz współczesnej kultury i historii Żydów.

Miejsce: Yad Vashem (Izrael).

Kontakt: Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl

Liczba miejsc: 18
Rekrutacja ogólnopolska
Data przyjmowania zgłoszeń uczestników: do 14 września 2017

Uwaga:
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ wynikającą z organizacji szkolenia, określoną przez Yad Vashem, na rachunek wskazany przez Yad Vashem.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.


Regulamin


Aktualności 28 czerwca 2017

REFORMA PROGRAMOWA – NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA


Poniżej udostępniamy Państwu zbiór materiałów
dotyczących Reformy Programowej.
Mamy nadzieję, że będą pomocne w przygotowaniu się
do wdrażania nowej podstawy programowej w kolejnym roku szkolnym. Materiały będą uzupełniane o nowości,
dlatego zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 1. Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej
 1. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – JĘZYK POLSKI - MAŁGORZATA DĄBROWSKA
 2. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – MATEMATYKA - ANNA KULPA
 3. ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ - MONIKA ESKA - KASZUBOWSKA
 4. REFORMA EDUKACJI 2017 – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - KATARZYNA NOWACKA

 

Czas na pokolenie dobrej szkoły - spot informacyjny reformy edukacji

Zebrała: Joanna Osowska


Aktualności 6 września 2016

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami form
doskonalenia w roku szkolnym 2016/2017.

 


Aktualności 10 października 2016

Szanowni Państwo,


zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH dla szkół i placówek miasta Włocławek uwzględniającej kierunki polityki oświatowej państwa ustalone na rok szkolny 2016/17 przez Minister Edukacji Narodowej oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki. Planowanie i organizacja pracy zespołów. Identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołów.

Tworzenie wniosków i rekomendacji w oparciu o analizy.

Korelacja międzyprzedmiotowa w aspekcie współpracy nauczycieli w realizacji podstaw programowych.

Prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły. Czy uczniowie znają swoje prawa
i obowiązki, czy tylko prawa lub tylko obowiązki. Czy uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się
o pomoc w przypadku łamania prawa ucznia. W jakim stopniu rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci w szkole oraz jak oceniają przestrzegania tych praw. Jak nauczyciele oceniają przestrzegania praw ucznia w swojej szkole.

Jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami? Postawy rodzicielskie, oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ODN tel./fax 54 232 63 07; 732 668 987,
e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.plAktualności 1 marca 2017Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
wspólnie z Instytutem Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

zaprasza do wypełnienia ankiety
dotyczącej uruchomienia


„STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PODSTAW
PROGRAMOWANIA DLA NAUCZYCIELI”ANKIETA


PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW - PAŹDZIERNIK 2017


Wyniki ankiety pozwolą nam na analizę i dostosowanie
oferty studiów do Państwa preferencji.
Aktualności 12 październik 2016

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek


Od października 2016 r. kolejna szkoła - Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku objęta zostanie przez ODN kompleksowym wspomaganiem rozwoju szkół, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania placówki. Wspomaganie rozpoczynamy od wywiadu z dyrektorem i spotkania z radą pedagogiczną.
Placówka zostanie objęta następującymi etapami wspomagania: diagnoza pracy , planowanie działań, realizacja procesu wspomagania, ocena efektów. W procesie wspomagania rozwoju placówki zapewniamy opiekę specjalisty, który pomaga w diagnozie pracy placówki i określeniu obszarów rozwoju.


Aktualności 14 marca 2017

Próbna matura z matematyki

Już po raz szósty KPCEN w Bydgoszczy i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku zorganizował w województwie kujawsko - pomorskim próbną maturę z matematyki. W dniu 2 marca 2017 r. odbyła się ona na poziomie rozszerzonym, dnia 3 marca na poziomie podstawowym. 


Arkusz - poziom rozszerzony           Arkusz - poziom podstawowyAktualności 20 marca 2017

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE ZESPOŁOWE
DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O POSZCZEGÓLNE STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO


„Jak udokumentować i zaprezentować swój dorobek zawodowy”


Termin: 27 kwietnia 2017 r., godz. 16.00, ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Prowadząca zajęcia:
Katarzyna Nowacka – edukator, ekspert z listy MEN
ds. awansu zawodowego nauczycieli.


Szczegóły


Aktualności 28 marca 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM KROK PO KROKU
–  JAK DOSTOSOWAĆ
STATUT SZKOŁY
DO OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO?

7 kwietnia 2017 r. godz. 930  – 1500
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 180 zł

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów
i liderów zespołów ds. statutów wszystkich typów szkół.


Szczegóły


Aktualności 7 kwietnia 2017

Nauczycieli edukacji komputerowej, zajęć komputerowych i informatyki zapraszamy na lekcję otwartą zajęć komputerowych wklasie IV SP wprowadzającą w świat programowania.


Podczas lekcji uczniowie będą pracować z robotami Dash i Dot.


Miejsce: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
Data: 10 kwietnia br.
Godzina: 14:10
Chęć uczestnictwa w obserwacji zajęć należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: 502-762-820 do poniedziałku 10 kwietnia br. do godziny 11:00


Aktualności 10 kwietnia 2017

W dniu 10.04.2017 r. dyżur konsultacyjny

p. Katarzyny Nowackiej został odwołany.Aktualności 29 marca 2017ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI MATEMATYKI
na spotkanie metodyczne z wydawnictwem Nowa Era

"OD MAŁEGO DO DUŻEGO:
JAK UCZYĆ MATEMATYKI W KLASACH 4-8?"


4 kwietnia 2017 r.  godz. 15.30 – 17.00
Hotel Młyn we Włocławku, ul. Okrzei 77

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie oferta wydawnictwa
Nowa Era oraz odbędzie się warsztat metodyczny.Aktualności 27 marca 2017Nabór na szkolenie
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
został zakończony.


Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia w godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25, WłocławekAktualności 21 marca 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE


Autyzm – jak lepiej zrozumieć i pracować
z uczniem ze spektrum autyzmu?

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli szkół masowych,
przedszkoli pracujących na co dzień z uczniami ze spektrum autyzmu.

31 marca 2017r. piątek godzina 14:30 – 17:30
Koszt: 50 zł


Szczegóły


Aktualności 22 września 2016

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY
W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU

Szanowni Państwo, w związku z drugim etapem kompleksowego wspomagania szkoły w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiamy terminarz konsultacji indywidualnych:

Celem konsultacji indywidualnych jest wsparcie w realizacji Rocznego Planu Wspomagania Szkoły.
Pierwsze spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. (środa)
w godz. 14:30-16:00. Szkolenia odbędą się w 3 grupach:
Grupa I: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
Grupa II: Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
Grupa III: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Terminy kolejnych dwóch spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.Aktualności 6 lipca 2016

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego

„W KRĘGU UŚMIECHU”

13-14 grudnia 2016 r. godz. 14.30-18.30

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów i nauczycieli
pracujących z dziećmi i młodzieżą w klasach I-III i IV-VI.


Szczegóły


Aktualności 14 listopad 2016

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z KUJAWSK
Ą SZKOŁĄ WYŻSZĄ

Kierunki realizowane w naszym Ośrodku od listopada 2016 r.:

TYTUŁ

CZAS TRWANIA

CENA

Doradztwo zawodowe

II semestry

1 946 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(Oligofrenopedagogika)

II semestry

1 946 zł

Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń

II semestry

2 146 zł

 

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat ODN, tel. 54 232 63 07; 732 668 987.

 


Aktualności 10 listopad 2016

ZAPRASZAMY NA KURS
KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH
24.11.2016 r. i 01.12.2016 godz. 16.00 – 19.45
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
Aktualności 17 listopad 2016

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ PLATFORMĘ WYMIANY
DOŚWIADCZEŃ DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI


ZMIANY W PRAWIE Z ZAKRESU
BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY

24 listopada 2016 r. godz. 10.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie ma na celu przybliżenie podstawowych przepisów ustaw z zakresu bezpieczeństwa uczestników procesu edukacyjnego w szkołach oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podczas szkolenia zaprezentowane będą najprostsze i zarazem najskuteczniejsze sposoby zarządzania szkołą z punktu widzenia n/w przepisów prawa. Zostaną zaprezentowane narzędzia pozwalające oszczędzić czas dyrektora szkoły nie obniżające poziomu respektowania przepisów.

 

Szczegóły

Aktualności 6 września 2016

ZAPRASZAMY NA KURS KWALIFIKACYJNY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

Termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2016 r.
Całkowity koszt kursu: 1 500 zł (płatność w ratach)
Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.


Kurs jest adresowany do wicedyrektorów, nauczycieli posiadających kwalifikacje nauczycielskie, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Szczegóły


Aktualności 4 października 2016

STUDIA PODYPLOMOWE

Szanowni Państwo,
Już niebawem rozpoczynamy zajęcia
na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

W związku z tym wszystkie osoby, które dotychczas zapisały się na powyższe kierunki proszone są o złożenie w sekretariacie ODN do dnia 16.10.2016 r. kompletu dokumentów.
WYMAGANE DOKUMENTY

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy jeszcze rekrutację uzupełniającą na następujących kierunkach:

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu tel. 54 232 63 07; 732 668 987.

