Nie ma ważniejszego zadania, jak być miłym i pełnym uroku.
Krzewić radość, promieniować szczęściem, rozlewać jasność na ciemnych drogach życia...
Czyż nie jest to największa przysługa dla innych?

Victor Marie Hugo

Szkolenia wyjazdowe dla kadry kierowniczej to pierwsza taka propozycja dla dyrektorów, wicedyrektorów i liderów zespołów nauczycielskich. Proponujemy Państwu możliwość poszerzania i doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, ale również możliwość osobistego rozwoju. Przywództwo edukacyjne to nie lada wyzwanie, dlatego chcemy wspomóc Państwa na tej drodze poprzez organizację szkoleń z zakresu:

 • Zmiany w prawie oświatowym.
 • Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego (statut, uchwały, zarządzenia, decyzje administracyjne).
 • Dokumentacja przebiegu nauczania.
 • Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora szkoły.
 • Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej.
 • Pozyskiwanie środków na rozwój oświaty.
 • Prowadzenie nadzoru pedagogicznego.
 • Rola ewaluacji w życiu szkoły.
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 • Wspomaganie pracy nauczyciela.
 • Ocenianie pracy nauczyciela – procedura i kryteria.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela, dyrektora.
 • Kierowanie pracownikami szkoły – style zarządzania.
 • Relacje interpersonalne w szkole.
 • Skuteczna komunikacja – jak mówić, aby przekonać; jak mówić, aby zmotywować.
 • Sztuka wystąpień publicznych – rola autoprezentacji.
 • Higiena psychiczna w pracy dyrektora szkoły.
 • Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej.
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Szkolenia odbywać się będą na terenie ośrodków w okolicach Włocławka (w promieniu 50 km) i trwać będą od piątku (od godziny 16:00) do soboty (do godziny 17:00). Koszt szkolenia i materiałów szkoleniowych, oraz pobytu z noclegiem i wyżywieniem dla 1 osoby nie będzie przekraczał 500 zł.