HARMONOGRAM DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH
DORADCÓW METODYCZNYCH OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w CKZiU WE WŁOCŁAWKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

LP
IMIĘ I NAZWISKO DORADCY METODYCZNEGO
PRZEDMIOT

DZIEŃ DYŻURU/GODZINY

MIEJSCE DYŻURU
1.
mgr Małgorzata Dąbrowska
Język polski

 

Poniedziałek 13.00-16.00
CKZiU ul. Nowomiejska 25, Włocławek, tel. 54 232 63 07
2.
mgr Sylwia Łukaszewska - Florczak
Nauczanie wczesnoszkolne, przedszkolne

 

Środa 12.00-15.00
CKZiU ul. Nowomiejska 25, Włocławek, tel. 54 232 63 07
3.
mgr Jarosław Hupało
Doskonalenie kadry kierowniczej, kształcenie
integracyjne i specjalne

 

Środa 13.00-16.00

CKZiU ul. Nowomiejska 25, Włocławek, tel. 54 232 63 07
4.
mgr Anna Kulpa
Matematyka

Środa 12.00-15.00

CKZiU ul. Nowomiejska 25, Włocławek, tel. 54 232 63 07
5.
mgr Katarzyna Nowacka
Przedmioty zawodowe, awans zawodowy

 

Poniedziałek 13.00-16.00
CKZiU ul. Nowomiejska 25, Włocławek, tel. 54 232 63 07
6.
mgr Agnieszka Dyszczyńska
Biologia, chemia

 

Poniedziałek 12.00-15.00
CKZiU ul. Nowomiejska 25, Włocławek, tel. 54 232 63 07
7.
mgr Joanna Wiewiórska
Języki obce

 

Poniedziałek 12.00-15.00
CKZiU ul. Nowomiejska 25, Włocławek, tel. 54 232 63 07
8.
dr Hanna Szczechowicz
Historia, wiedza o społeczeństwie

 

Środa 12.00-15.00
CKZiU ul. Nowomiejska 25, Włocławek, tel. 54 232 63 07

Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość spotkania się z doradcą metodycznym w innym dogodnym dla Państwa terminie, kontakt tel. 54 232 63 07.