PEŁNA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCHAktualności 29 września 2016

Nabór na szkolenie „Rozumienie Ludzkiej Natury”
Prof. Philipa Zimbardo, Moduł II: „Kształtowanie nastawienia rozwojowego został zakończony.Szkolenie odbędzie się w dniu 22 października 2016 r.
(sobota) godz. 8.00  – 14.30

 


Aktualności 6 lipca 2016

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Szczegóły


Aktualności 20 września 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/17

10 października 2016 r. godz. 9.00-14.00
Koszt: 195 zł brutto/os.
Wykładowca: Liliana Zientecka
Miejsce: CKZiU Włocławek, ul. Nowomiejska 25

Aktualności 21 września 2016

ZAPRASZAMY NA KURS
KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH


6 i 20 października 2016 r.  godz. 16.00 – 19.45
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli


Szczegóły


Aktualności 16 września 2016

Nabór na szkolenie "Przyjaciele Zippiego" został zakończony.
Szkolenie odbędzie się w dniach
30.09.2016 - godz. 14.00-18.00
01.10.2016 - godz. 10.00-15.00 

 


ZALICZENIE PRAKTYK PEDAGOGICZNY

W dniu 19 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-13.00 pani dr Renata Brzezińska będzie zaliczała praktyki pedagogiczne. Jest to ostatecznym termin uzyskania wpisu. Istnieje możliwość wcześniejszego zaliczenia praktyk, po uprzednim ustaleniu terminu, e-mail: pedagogia1@wp.pl. Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń W dniu 21.05.2016 r. zajęcia na studiach podyplomowych Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń I i II grupa odbędą się w Zespole Szkół Integracyjnych we Włocławku, ul. Wieniecka 46. Zbiórka o godz. 9.30 przed głównym wejściem. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną W dniu 21.05.2016 r. zajęcia z p. Zofią Wojdat na studiach podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąodbędą się w Zespole Szkół Integracyjnych we Włocławku, ul. Wieniecka 46. Zbiórka przed głównym wejściem o godz. 12.00. Pozostałe zajęcia zgodnie z planem. Plan zajęć studiów podyplomowych na rok szkolny 2015/2016
- Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń PLAN
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną PLAN
- Metodyka nauczania języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej PLAN
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - uzupełniające PLAN
- Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń - uzupełniające PLAN
Aktualizacja: 18-05-2016r.

Aktualności 25 maj 2016

Egzamin dyplomowy
Dla uczestników studiów podyplomowych „Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń”
odbędzie się 
I termin 20 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 15:30 – 17:00
II termin 25 czerwca br. (sobota)  w godzinach 12:30 – 14:30


Szczegóły

Aktualności 25 maj 2016

Egzamin dyplomowy
Dla uczestników studiów podyplomowych  „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” – grupa CKZiU odbędzie się 
24 czerwca br. (piątek) w godzinach 15:00 – 17:00


Szczegóły


Aktualności 8 lipca 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Organizacja pracy szkoły/przedszkola oraz konstruowanie planu
nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/17
Z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa

8 września 2016 r. godz. 10.00 - 15.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Uczestnicy szkolenia otrzymają przygotowane do realizacji projekty planu nadzoru,  arkusze kontroli, propozycje narzędzi do ewaluacji,  wzory planów pracy zespołów i wychowawców klas.


Szczegóły


Aktualności 6 lipca 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
CZYTAM, PISZĘ I LICZĘ Z KLOCKAMI LEGO

26 sierpnia 2016 r. godz. 10.30 - 17.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Szczegóły


Aktualności 8 lipca 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Niezbędnik nauczyciela – czyli co nauczyciel może,
co musi, a co powinien?

24 sierpnia 2016 r. godz. 9.30 - 15.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Zapraszamy na spotkanie, które pozwoli Państwu profesjonalnie rozpocząć rok szkolny, z pewnością, że wszystko zostało przygotowane jak należy. Szkolenie pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i rzetelnym przygotowaniem tego roku. Otrzymacie Państwo wzory podstawowych dokumentów, wyjaśnicie rodzące się wątpliwości.


Szczegóły


Aktualności 4 lipca 2016

Bezpieczne wakacje - niezbędnik

 

           
Aktualności 25 maj 2016

Egzamin dyplomowy
Dla uczestników studiów podyplomowych „Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń”
odbędzie się 
I termin 20 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 15:30 – 17:00
II termin 25 czerwca br. (sobota)  w godzinach 12:30 – 14:30


Szczegóły


Aktualności 25 maj 2016

Egzamin dyplomowy
Dla uczestników studiów podyplomowych  „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” – grupa CKZiU odbędzie się 
24 czerwca br. (piątek) w godzinach 15:00 – 17:00


Szczegóły


Aktualności 6 czerwca 2016

ZAPRASZAMY NA
Kurs instruktażowy dla kierowników
placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Zajęcia odbędą się w dniu 10 czerwca br. o godz. 15.00.


Aktualności 17 maj 2016

ZAPRASZAMY

młodzież ze szkół gimnazjalnych
DO UDZIAŁU W IV EDYCJI KONKURSU
Śladami mniejszości niemieckiej we Włocławku


Szczegóły


Aktualności 2 czerwca 2016

Rozstrzygnięcie konkursu „Limeryki, zabawne wierszyki.
Moja szkoła w limeryku”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników wraz z opiekunami na uroczysty finał konkursu literackiego „Limeryki, zabawne wierszyki. Moja szkoła w limeryku”, który odbędzie się w siedzibie CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 (sala 31)
w dniu 13.06.2016 r. godz. 13.30.Aktualności 9 maj 2016

ZAPRASZAMY NA
Kurs instruktażowy dla kierowników
placówek wypoczynku dzieci i młodzieży


Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.


Szczegóły


Aktualności 17 maj 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Kompendium prawa oświatowego
dla nauczycieli odbywających staż zawodowy”

8 czerwca 2016 r. godz. 15.00  – 18.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Szczegóły


Aktualności 17 maj 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Zamknięcie roku szkolnego – obowiązki
Dyrektora i Rady Pedagogicznej”

8 czerwca 2016 r. godz. 9.00  – 14.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Szczegóły


Aktualności 18 maj 2016

Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń

W dniu 21.05.2016 r. zajęcia na studiach podyplomowych Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń  I i II grupa odbędą się w Zespole Szkół Integracyjnych we Włocławku, ul. Wieniecka 46. Zbiórka o godz. 9.30 przed głównym wejściem.Aktualności 18 maj 2016

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

W dniu 21.05.2016 r. zajęcia z p. Zofią Wojdat na studiach podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąodbędą się w Zespole Szkół Integracyjnych we Włocławku, ul. Wieniecka 46. Zbiórka przed głównym wejściem o godz. 12.00. Pozostałe zajęcia zgodnie z planem.Aktualności 31 marca 2016

Jeśli chcesz zostać wychowawcą dzieci i młodzieży
na koloniach letnich lub zimowych zapraszamy Cię na:

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA WYCHOWAWCÓW
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Koszt kursu:     150,00 zł od osoby
Czas trwania:     40  godzin
Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat
- minimum średnie wykształcenie, również tegoroczni maturzyści
Zgłoszenia: do 13.04.2016 r. ,  tel. 54  232 63 07
Spotkanie organizacyjne: 15 kwietnia 2016 r., godz. 17.00
Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku ul. Nowomiejska 25

TERMINARZ REALIZACJI KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.Aktualności 05 kwiecień 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
„Jak sobie radzić z trudnymi
i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”


25 kwietnia 2016 r. godz. 15.30 – 18.30
drugi termin do ustalenia z grupą
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Warsztaty adresowane są do nauczycieli, wychowawców,
pedagogów i psychologów.


Szczegóły


Aktualności 12 kwiecień 2016


ZAPRASZAMY NA WARSZTATY Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W EDUKACJI


Warsztaty będą obejmowały zajęcia praktyczne z zakresu:

Szczegóły


Aktualności 31 marca 2016

ZAPRASZAMY NA KURS
KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

21 i 28 kwietnia 2016 r.  godz. 15.30 – 19.15
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli


Szczegóły


Aktualności 13 kwietnia 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„Jak SKUTECZNIE podnieść efektywność pracy szkoły?”


21 kwietnia 2016 r. godz. 10.00 – 15.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli,
szkół oraz placówek oświatowych.

 

Szczegóły


Aktualności 31 marca 2016ODN w CKZiU we Włocławku i Centrum Szkoleniowe A-Z zapraszają dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników JST związanych z oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematem na seminarium

„Ruch kadrowy w oświacie - organizacja roku szkolnego 2016/2017”


8 kwietnia 2016 r. lub 13 kwietnia 2016 r. – termin do wyboru
godz. 9.00 – 15.00
Włocławek, ul. Nowomiejska 25

Podczas seminarium zostaną omówione zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym, ważne rozstrzygnięcia dotyczące prawa pracy i prawa oświatowego podjęte przez Sąd Najwyższy.

Uczestnicy otrzymają wszystkie wzory druków, które są niezbędne przy ruchu kadrowym m.in. pisma do organizacji związkowych, decyzja w sprawie obniżenia pensum, rozwiązanie umowy z nauczycielem, wypowiedzenie warunków umowy.

Szczegóły


Aktualności 4 kwietnia 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„Dyrektor Obserwator - podstawowe narzędzia nadzoru dyrektora”


21 kwietnia 2016 r. godz. 10.00  – 15.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli,
szkół oraz placówek oświatowych.


Szczegóły


Aktualności 8 marca 2016

ZAPRASZAMY

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM
„Limeryki, zabawne wierszyki”
II edycja – Moja szkoła w  limeryku


ORGANIZATOR:
Organizatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
CELE KONKURSU:
  1. Rozwijanie talentów i pasji poetyckich uczniów.
  2. Popularyzacja utworu wierszowanego jakim jest  limeryk.
  3. Rozbudzanie aktywności twórczej uczniów.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
01 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 25,
z dopiskiem:Konkurs „Limeryki, zabawne wierszyki „– II edycja.


Aktualności 16 luty 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT
„Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”


04, 11 i 18 kwietnia 2016 r. godz. 15.30  – 18.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Szczegóły


Aktualności 16 luty 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT
„Warsztat rozwojowy dla nauczycieli”


05, 12 i 19 kwietnia 2016 r. godz. 1530  – 1830
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Szczegóły


Aktualności 15 stycznia 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„Dyrektor Obserwator - podstawowe narzędzia nadzoru dyrektora”


7 kwietnia 2016 r. godz. 1000  – 1500
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli,
szkół oraz placówek oświatowych.


Szczegóły


Aktualności 22 luty 2016

 


 

ODN w CKZiU we Włocławku i Centrum Szkoleniowe A-Z zapraszają
dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników JST związanych z oświatą
oraz wszystkich zainteresowanych tematem na szkolenie


"Sprawne i skuteczne zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych"


22 marca 2016 r. godz. 9.00 – 14.30
Włocławek, ul. Nowomiejska 25Szczegóły


Aktualności 03 luty 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
AUTYZM A SEKSUALNOŚĆ
Praktyczne warsztaty z seksualności osób niepełnosprawnych

18 marca 2016 r. godz. 14.00 – 19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Warsztaty realizowane są we współpracy z Centrum terapii JiM i adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów i rodziców.Szczegóły


Aktualności 10 luty 2016

Studia podyplomowe – zaliczenie praktyk

Informujemy, że zaliczenie praktyk pedagogicznych na kierunkach Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  oraz Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń u dr Renaty Brzezińskiej odbędzie się 5 marca br. w siedzibie Kujawskiej Szkoły Wyższej ul. Okrzei sala 23 w godzinach 10:30 – 12:00.
Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk: dzienniczek praktyk, scenariusze zajęć na każdą godzinę praktyk (osoby niebędące czynnymi nauczycielami) oraz dzienniczek praktyk i zaświadczenie dyrektora szkoły (osoby będące czynnymi nauczycielami).
Dokumentację praktyk, indeks i kartę może dostarczyć starosta grupy lub każdy osobiście.Aktualności 26 listopad 2015

STUDIA PODYPLOMOWE – ZAPRASZAMY

Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych w minionych latach zapraszamy na studia podyplomowe uzupełniające.


