Nie wszystko z czym się mierzymy może być zmienione.
Ale nic nie może być zmienione, jeśli się z tym nie zmierzymy.

James Baldwin


PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

   

 • Edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
                                      PLAN

 • Edukacja i terapia osób
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
                                       PLAN