Nauczyciele nie są leniwi, uczniowie nie są głupi, w systemy edukacji inwestuje się wciąż więcej środków,
a jednak wszyscy czujemy, że coś jest nie tak.

Manfred Spitzer

Szkolenia wyjazdowe dla kadry kierowniczej to pierwsza taka propozycja dla dyrektorów, wicedyrektorów i liderów zespołów nauczycielskich. Proponujemy Państwu możliwość poszerzania i doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, ale również możliwość osobistego rozwoju. Przywództwo edukacyjne to nie lada wyzwanie, dlatego chcemy wspomóc Państwa na tej drodze poprzez organizację szkoleń z zakresu:

 • Zmiany w prawie oświatowym.
 • Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego (statut, uchwały, zarządzenia, decyzje administracyjne).
 • Dokumentacja przebiegu nauczania.
 • Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora szkoły.
 • Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej.
 • Pozyskiwanie środków na rozwój oświaty.
 • Prowadzenie nadzoru pedagogicznego.
 • Rola ewaluacji w życiu szkoły.
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 • Wspomaganie pracy nauczyciela.
 • Ocenianie pracy nauczyciela – procedura i kryteria.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela, dyrektora.
 • Kierowanie pracownikami szkoły – style zarządzania.
 • Relacje interpersonalne w szkole.
 • Skuteczna komunikacja – jak mówić, aby przekonać; jak mówić, aby zmotywować.
 • Sztuka wystąpień publicznych – rola autoprezentacji.
 • Higiena psychiczna w pracy dyrektora szkoły.
 • Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej.
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Szkolenia odbywać się będą na terenie ośrodków w okolicach Włocławka (w promieniu 50 km) i trwać będą od piątku (od godziny 16:00) do soboty (do godziny 17:00). Koszt szkolenia i materiałów szkoleniowych, oraz pobytu z noclegiem i wyżywieniem dla 1 osoby nie będzie przekraczał 500 zł.