Szczegóły

Aktualności 10 luty 2016

ZAPRASZAMY NA
Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych

Prezydent Miasta Włocławek już po raz szósty zaprasza do udziału w Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”..Szczegóły

Aktualności 10 luty 2016

ZAPRASZAMY
uczniów szkół podstawowych
DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„EASY ENGLISH”

Konkurs organizowany  jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  we Włocławku.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną
do dnia 19 lutego 2016r.
na adres sp18_easyenglish@onet.pl


Regulamin

Aktualności 15 stycznia 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Jaka jesteś szkoło? – wnioski i rekomendacje


w pracy szkoły oraz monitorowanie działań”
3 marca 2016 r. godz. 10.00  – 15.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli, szkół,
placówek oświatowych oraz liderów zespołów zadaniowych.


Szczegóły


Aktualności 03 luty 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wspieranie
uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Dyskalkulia. Praktyczne metody pracy


24 lutego 2016 r. godz. 15.00 – 19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Warsztaty adresowane są do nauczycieli nauczania przedszkolnego, zintegrowanego, nauczycieli matematyki, nauczycieli terapii pedagogicznej zainteresowanych poznaniem ciekawych form pracy dydaktycznej i terapeutycznej możliwych do zastosowania na lekcjach matematyki,
zajęciach wyrównawczych i terapeutycznych


Szczegóły


Aktualności 28 stycznia 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

„Dyskalkulia.
Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Praktyczne metody pracy.”

24 lutego 2016 r. godz. 14.00 – 18.00.
ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek

Warsztaty adresowane są do nauczycieli matematyki, nauczycieli terapii pedagogicznej zainteresowanych poznaniem ciekawych form pracy dydaktycznej i terapeutycznej możliwych do zastosowania na lekcjach matematyki, zajęciach wyrównawczych i terapeutycznych.
Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych.


Szczegóły


Aktualności 28 stycznia 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
„Mnożę i dzielę, sprawnie liczę”
Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.

23 lutego 2016 r. godz. 15.00 – 19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Warsztaty adresowane są do nauczycieli nauczania przedszkolnego, zintegrowanego, nauczycieli matematyki, nauczycieli terapii pedagogicznej zainteresowanych poznaniem ciekawych form pracy dydaktycznej i terapeutycznej możliwych do zastosowania na lekcjach matematyki, zajęciach wyrównawczych i terapeutycznych.


Szczegóły


Aktualności 14 stycznia 2016


„ZMIANY W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ OD 1 STYCZNIA 2016”

ODN w CKZiU we Włocławku i Centrum Szkoleniowe A-Z zapraszają na najbardziej aktualne szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli (także niepublicznych) oraz organów prowadzących oświatę

„ZMIANY W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ OD 1 STYCZNIA 2016”
12 lutego 2016 r. godz. 9.00 – 15.00
Włocławek, ul. Nowomiejska 25 (Aula)


Szczegóły


Aktualności 15 stycznia 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„Wiem czego uczę? - czyli o dobrym planowaniu
i organizowaniu pracy nauczyciela”

11 lutego 2016 r. godz. 1000  – 1500
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, opiekunów stażu,
liderów zespołów zadaniowych oraz dyrektorów przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych.Szczegóły


Aktualności 15 stycznia 2016

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SEMINARIUM
„Odpowiedzialność karna nieletnich”


9 lutego 2016 r. godz. 13.00  – 14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców
i pedagogów szkolnych.


Szczegóły


Aktualności 8 grudnia 2015

„Serce Ci powie” - aukcja charytatywna

W dniu 7 grudnia o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury „Browar B” przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku odbyła się aukcja charytatywna pn. „Serce Ci powie”. Do uczestnictwa w aukcji zaproszeni zostali między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa i miasta, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji działających charytatywnie.

Przedsięwzięcie organizowane było już po raz siódmy. W tym roku zostało objęte Honorowym Patronatem dr Marka Wojtkowskiego, Prezydenta Miasta Włocławek oraz Katarzyny Meger, Prezesa Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Dochód z aukcji w całości przekazany będzie na zakup bożonarodzeniowych prezentów dla Podopiecznych i Wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 we Włocławku. Przedmiotami licytowanymi były między innymi: kosz świąteczny przekazany przez dr Marka Wojtkowskiego - Prezydenta Miasta Włocławek, anioł ofiarowany przez dr Barbarę Moraczewską –Zastępcę Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych, voucher na lot balonem sponsorowany przez Aeroklub Włocławek, obrazy od włocławskiego stowarzyszenia „Wło-Art”, biżuteria od włocławskich jubilerów, zaproszenia do restauracji oraz salonów odnowy.

- Było z nami wiele osób, którym „serce już powiedziało” – to nasi darczyńcy i im należą się ogromne podziękowania i słowa uznania, bo przyznam, że skala, ilość i jakość darów przerosła moje najśmielsze oczekiwania  – mówi  mgr Kinga Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – i tu chciałabym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w aukcji, również pracownikom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku za serce i ogrom włożonej pracy w organizację przedsięwzięcia.

Najwyżej wycenione przez licytujących zostały: piłka z podpisami koszykarzy Anwil Włocławek (250 zł), złota zawieszka od jubilera Kress (250 zł), obraz „Ważka" aut. Iwony Moniki Kruszczyńskiej z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku (170 zł) i koszulka z podpisami koszykarzy Anwilu Włocławek (160 zł). Do tej pory udało się zebrać prawie 5000 zł. Kwota ta z pewnością zwiększy się z uwagi na to, że aukcja niewylicytowanych jeszcze przedmiotów trwa nadal. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


Aktualności 1 grudnia 2015

Aukcja "Serce Ci powie"

 

W dniu 7 grudnia 2015r. odbędzie się aukcja charytatywna pn.: „Serce Ci powie” organizowana

przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

wraz z Centrum Kultury „Browar B”.

Dochód z licytacji przeznaczony będzie na zakup prezentów bożonarodzeniowych
dla podopiecznych i wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem
przy ul. Żytniej 55 we Włocławku.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów i zaproszeń, 
które można wylicytować podczas aukcji:


Aktualności 25 listopad 2015

PATRONAT HONOROWY:

           

   

ORGANIZATORZY:

                       

ZAPROSZENIE

na aukcję charytatywną  „Serce Ci powie”
organizowaną przez 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
i Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku
w dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 1700    
w Centrum Kultury „Browar B” (Sala Kameralna)
przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku

Dochód z aukcji przedmiotów oraz kiermaszu świątecznego przeznaczony będzie na rzecz

Podopiecznych i Wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem
przy ul. Żytniej 55 we Włocławku

 

PATRONAT MEDIALNY:

                 Aktualności 26 listopad 2015

 

ZMIANA TERMINU


Platforma wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli
nt. „Przestrzeganie praw dziecka w rodzinie 
– procedury wdrażania Niebieskiej Karty z pozycji placówek oświatowych”

odbędzie się 10 grudnia 2015 r. o godz. 10.00-12.15, 
a nie jak wcześniej planowaliśmy 26.11.2015 r.

Zgłoszenia do dnia 7 grudnia br. przyjmuje sekretariat ODN, tel. 54 232 63 07, 732 668 987.
Za zmianę przepraszamy.

 


Aktualności 26 listopad 2015

ZAPRASZAMY NA 3 - STOPNIOWE SZKOLENIE

„Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” 

Szkolenie przygotowuje do certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Celem szkoleń jest zapoznanie się z zasadami stosowanej 
analizy zachowania oraz praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy.

Szczegóły
Aktualności 24 listopad 2015

 

Platforma wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli nt.

Przestrzeganie praw dziecka w rodzinie
– procedury wdrażania Niebieskiej Karty z pozycji placówek oświatowych

odbędzie się 10 grudnia 2015 r. o godz. 10.00-12.15,
a nie jak wcześniej planowaliśmy 26.11.2015 r.

Zgłoszenia do dnia 7 grudnia br. przyjmuje sekretariat ODN, tel. 54 232 63 07, 732 668 987.

Za zmianę przepraszamy.


Aktualności 24 listopad 2015


OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

„Metodyka nauczania języka obcego
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”


Szczegóły

Aktualności 1 lipca 2015

 

ZAPRASZAMY NA 3 - STOPNIOWE SZKOLENIE

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !

Szkolenie przygotowuje do certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Celem szkoleń jest zapoznanie się z zasadami stosowanej
analizy zachowania oraz praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy.


Szczegóły

Aktualności 17 listopad 2015

 

Kurs  doskonalący „Coś z niczego” - odwołany

 

Kurs  doskonalący „Coś z niczego”, który miał się rozpocząć 19 listopada br. został odwołany.
Za zmianę przepraszamy.

 


Aktualności 12 listopad 2015

 

Zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe
dla absolwentów naszych kursów kwalifikacyjnych


W dniu 13.11.2015 r. o godz. 16.00, w sali 31 w odbędzie się spotkanie organizacyjne dla absolwentów naszych kursów kwalifikacyjnych zainteresowanych podjęciem nauki na uzupełniających studiach podyplomowych.


Szczegóły


Aktualności 12 listopad 2015

Zmiana terminu warsztatu „Elementy oceniania

kształtujące na lekcjach języka obcego”

 


Warsztaty „Elementy oceniania kształtującego na lekcjach języka obcego”

zaplanowane na dzień 16.11.2015 r. zostały odwołane.

 

Za zmianę przepraszamy.Aktualności 18 września 2015

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA,
CZYLI O PRAKTYCZNEJ PROFILAKTYCE AGRESJI”


16 listopada 2015 r. godz. 1000 – 1300
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Konferencja skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców,
pedagogów i psychologów.

