Nauczyciele nie są leniwi, uczniowie nie są głupi, w systemy edukacji inwestuje się wciąż więcej środków,
a jednak wszyscy czujemy, że coś jest nie tak.

Manfred Spitzer


PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
    intelektualną sem. II
                                                                               PLAN

  • Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autystycznym
    Spektrum Zaburzeń
                                                                                 PLAN