To, kim jest nauczyciel, jest ważniejsze od tego, czego naucza.

Karl Menninger

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU zaprasza do współpracy w ramach kompleksowego wspomagania rozwoju szkół. Nowością tych działań będzie opracowanie co najmniej rocznego planu rozwoju szkoły opartego na diagnozie i analizie sytuacji konkretnej szkoły oraz ściśle dostosowanego do jej potrzeb.

Zarys działań

W procesie wspomagania rozwoju szkoły zapewniamy Państwu opiekę Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE). Jego zadaniem w szczególności będzie:

  • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły i określenie obszaru rozwoju,
  • wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania,
  • pozyskanie zewnętrznych ekspertów i zaplanowania form wspomagania,
  • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów (konsultacje),
  • monitorowanie przebiegu realizacji planu wspomagania i reagowanie na pojawiające się trudności,
  • przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji planu wspomagania,
  • wypracowanie rekomendacji na kolejny rok szkolny.

Adresat

Adresatem programu jest każda szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, której zależy na rozwoju.

Etapy organizacji współpracy:

  • rejestracja szkoły,
  • rozmowa Dyrektora szkoły z reprezentantem Ośrodka i ustalenie warunków współpracy. Szkoła pokrywa tylko koszty warsztatów, konsultacji indywidualnych, rad szkoleniowych – wynikających z diagnozy i zaplanowanych w Rocznym Planie Wspomagania,
  • podjęcie działań przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.