10.00 – 11.00 Część plenarna:
Przemoc rówieśnicza – o czym musimy pamiętać?

Szczegóły

Aktualności 1 lipca 2015

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Czas trwania: III semestry
Koszt: 3 000 zł
Planowany termin rozpoczęcia: listopad 2015 r.
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 23 października 2015 r. przyjmuje Sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU  we Włocławku, tel. 54 232 63 07, email: rekrutacja@ckziu.wlolcawek.pl.
Aktualności 21 września 2015

 

Oferta studiów podyplomowych na rok szkolny 2015/2016

 

Szczegóły

Aktualności 21 września 2015

 

Studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych!

Studia podyplomowe na podbudowie kursów kwalifikacyjnych skierowane są do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu niżej wymienionej specjalności i chciałyby w przyszłości legitymować się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegóły

Aktualności 27 sierpnia 2015

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
„OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OD PODSTAW”
(SZKOLENIE DWUETAPOWE)

Szczegóły

Aktualności 26 sierpnia 2015

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH
„NOWELIZACJA STATUTÓW”

Szczegóły

Aktualności 22 października 2015

 

Rozpoczęcie studiów podyplomowych

 

Rozpoczęcie studiów podyplomowych realizowanych
we współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku
odbędzie się 6 listopada br.

 

O szczegółach dotyczących każdego kierunku zostaną Państwo poinformowani w przyszłym tygodniu.


Aktualności 20 października 2015

 

Platforma wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli nt.

Kontrola w placówce oświatowej
(Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy,
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe)


odbędzie się 5 listopada 2015 r. o godz. 10.00-12.15,
a nie jak wcześniej planowaliśmy 29.10.2015 r.
Zgłoszenia do dnia 2 listopada br. przyjmuje sekretariat ODN, tel. 54 232 63 07, 732 668 987.


Za zmianę przepraszamy.

Aktualności 19 października 2015

 

Szkolenie
ZDROWA-WZOROWA-STOŁÓWKA

odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godz. 13.30
miejsce szkolenia:  AULA w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25.

 


Aktualności 18 września 2015

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„ZDROWA – WZOROWA – STOŁÓWKA”
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz osób odpowiedzialnych za żywienie zbiorowe (intendent, kucharka).

Szczegóły

Aktualności 18 września 2015

 

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI ODN – CKZiU


Szanowni Państwo
Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku w okresie wrzesień - październik 2015r.

 


Aktualności 21 września 2015

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Profilaktyka uzależnień u dzieci i młodzieży
Termin: 14 i 28 października 2015 r., godz. 15.00-18.00 (łącznie 8 h)
Koszt: 50 zł
Zgłoszenia: do 09.10.2015 r.

Szczegóły

Prowadzący: Magdalena Sadowska – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta

Tematyka:
-  bulimia, anoreksja
- środki psychoaktywne (narkotyki, alkohol, dopalacze)
- uzależnienia od mediów
- metody konstruktywnego radzenia sobie ze stresem
- trening umiejętności społecznych umożliwiających przeciwstawienie się presji społecznej

Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów.


Aktualności 18 września 2015

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ROK OTWARTEJ SZKOŁY
„W jaki sposób i na co otworzyć szkołę?”

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Celem szkolenia jest odpowiedź na pytanie: Jak budować szkołę otwartą
na kulturę, sztukę, sport i środowisko lokalne?

Szczegóły

Aktualności 7 września 2015

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Już na przełomie roku 2015/2016 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna" i "Partnerstwa strategiczne".

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji 1. "Mobilność kadry"

W ramach Akcji 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Więcej informacji o programie uzyskacie Państwo na stronie
Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej


Aktualności 14 września 2015

Zakończenie naborów na szkolenia


Nabór na szkolenia "Przyjaciele Zippiego" i "W kręgu uśmiechu" został zakończony. Liczba wolnych miejsc została wyczerpana.

Dziękujemy za zainteresowanie.Aktualności 27 sierpnia 2015

Włocławek, dn. 25 sierpnia 2015 roku

Dyrektorzy  Przedszkoli, Szkół Podstawowych oraz Nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele I etapu edukacyjnego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zaprasza Państwa do udziału
realizacji programu promocji zdrowia psychicznego
„ Przyjaciele Zippiego”

Założenia i cel programu: Międzynarodowy program realizowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie we współpracy z organizacją Partnership for Children. Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęca dzieci do analizowania
i zastanawiania się nad sobą. Kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne 5 – 7 letnich dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci
z innymi.

Program „ Przyjaciele Zippiego” obejmuje:

 1. Pakiet materiałów do realizacji zajęć :
  1. zeszyty tematyczne 6 sztuk,
  2. podręcznik dla nauczyciela,
  3. przewodnik dla rodziców,
  4. aneksy,
  5. ilustracje,
  6. elementy zużywalne,
  7. plakat.

      II. Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godzin
      III. Monitoring zajęć - przeprowadzony przez trenera, wizyty w placówkach wybranych przez trenera lub tych, które zgłoszą taka potrzebę.
      IV. Spotkania superwizyjne - dwa spotkania warsztatowe dla realizatorów,
w wymiarze około 3 godzin, służące wymianie doświadczeń oraz przygotowaniu
do kolejnych części Programu.
V. Spotkanie podsumowujące - jedno spotkanie dla realizatorów w wymiarze około 3 godzin.
    VI. Ewaluacja programu.
Odpłatność: Pełen koszt realizacji programu wraz z pakietem materiałów
(500zł od grupy/klasy/oddziału realizującego programu). – dla nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu, szkole dla których organem prowadzącym jest UM Włocławek – szkolenie wraz z pakietem do realizacji programu jest bezpłatne

W przypadku, gdy Program będzie realizowany w jednej grupie przez dwóch nauczycieli udostępniany jest jeden Pakiet materiałów, natomiast dwie osoby mają prawo uczestniczyć
w szkoleniu.
Miejsce i terminy spotkań
23 – 24 września 2015 roku w godzinach 14:00 – 19:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we Włocławku ul. Nowomiejska 25 sala 31.

Zgłoszenia:
Do 16 września br. na dołączonych formularzach zgłoszeniowych. Ilość miejsc ograniczona.
Szczegółowych informacji udziela: trener programu – Joanna Osowska, tel. 533-982-505


Aktualności 7 września 2015

 

Dyrektorzy oraz Nauczyciele Szkół Podstawowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zaprasza Państwa do udziału
realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
„W kręgu uśmiechu”

Program „Strażnicy uśmiechu” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych
dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych pracujących z dziećmi i młodzieżą
w wieku:

Program może być realizowany na godzinach wychowawczych, w ramach zajęć pozalekcyjnych lub też na godzinie dodatkowej (art. 42 Karty Nauczyciela), przeznaczonej
na zajęcia wspierające, wyrównawcze, rozbudzające zainteresowania oraz zdolności uczniów.

Udział w szkoleniu obejmuje 12 godzin + 2 spotkania superwizyjne w ciągu realizacji programu oraz monitoring realizacji programu. Każdy nauczyciel uczestniczący w szkoleniu zobowiązany jest do realizacji programu w bieżącym roku szkolnym.

Odpłatność:
Dla nauczycieli szkół prowadzonych przez UM Włocławek bezpłatny -  finansowany
z  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, dla pozostałych nauczycieli koszt szkolenia – 300 zł

Uczestnicy szkolenia otrzymają:
Pakiet materiałów do realizacji programu, który zawiera:

Miejsce i terminy spotkań
23 – 24 września 2015 roku w godzinach 14:00 – 19:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 sala 19.

Zgłoszenia:
Do 16 września br. na dołączonych formularzach zgłoszeniowych. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela:
Trener programu – Monika Kramkowska, tel. 603 794 849.


Aktualności 19 czerwca 2015

PRZEDSZKOLE DOBRYCH PRAKTYK

Przedszkole Akademickie PWSZ we Włocławku
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku
zapraszają na zajęcia pokazowe pt.
„Z ekozabawkami za pan brat”
realizowane w ramach projektu Przedszkole Dobrych Praktyk


25 czerwca 2015 r.  godz. 9.00
Przedszkole Akademickie przy PWSZ

ul. 3 Maja 17 (wejście od ul. Żabiej) Włocławek

Zgłoszenia telefoniczne do dnia 24.06.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, tel. 54 232 63 07.


Aktualności 05 czerwca 2015

Zakończenie kursów kwalifikacyjnych realizowanych
w tym roku szkolnym w ODN

W dniu 24.06.2015 r. o godz. 17.00 odbędzie się uroczyste zakończenie kursów kwalifikacyjnych oraz wręczenie świadectw uczestnikom,  którzy w tym roku szkolnym w naszym Ośrodku, podnosili swoje kwalifikacje i doskonalili umiejętności nauczycielskie na kursach kwalifikacyjnych z zakresu: Sztuka, Bibliotekoznawstwo, Oligofrenopedagogika i Kursie pedagogicznym dla nauczycieli czynnych zawodowo.

Serdecznie zapraszamy


Aktualności 05 czerwca 2015

 

Zmiana terminu warsztatów „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”


Warsztaty „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” z panią Jolantą Kolibowską, odbędą się 12.06.2015 r. o godz. 15.30, a nie jak wcześniej planowano 09.06.2015 r.
Za zmianę przepraszamy


Aktualności 28 maja 2015

W dniu 19.06.2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu „Przedszkole Szkoła Dobrych Praktyk” oraz wręczenie certyfikatów Przedszkolom, które do niego przystąpiły.
Przedszkola w ramach współpracy organizowały i przeprowadzały:

 1. lekcje otwarte;
 2. skorzystały z konsultacji i pomocy doradców metodycznych w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych;
 3. dzieliły się dobrymi praktykami poprzez publikację materiałów na stronie internetowej ODN/CKZiU

Aktualności 28 maja 2015

Podsumowanie konkursu „Szkoła moich marzeń”

W dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Szkoła moich marzeń”. Konkurs skierowany był do dzieci 5 i letnich, a jego głównym celem było upowszechnienie edukacji wczesnoszkolnej wśród pięcio i sześciolatków oraz zaproszenie dzieci 6 letnich do pierwszej klasy szkoły podstawowej.


Aktualności 28 maja 2015

http://narodimniejszoscinarodowe.blox.pl/resource/mniejszosci_niemiecka.JPG

Finał konkursu „Śladami mniejszości niemieckiej we Włocławku”

W dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 odbędzie się finał III edycji konkursu dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych „Śladami mniejszości niemieckiej we Włocławku. Działania konkursowe wspiera współpracująca z ODN/CKZiU Fundacja „AriAri”.
Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów, nagród i podziękowań dla opiekunów nastąpi bezpośrednio po zakończeniu ok.45-minutowego quizu dotyczącego realizowanych przez zespoły zadań.

Aktualności 01 czerwca 2015

 

Zmiana terminu warsztatów „Metoda Dobrego Startu”


Warsztaty „Metoda Dobrego Startu” z panią Jolantą Kolibowską, odbędą się 09.06.2015 r. o godz. 15.30, a nie jak wcześniej planowano 02.06.2015 r. Za zmianę przepraszamy.


Aktualności 2 czerwca 2015

ZAPRASZAMY NA KURS
„KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH”
Proponowany termin:
5 czerwca 2015 r. (piątek) godz. 800
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Tematyka:

KOSZT KURSU: 80 zł
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 03.06.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.


Aktualności 22 maja 2015

 

Kurs kierownik wycieczek szkolnych

Kurs kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Zajęcia dla uczestników kursu kierownik wycieczek szkolnych i kursu kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży odbędą  się w dniu 23 maja 2015 r. o godz. 7.45.  Serdecznie zapraszamy


Aktualności 7 maja 2015


ZAPRASZAMY
dzieci 5 i 6-letnie
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

Organizator:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku;  ul. Nowomiejska 25

Cele konkursu:

Prace z dołączonym formularzem zgłoszeniowym
należy przesłać do dnia 22 maja 2015 r. pod adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
87-800 Włocławek, ulica Nowomiejska 25

Z dopiskiem: konkurs „Szkoła moich marzeń”.


Aktualności 13 maja 2015

ZAPRASZAMY NA KURS
„KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH"
23 maja 2015 r. (sobota) godz. 900
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Tematyka:

KOSZT KURSU: 80 zł

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 20.05.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.


Aktualności 15 maja 2015


Szanowni Państwo
Dziękujemy za zainteresowanie Seminarium nt.: 

„EINSTEIN TEŻ BYŁ DZIECKIEM – UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO” planowanym na dzień 21 maja 2015 r. 

Niestety z przyczyn niezależnych od organizatora Seminarium się nie odbędzie. Zostanie ono zorganizowanie w nowym roku szkolnym 2015/2016.


Aktualności 14 kwietnia 2015

Konkurs dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

„Einstein też był dzieckiem - kreatywne zabawy matematyczne przedszkolaka

Zbliża się termin zakończenia konkursu!

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku ogłasza konkurs „Einstein też był dzieckiem - kreatywne zabawy matematyczne przedszkolaka”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wychowania przedszkolnego zatrudnieni w publicznych
i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz innych formach ychowania przedszkolnego na terenie Miasta Włocławek.
Celem konkursu jest:

 1. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań wychowawczo-dydaktycznych.
 2. Doskonalenie umiejętności oraz  rozwijanie zainteresowań nauczycieli w zakresie aranżacji zabaw pobudzających kreatywne myślenie matematyczne dziecka.
 3. Promowanie dobrych przykładów edukacji matematycznej w obszarze planowania, realizacji i ewaluacji działań. 

Konkurs rozpoczyna się 16.03.2015. Zadaniem konkursowym jest opracowanie kreatywnej zabawy matematycznej, przeprowadzenie jej i dokonanie ewaluacji. Przesłanie na adres organizatora scenariusza zabawy wraz z ewaluacją oraz filmu lub wideoprezentacji przedstawiającej jej przebieg.
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 29.04.2015 r. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac wyłonionych przez jury. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.05.2105 r.
Regulamin konkursu w załączniku
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela doradca metodyczny ODN w CKZiU
we Włocławku Jolanta Kolibowska  e-mail:  jolanta.kolibowska@ckziu.wloclawek.pl

Zapraszamy do udziałuAktualności 22 kwietnia 2015

Przedszkola Publiczne nr 9 i  nr 27 we Włocławku przystąpiły
do projektu „Przedszkole Dobrych Praktyk".

Przedszkola i szkoły, które podejmą współpracę w ramach projektu wyróżnimy
certyfikatem „Przedszkola/Szkoły Dobrych Praktyk”.

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu przedszkola, szkoły wszystkich typów
dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Włocławek.
Więcej informacji na www.odn.ckziu.wloclawek.pl

Przedszkole Publiczne Nr 27 we Włocławku
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku
zapraszają  
Dyrekcję i nauczycieli  
na zajęcia pokazowe pt.
„Zaginiony miś – origami baja”
- zabawy z wykorzystaniem edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej
realizowane w ramach projektu Przedszkole Dobrych Praktyk,

które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00
w Przedszkolu Publicznym Nr 27 we Włocławku
przy ul. Cienistej 20 we Włocławku
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 23.04.2015 r. tel. 54 232 63 07.

Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku
zapraszają  
Dyrekcję i nauczycieli 
na zajęcia pokazowe pt.
„Z wiosną na Ty”
realizowane w ramach projektu Przedszkole Dobrych Praktyk,

które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 9.15
w Przedszkolu Publicznym Nr 9 we Włocławku
przy ul. Łanowej 3 we Włocławku
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 24.04.2015 r. tel. 54 232 63 07.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.Aktualności 5 maja 2015

ZAPRASZAMY

młodzież ze szkół gimnazjalnych
DO UDZIAŁU W III EDYCJI KONKURSU
Śladami mniejszości niemieckiej we Włocławku

Organizator:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku;  ul. Nowomiejska 25.

Cele konkursu:

Formularze zgłoszeniowe
należy
nadesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie 15 maja 2015 r. pod adres
:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
87-800 Włocławek ulica Nowomiejska 25

Z dopiskiem: konkurs „Śladami mniejszości niemieckiej we Włocławku”.

Aktualności 28 kwietnia 2015

ZAPRASZAMY NA KURS
„PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów.


Szkolenie może być zrealizowane dla całej rady pedagogicznej oraz pracowników
obsługi i administracji.

Szkolenie prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni.

Program kursu:

Szkolenia obejmują wykłady oraz dużą liczbę ćwiczeń.
Kurs organizowany we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Medycznej „Życie dla życia”.
Termin kursu zostanie ustalony po zebraniu się grupy.
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 18.05.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.


Aktualności 28 kwietnia 2015

ZAPRASZAMYNA SEMINARIUM
„Einstein też był dzieckiem
– uzdolnienia matematyczne przedszkolaka”


21 maja 2015 r. godz. 15.00 - 16.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Seminarium skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego zatrudnionych
w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Celem seminarium jest propagowanie sposobów pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie w obszarze diagnozy,  planowania,  realizacji i ewaluacji działań.

Seminarium poprowadzi:
prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska –  wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, autorka wielu programów edukacyjnych, książek, przewodników metodycznych dotyczących dzieci zdolnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uzdolnionych matematycznie.

KOSZT: 50 zł

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 14.05.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.


Aktualności 27 marca 2015

SZKOŁA PRZEDSZKOLE
DOBRYCH PRAKTYK

Zapraszamy przedszkola, szkoły wszystkich typów dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Włocławek do współpracy w ramach projektu
„Szkoła Dobrych Praktyk”.

Przedszkola i szkoły, które podejmą współpracę w ramach projektu wyróżnimy certyfikatem „Szkoły Dobrych Praktyk”

Przedszkola, szkoły chcące uzyskać certyfikat zapraszamy do organizacji i przeprowadzenia:

 1. lekcji otwartych, lekcji koleżeńskich – oferujemy wsparcie merytoryczne doradców metodycznych (1 lekcja w semestrze);
 2. skorzystania z konsultacji i pomocy doradców metodycznych w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych mających miejsce Państwa placówce;
 3. współpracy w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami (publikacje scenariuszy, kart pracy, artykułów w biuletynie ODN, oraz na naszej stronie internetowej) – oferujemy wsparcie metodyczne przy opracowaniu materiałów.

Zapraszamy do wspólnych działań.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 10.04.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.


Aktualności 27 marca 2015

ODN – BLIŻEJ SZKOŁY
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNE
W PAŃSTWA PLACÓWKACH

Spotkania kierowane są do dyrektorów, nauczycieli i nauczycieli specjalistów.
I część spotkania to 45 minutowe szkolenie dla: zespołów przedmiotowych, zadaniowych, zainteresowanych nauczycieli.
Proponujemy następującą tematykę szkoleń dla nauczycieli:

II część to konsultacje indywidualne dla zainteresowanych nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych w następujących obszarach:

Termin: kwiecień, maj czerwiec 2015
SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.


Aktualności 27 marca 2015

 


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.


Aktualności 04 marzec 2015

Nowy harmonogram dyżurów konsultacyjnych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym harmonogramem dyżurów konsultacyjnych doradców metodycznych w II semestrze roku szkolnego 2014/2015.

HARMONOGRAM DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH
Aktualności 27 luty 2015

Nowy terminarz form doskonalenia ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku uprzejmie informuje o ukazaniu się nowego terminarza doskonalenia form na okres marzec - kwiecień 2015r.

TERMINARZ ODN MARZEC - KWIECIEŃ 2015
Aktualności 2 luty 2015

ZAPRASZAMY
NA STUDIA PODYPLOMOWEZapraszamy Państwa do zdobywania nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych, które oferuje nasza placówka. Są one realizowane we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium – najlepszą wielkopolską niepubliczną szkołą wyższą. Absolwenci studiów otrzymają dyplom tej uczelni. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w CKZiU ul. Nowomiejska 25 we Włocławku.

Zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia przyjmujemy na formularzu dostępnym naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat bieżącej oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli znajdziecie Państwo w Aktualnościach.

TYTUŁ
CZAS TRWANIA
CENA
Diagnoza i terapia pedagogiczna
II semestry
2700 zł
Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
II semestry
2900 zł
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
II semestry
3700 zł
Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
II semestry
2700 zł
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca
II semestry
3700 zł
Logopedia
IV semestry
3500 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa
II semestry
2700 zł
Resocjalizacja z socjoterapią
II semestry
3400 zł


Aktualności 16 stycznia 2015

Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszym dzieciom - ankieta MEN

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, której celem jest opracowanie listy aktualnych, adekwatnych do współczesnej rzeczywistości i rozbudzających ciekawość światem lektur dla najmłodszych dzieci.

Ankieta dostępna jest TUTAJ.


Aktualności 10 stycznia 2015

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła - ankieta MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Dla każdej z grup uczestników przygotowana została oddzielna wersja ankiety.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

http://fdn.pl/zapraszamy-pracownikow-szkol-i-przedszkoli-do-udzialu-w-ankiecie-0

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14
www.fdn.pl


Aktualności 1 września 2014

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty doskonalenia

W tegorocznej ofercie znajdziecie Państwo wiele form, które są odpowiedzią na kierunki polityki oświatowej państwa, a poprzez które chcemy wspomagać procesowo nauczycieli szkół i przedszkoli.

Proponujemy:


Aktualności 3 października 2014

Trwa rekrutacja

ZAPRASZAMY PAŃSTWA
NA KURSY KWALIFIKACYJNE I STUDIA PODYPLOMOWE.

Rekrutacja na wszystkie formy trwa cały rok.
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularzy zgłoszeniowych.

Szczegóły oferty:


Aktualności 8 września 2014

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, które od tego roku szkolnego będziemy realizować w partnerstwie z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Millenium. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.


Aktualności 16 kwietnia 2015

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zainteresowanie  Konferencją na temat: 

„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA, CZYLI O PRAKTYCZNEJ PROFILAKTYCE AGRESJI” planowaną na dzień 30 kwietnia 2015 r. 

Niestety w związku z przyczynami, które nie są od nas zależne, jesteśmy zmuszeni do przełożenia terminu Konferencji i zorganizowanie jej  w nowym roku szkolnym 2015/2016Aktualności 16 kwietnia 2015

Zapraszamy na warsztaty „Jak mózg uczy się języków obcych?”

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności projektowania procesu nauczania „przyjaznego mózgowi”. Warsztaty odbędą się w dniu 23.04.2015 r. godz. 15.00-18.45.


Prowadzący: Monika Eska-Kaszubowska

Koszt: 20 złAktualności 29 kwietnia 2015


Uroczyste podsumowanie konkursu „Lektura w komiksie”


Dziś, tj. 29 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom konkursu „Lektura w komiksie”. 

Serdecznie zapraszamy.Aktualności 07 kwiecień 2015

Zakończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

W dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku odbędzie się uroczyste zakończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych –  I grupa.

Serdecznie zapraszamy.


Aktualności 16 marca 2015

ZAPRASZAMY

nauczycieli wychowania przedszkolnego

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„Einstein też był dzieckiem – kreatywne
zabawy matematyczne przedszkolaka”


Organizator:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku;  ul. Nowomiejska 25

Cele konkursu:

 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań wychowawczo-dydaktycznych;
 • doskonalenie umiejętności oraz  rozwijanie zainteresowań nauczycieli w zakresie aranżacji zabaw pobudzających kreatywne myślenie matematyczne dziecka;
 • promowanie dobrych przykładów edukacji matematycznej w obszarze planowania, realizacji i ewaluacji działań. 

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wychowania przedszkolnego zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Włocławek.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Jolanta Kolibowska – doradca metodyczny ODN w CKZiU we Włocławku, kontakt: e-mail:  jolanta.kolibowska@ckziu.wloclawek.pl

Prace z dołączonym formularzem zgłoszeniowym i zgodą na publikację
należy przesłać do dnia 29 kwietnia 2015 r. pod adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
87-800 Włocławek ulica Nowomiejska 25

Z dopiskiem: Konkurs Einstein też był dzieckiem - kreatywne zabawy matematyczne przedszkolakaAktualności 18 marca 2015

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

EWALUACJA W SZKOLE, PRZEDSZKOLU,
PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

29 kwietnia 2015 r. godz. 8.30 - 13.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, liderów zadaniowych ds. ewaluacji.

Program szkolenia:

 • Uporządkowanie wiadomości o ewaluacji,
 • Wymagania państwa wobec szkół, przedszkoli i placówek,
 • Analiza informacji w przykładowych raportach po ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • Uzgodnienie priorytetów do pracy z rada
 • Analiza przyczyn występujących problemów
 • Zaplanowanie działań eliminujących przyczyny problemów,

Zajęcia poprowadzi:
Jarosław Durszewicz - edukator, trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w zakresie zarządzania oświatą, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego i wymagania państwa dla szkół i placówek. Prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” oraz "nauczycieli badaczy". Posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły Specjalista w zakresie analizy EWD. Ekspert i trener w projekcie systemowym „Przywództwo i zarządzanie w edukacji”.

KOSZT SZKOLENIA: 200 zł

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 23.04.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.Aktualności 05 marzec 2015

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki –
metody diagnostyczne i wsparcie terapeutyczne”

Szkolenie organizowane przy współpracy z Ośrodkiem Edukacyjnym AHA
rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku

18 kwietnia 2015 r. (sobota) godz. 9.00– 16.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli nauczania zintegrowanego, przedmiotów
ścisłych w szkole podstawowej i gimnazjum, terapii pedagogicznej.

Tematyka:

 • Specyficzne i niespecyficzne podłoże zaburzeń liczenia u dzieci i młodzieży - charakterystyka problemu
 • Diagnoza funkcjonalna niepowodzeń szkolnych w nauce matematyki w aspekcie rozwoju struktury zdolności matematycznych
 • Konstruowanie opinii  i zaleceń po diagnozie pedagogicznej
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów z dyskalkulią.
 • Projektowanie oddziaływań terapeutycznych
 • Metody wspierające rozwój funkcji pojęciowo - poznawczych i percepcyjno - motorycznych zaangażowanych podczas działalności matematycznej
 • Analiza indywidualnych przypadków - konstruowanie programów terapii pedagogicznej w zakresie matematyki

Zajęcia poprowadzi:

Magdalena Szczepańska - pedagog – specjalista terapii pedagogicznej  i diagnozy matematyki.

KOSZT SZKOLENIA: 160 zł
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 15.04.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Aktualności 18 marca 2015

ZAPRASZAMY
na szkolenie dla
ABI administratora bezpieczeństwa informacji
i ASI administratora systemu informatycznego 


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W SZKOLE, PRZEDSZKOLU,
PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

29 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący:
Jacek Zontek Prezes Zarządu firmy doradczej AiMS Management Consultants Sp. z o.o.  Ekspert z zakresu stosowania certyfikowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem z siedmioletnim stażem zawodowym w w/w dziedzinie. Trener i konsultant z zakresu wdrażania systemów Ochrony Danych Osobowych i zabezpieczeń informatycznych, audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Propagator nowoczesnych metod zarządzania, usprawniających działanie organizacji.

KOSZT SZKOLENIA:400 zł(za dwie osoby)
Każda szkoła, której przedstawiciele będą uczestniczyć w szkoleniu otrzyma System Bezpieczeństwa Informacji wraz z potrzebnymi do tego załącznikami.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 23.04.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)Aktualności 14 kwietnia 2015

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA,
CZYLI O PRAKTYCZNEJ PROFILAKTYCE AGRESJI” ”

30 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 – 13.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Konferencja skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców,
pedagogów i psychologów.


10.00 – 11.00 Część plenarna:
Przemoc rówieśnicza – o czym musimy pamiętać?

11.30 – 13.00 Część warsztatowa:
Do wyboru:
I grupa – Nastolatki a przemoc rówieśnicza – co działa, a co nie działa w profilaktyce?
II grupa – Czy agresja rówieśnicza dotycząca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga specjalnych rozwiązań?

Prowadzący:
dr hab. Jacek Pyżalski – wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Autor, współwykonawca
i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2. Członek Międzynarodowego Komitetu zarządzającego akcją COST IS0801 (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), której celem jest przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

dr Piotr Plichta – wykładowca  na Uniwersytecie Wrocławskim. Mediator sądowy, kierownik i członek zespołów badawczych realizujących granty krajowe i zagraniczne. Zainteresowania naukowe związane m.in. ze stresem i wypaleniem zawodowym
w profesjach pomocowych, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem używania nowych mediów przez tę grupę osób. Autor i współautor około 50 artykułów i rozdziałów w monografiach zwartych, współautor książki „Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik”. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Członek Międzynarodowego Komitetu zarządzającego akcją COST IS0801.

KOSZT KONFERENCJI: 50 zł.
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 20.04.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.


Aktualności 18 marca 2015

„Kształcenie zawodowe we Włocławku i regionie
– stan obecny i perspektywy wsparcia”

 

PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

 


Aktualności 05 marzec 2015

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„TERAPIA RĘKI – WSPOMAGANIE PISANIA
I UMIEJĘTNOŚCI GRAFOMOTORYCZNYCH”

24 marca 2015 r. godz. 15.00– 18.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, zerówek i klas I-III szkoły podstawowej, logopedów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Program szkolenia:

 • Cele i zadania terapii grafomotorycznej
 • Procesy percepcji zmysłowej (zmysł dotyku i równowagi)
 • Obserwacja zaburzeń małej motoryki w ujęciu całościowej postawy dziecka
 • Zarys anatomii i fizjologii ręki
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka, w szczególności kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego
 • Wspomaganie czynności samoobsługowych
 • Ocena poziomu graficznego pisma, objawy dysgrafii
 • Praca z dzieckiem z obniżonym / wzmożonym napięciem mięśniowym
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych
 • Techniki i ćwiczenia wspomagające naukę pisania
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii motoryki
 • Praktyczna nauka stymulacji sensorycznej poprzez masaż ręki.

Uczestnicy powinni mieć wygodny strój i karimatę. Na prośbę uczestnika karimatę zapewnia trener.

Zajęcia poprowadzi:

Hanna Szyszkowska – oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener umiejętności poznawczych, Lider Zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, instruktor kinezygerontoprofilaktyki.

KOSZT SZKOLENIA: 80 zł
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl do dnia 19.03.2015 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Aktualności 18 marzec 2015

JĘZYKI MNIEJSZOŚCIOWE I JĘZYKI REGIONALNE W SZKOLE

Szanowni Państwo

Na prośbę Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych zachęcamy do odwiedzenia podstrony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl , na której zamieszono komplet materiałów promujących używanie języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkole, w miejscu zamieszkania, w życiu gospodarczym i społecznym. Strona ta jest jednym z elementów kampanii promującej języki mniejszościowe oraz języki regionalne.


Aktualności 13 luty 2015

Próbna matura z matematyki dla uczniów technikum

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy organizuje maturę próbną z matematyki dla uczniów technikum.

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

Celem próbnej matury jest sprawdzenie wiedzy maturzystów przed obowiązkową maturą z matematyki i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego. Próbna matura na poziomie podstawowym odbędzie się 6 marca 2015 r. (piątek).

Odbiór płyt z arkuszem i schematem oceniania możliwy będzie w dniu 3 marca 2015 r. w godz. 9:00-15:00 w sekretariacie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25.


Aktualności 10 luty 2015

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.
W tym roku DBI odbywa się pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Podczas obchodów DBI chcemy podkreślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, grami, kreskówkami, które uczą dorosłych i dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu:
DLA PRZEDSZKOLAKÓW


KLASY I - III SP


KLASY IV - VI SP - loga do pobrania


GIMNAZJUM - loga do pobrania


Aktualności 2 luty 2015

Zaproszenie do V Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Prezydent Miasta Włocławek już po raz piąty zaprasza do udziału w Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W ciągu czterech minionych edycji nasi reprezentanci robili ogromne wrażenie na członkach jury etapu centralnego. W 2011r. Angelika Daroszewska otrzymała wyróżnienie, a w 2014r. Mariusz Klimczak – uczeń Zespołu Szkół Technicznych zdobył tytuł laureata konkursu i odebrał statuetkę podczas Gali zorganizowanej w Kamieniu Pomorskim. Do konkursu można zgłaszać uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kreatywnych i wrażliwych, którzy umieją zauważyć wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i chcą bezinteresownie jej udzielić. Zgłoszenia nie musi dokonać szkoła czy instytucja (szczegóły w Regulaminie). Jeśli znacie młodych ludzi, będących wzorem postepowania – przedstawcie ich dokonania w zgłoszeniu do konkursu. Karty zgłoszeniowe należy złożyć do 6 marca 2015. w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.bip.oswiata.wloclawek.pl w zakładce Konkursy międzyszkolne oraz na stronach:

Ogólne informacje na temat samej inicjatywy „Ośmiu Wspaniałych” można znaleźć na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak” – www.swiatnatak.pl.

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela:
p. Olga Wujkowska – Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego UM Włocławek, tel. 414 40 19


Aktualności 2 luty 2015 LUTY W ODN Pierwszy semestr już za Nami. Początek kolejnego jest dobrą okazją na podnoszenie swoich kompetencji i doskonalenie umiejętności nauczycielskich, wychowawczych. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, warsztatach realizowanych w ODN/CKZiU jeszcze w pierwszej połowie lutego. Już w ferie ukaże się kolejny terminarz na miesiące marzec - kwiecień. Serdecznie zapraszamy. Spotkajmy się w ODN. Lp. Tytuł zajęć Koszt Termin Godz. Osoba prowadząca 1. Jak mózg uczy się języków obcych? 20 zł 03.02.2014 16.00-19.45 Monika Eska-Kaszubowska 2. Spotkanie metodyczne z Wydawnictwem Stentor dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy do dnia 03.02.2015 przyjmuje p. Jerzy Korona – tel. 602 607 617. - 04.02.2014 15.30 Jerzy Korona 3. Inaczej niż zwykle – sieć wsparcia dla nauczycieli przedszkoli poszukujących nowych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych w pracy z dzieckiem. - 05.02.2015 15.00-16.30 Jolanta Kolibowska 4. Konsultacja zespołowa: Diagnoza śródroczna ucznia o specjalnych potrzebach. - 05.02.2015 15.30-19.00 Ewa Piotrowska-Kołata 5. Na ścieżce awansu – konsultacje indywidualne. - 09.02.2015 16.00-16.45 Katarzyna Nowacka 6. Raport ewaluacji zewnętrznej szansą na podniesienie jakości pracy przedszkola. 20 zł 10.02.2015 15.30-18.45 Jolanta Kolibowska 7. Zabawy rozwijające kreatywność dzieci. 20 zł 12.02.2015 15.30-19.15 Ewa Piotrowska-Kołata Zgłoszenia, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć, na formularzu zgłoszeniowy dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, tel. 54 232 63 07, e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl.
Aktualności 23 stycznia 2015

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA SPOTKANIE Z WYDAWNICTWEM STENTOR


4 lutego 2015r. godz. 15.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


  W programie spotkania:
 • Wykład „ Jak przygotować uczniów do zmodernizowanego egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2015 roku”- Piotr Marciszuk, dyrektor  wydawnictwa Stentor.
 • Prezentacja nowej publikacji wydawnictwa „ Repetytorium- matura z języka polskiego 2015”- Tomasz Zieliński, współautor książki.
 • Promocja publikacji Stentora.

Uwaga! Istnieje możliwość zakupu nowości wydawniczych, również repetytorium.

Zapisy do dnia 03.02.2015 r. przyjmuje p. Jerzy Korona - tel. 602 607 617.

Aktualności 19 stycznia 2015

Zmiana terminu zjazdu na kursie kwalifikacyjnym „Bibliotekoznawstwo”

Zajęcia na kursie kwalifikacyjnym ”Bibliotekoznawstwo” odbędą się 31.01.2014 i 01.02.2014 r., a nie jak wcześniej planowano 24-25.01.2015.

Za zmianę przepraszamy.

Zjazdy na pozostałych kursach są bez zmian.

 


Aktualności 16 stycznia 2015

Projekt „Klucz do uczenia się II”

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Klucz do uczenia się II”

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli oraz kompetencji w zakresie zarządzania oświatą kierowników szkół i pracowników administracji publicznej zarządzającej oświatą, w organach prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Więcej informacji w załączonym pliku prezentacji.


Aktualności 10 stycznia 2015

Warsztaty dla nauczycieli realizowane w laboratoriach
Centrum Nauki Kopernik

Szanowni Państwo,
Od końca stycznia do kwietnia br. będziemy prowadzić bezpłatne zajęcia eksperymentalne, mające na celu rozwój naukowy nauczycieli (nie są to zajęcia dla grup szkolnych).

Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli z całej Polski, zainteresowanych rozwojem naukowym, do udziału w jednodniowych, bezpłatnych warsztatach, realizowanych w laboratoriach: biologicznym, chemicznym, fizycznym oraz pracowni robotycznej.


Aktualności 19 stycznia 2015

ZAPRASZAMY
dzieci i młodzież z wszystkich szkół

DO UDZIAŁU W KONKURSIE
LITERACKO – PLASTYCZNYM

„LEKTURA W KOMIKSIE”

Organizator:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku;  ul. Nowomiejska 25.

  Cele konkursu:

 • zachęcenie do czytania lektur szkolnych,
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
 •  kształcenie umiejętności przekładu intersemiotycznego tekstu literackiego na komiks,
 • łączenie umiejętności literackich i plastycznych.

Prace z dołączonym formularzem zgłoszeniowym
należy przesłać do dnia 13 lutego 2015 r. pod adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
87-800 Włocławek ulica Nowomiejska 25

Z dopiskiem: konkurs „Lektura w komiksie”.Aktualności 8 stycznia 2015

Szkolenie „Czy w mojej szkole, przedszkolu jest dyskryminacja i co robić, aby jej zapobiegać?” - ODWOŁANE

Z przyczyn niezależnych od organizatora, szkolenie „Czy w mojej szkole, przedszkolu jest dyskryminacja i co robić, aby jej zapobiegać?” zaplanowane na dzień 21.01.2015 r. zostało odwołane.


Szkolenie „Czy w mojej szkole, przedszkolu jest dyskryminacja...”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„CZY W MOJEJ SZKOLE, PRZEDSZKOLU JEST DYSKRYMINACJA
I CO ROBIĆ, ABY JEJ ZAPOBIEGAĆ?”

21 stycznia 2015 r., w godzinach 10:00-15:00
ul. Nowomiejska 25, Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli, pedagogów, wychowawców.


Aktualności 16 stycznia 2015

Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego „Easy English”

Zapraszamy uczniów
szkół podstawowych klas IV-VI
do udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Easy English”.

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa Nr 18 we Włocławku, oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu załączonym poniżej.

Termin zgłoszeń upływa 30 stycznia br.


Aktualności 4 września 2014

Dyżury konsultacyjne doradców metodycznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem dyżurów konsultacyjnych doradców metodycznych. Zachęcamy do tej formy bezpośredniego kontaktu i wsparcia metodycznego wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Doradcy metodyczni udzielają indywidualnej konsultacji między innymi podczas tworzenia, modyfikowania programów nauczania, dostosowywania wymagań edukacyjnych, planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale również opiniują programy własne nauczycieli.


18 grudnia 2014

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - BEZPŁATNE SZKOLENIA KOWEZIU

Szanowni Państwo,
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej
ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenia w ramach projektu:
„Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych
kształcenia w zawodach”
.

Szkolenia skierowane są do szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek, które prowadzą kształcenie zawodowe.


18 grudnia 2014

AKCJA „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”

Informujemy, że w tym roku realizowana jest
V jubileuszowa edycja akcji
„Wypadki na drogach - porozmawiajmy”.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest - widoczność w ruchu drogowym.


21 października 2014

Odpowiedzialność karna nieletnich - bezpłatne seminarium (II edycja)

ZAPRASZAMY
NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
NA BEZPŁATNE SEMINARIUM

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

15 grudnia 2014 r., w godzinach 13:30-15:00
ul. Nowomiejska 25, Włocławek


5 grudnia 2014

Zapraszamy do udziału w VI edycji aukcji charytatywnej
„Serce Ci powie…”

8 grudnia o godzinie 16:30 w Auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25 odbędzie się VI edycja aukcji charytatywnej „Serce Ci powie…”.

Jest to przedsięwzięcie, które corocznie wprowadza licytujących w świąteczny nastrój oraz, co najważniejsze, pozwala wesprzeć działalność włocławskich stowarzyszeń o charakterze wolontarystycznym. Przedmioty przeznaczone na licytacje to przede wszystkim ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów, nauczycieli naszych szkół i placówek oświatowych, oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej, słuchaczy CKZiU, studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dochód z aukcji przeznaczony będzie na wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla noworodków i niemowląt Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” we Włocławku ul. Sielska.

Zapraszamy do obejrzenie niektórych przedmiotów licytacji w fotogalerii. Z góry dziękujemy i serdecznie zapraszamy do udziału w licytacji.


24 listopada 2014

VI edycja aukcji charytatywnej „Serce Ci powie…”

Miło nam poinformować, że dnia 8 grudnia o godzinie 16:30 w Auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25 odbędzie się VI edycja aukcji charytatywnej „Serce Ci powie…”.

Jest to przedsięwzięcie, które corocznie wprowadza licytujących w świąteczny nastrój oraz, co najważniejsze, pozwala wesprzeć działalność włocławskich stowarzyszeń o charakterze wolontarystycznym. Przedmioty przeznaczone na licytacje to przede wszystkim ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów naszych szkół i placówek oświatowych.

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o włączenie się w organizację aukcji poprzez przekazanie prac wykonanych przez Państwa uczniów. Wszystkich chcących wesprzeć nasze przedsięwzięcie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Z góry dziękujemy i serdecznie zapraszamy do udziału w licytacji!!!

Organizatorzy: Małgorzata Dąbrowska, Monika Eska-Kaszubowska


14 listopada 2014

Konferencja „Uczeń na rynku pracy...”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

„Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół
zawodowych z pracodawcami”

która odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 13:00

w Centrum Kultury Browar B
przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku

Zgłoszenia pod nr tel. 54 232 63 07 do dnia 18.11.2014 r.
przyjmuje Sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku


10 listopada 2014

Rozpoczęcie kursów kwalifikacyjnych

Rozpoczęcie kursów kwalifikacyjnych z zakresu:

 • oligofrenopedagogiki,
 • wczesnego wspomagania i rozwoju uczniów autystycznych,
 • bibliotekoznawstwa,
 • sztuki,
 • pedagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowo

odbędzie w dniu 15 listopada br. o godzinie 9:00.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Informujemy, że trwają jeszcze zapisy na kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej oraz organizacji i zarządzania oświatą.


4 listopada 2014

„Jak pracować z sześciolatkiem?” - materiały z seminarium

Zapraszamy do lektury
materiałów z seminarium
prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej
„Jak pracować z sześciolatkiem?”,
dostępnych w dziale PUBLIKACJE.


29 października 2014

Szkolenie „Ocena pracy nauczyciela nowocześnie”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„OCENA PRACY NAUCZYCIELA NOWOCZEŚNIE”

7 listopada 2014 r., w godzinach 10:00-15:00
ul. Nowomiejska 25, Włocławek


16 października 2014

Szkolenie dla realizatorów programu „W kręgu uśmiechu”

NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(KLASY 0, I-III, IV–VI)
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZY
„W KRĘGU UŚMIECHU”


16 października 2014

Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
„PRZYJACIELE ZIPPIEGO”


15 października 2014

Szkolenie „Polityka bezpieczeństwa informacji...”

ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIE DLA
ABI - administratora bezpieczeństwa informacji
i ASI - administratora systemu informatycznego

„POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, PLACÓWCE OŚWIATOWEJ”

17 listopada 2014 r., w godzinach 10:00-16:00


15 października 2014

Konkurs plastyczno-literacki „Mój nauczyciel”

ZAPRASZAMY
dzieci i młodzież z przedszkoli i wszystkich szkół
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM

„MÓJ NAUCZYCIEL”


13 października 2014

Jak pracować z sześciolatkiem? - bezpłatne seminarium

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SEMINARIUM
„JAK PRACOWAĆ Z SZEŚCIOLATKIEM?”

4 listopada 2014 r., w godzinach 10:00-12:30
ul. Nowomiejska 25, Włocławek


21 października 2014

Platforma wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli

ZAPRASZAMY
NA PLATFORMĘ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

30 października 2014 r. o godzinie 10:00

W programie:

 • „Szybka ewaluacja – czyli jak skutecznie prowadzić ewaluację w szkole” – prezentacja narzędzia do ewaluacji – Sebastian Wasiołka
 • Projekty edukacyjne Young Digital Planet – Sebastian Wasiołka
 • Zewnętrzne źródła pozyskiwania środków dla szkół i przedszkoli – Jarosław Hupało
 • Bieżąca oferta ODN – Joanna Osowska

17 października 2014

Szkolenie „Planowanie pracy dyrektora, nauczyciela a monitorowanie podstawy programowej”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„Planowanie pracy dyrektora, nauczyciela a monitorowanie podstawy programowej”

27 października 2014 r., godz. 10:00-15:00
ul. Nowomiejska 25, Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli i szkół, w których realizowana jest
podstawa programowa kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.


8 października 2014

Sześciolatek w szkole

Zapraszamy do lektury opracowania prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej z Zespołem pt. „Wyprawka nauczyciela klasy pierwszej. Kompendium wiedzy o sześciolatku”, które udostępniamy dzięki uprzejmości autorki.

Publikacja ta jest jednocześnie zapowiedzią seminarium na temat „Sześciolatek w szkole”, które poprowadzi dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Pani Profesor Anna Brzezińska już 4 listopada br.

Publikacja

29 września 2014

Zapraszamy na szkolenie

„PRAWO WEWNĘTRZNE W SZKOLE – NADZÓR DYREKTORA”

13 października 2014 r., w godzinach 10:00-15:00
ul. Nowomiejska 25, Włocławek


23 września 2014

Dzień Języków Obcych

26 września 2014 roku
zapraszamy
na Dzień Języków Obcych.

Szczegóły...


23 września 2014

Platforma wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli

29 września 2014 roku o godzinie 10:00
zapraszamy
na platformę wymiany doświadczeń dyrektorów
szkół i przedszkoli.

W programie:

 • Kompleksowe wspomaganie szkół – oferta ODN,
 • Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od roku szkolnego 2014/2015.

Prowadzący: Jarosław Hupało


20 września 2014

Zaproszenie Fundacji AriAri

Zachęcamy do skorzystania z propozycji Fundacji AriAri, współpracującej z CKZiU. Fundacja, w ramach programu badawczego i edukacyjnego pt. „Puste Noce”, przygotowała propozycje atrakcyjnych wydarzeń, skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Jeszcze we wrześniu (23.09.2014, godzina 18:00) odbędzie się w Płowcach koło Radziejowa niezwykły koncert tradycyjnych kujawskich pieśni i muzyki, w wykonaniu znakomitych zespołów: Janusz Prusinowski Trio i Warszawa Wschodnia z towarzyszeniem Danuty Kaczmarek ze Śmiłowic i Zdzisława Piernika (relację on-line będzie można obejrzeć na stronie: http://www.ustream.tv/fundacjaariari). Równolegle przeprowadzone będą warsztaty śpiewu, muzykowania i tańca, a także konkurs dla szkół, zachęcający dzieci do wcielenia się w badaczy lokalnych tradycji.

Celem tych działań jest odkrywanie, przypomnienie, odtworzenie i utrwalenie tradycji i obrzędów, które jeszcze do niedawna były kultywowane, a dziś uchodzą za niezrozumiałe i niepotrzebne. Organizatorzy pragną przywracać pamięć o kujawskiej obrzędowości, tworząc jednocześnie przestrzeń integracji społecznej i kulturowej, zainicjować relację międzypokoleniową, służącą odbudowie tożsamości kulturowej młodego pokolenia.

Zainteresowanych nauczycieli zachęcamy do kontaktu z organizatorami:

 • Justyna Piernik: justyna.piernik@polskieradio.pl
 • Longin Graczyk: ariari@ariari.org, tel. 668289915.

19 września 2014

Wojewódzkie obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów przedszkoli województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w wojewódzkich obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość odbędzie się 20 września 2014 r. w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku, ul. Łęgska 28. Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 10:00.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wychowania przedszkolnego i wzrost jego znaczenia w świadomości społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem uroczystościm, który dostępny TUTAJ.


9 września 2014

Zaproszenie

Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
zaprasza
Państwa Dyrektorów szkół i przedszkoli,
Liderów WDN, Nauczycieli, Wychowawców

na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2014/2015
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,
która odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. o godzinie 9:30,
w CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25 we Włocławku.

Program (9:30–11:00):

 • Prezentacja oferty
 • dr Krzysztof Gawrecki Kanclerz GSW Milenium – „O doskonaleniu zawodowym nauczycieli”
 • Wykład inauguracyjny „Prawy do lewego – czyli o transferach w naszym mózgu” – Sebastian Wasiołka – ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli YDP

10 września 2014

Kurs z zakresu samoobrony dla kobiet pracujących w placówkach oświatowych

Nowość!

Organizator: Małgorzata Dąbrowska

Prowadzący: trener samoobrony Krzysztof Urbański

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 2 października 2014 r. o godzinie 15:30 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25.


4 września 2014

Fundacja Ari Ari - zaproszenie

W imieniu współpracującej z CKZiU Fundacji Ari Ari - głównego partnera lokalnego imprezy - serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które odbędą się w Izbicy Kujawskiej w ramach wystawy "Muzeum na kółkach" poświęconej społeczności żydowskiej, jej kulturze i obyczajom.

Wystawie będą towarzyszyć wykłady, warsztaty, dyskusje i projekcje filmów dla szkół i indywidulanych zwiedzających. Organizatorem ogólnopolskiej akcji Muzeum na kółkach jest Muzeum Historii Żydów Polskich (Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię). Szczegóły dotyczące programu znajdziecie Państwo tutaj.


1 września 2014

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 3 lipca 2014 r.

DJE.WNP. 5081.69.2014

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustalam następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 1. w zakresie kontroli:
  1. w publicznych gimnazjach:
   • „Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum
  2. w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych:
   • „Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
  3. w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach:
   • „Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem”;
  4. w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych:
   • „Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej”;
  5. w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:
   • „Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego”.
 2. w zakresie ewaluacji:
  Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);
  Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):
  1. w przedszkolach - w zakresie wymagań:
   • „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”;
   • „Dzieci są aktywne”;
   • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
  2. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań:
   • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
   • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
   • „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzamin u potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
  3. w placówkach oświatowo-wychowawczych - zakresie wymagań:
   • „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”;
   • „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”;
  4. w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań:
   • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
   • „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
   • „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”;
   • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
  5. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań:
   • „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
   • „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
  6. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - w zakresie wymagań:
   • „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”;
   • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
  Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie:
Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.