Matką wiedzy jest pamięć. Matką pamięci - metoda.

Ajschylos


PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

   

 • Edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
                                      PLAN

 • Edukacja i terapia osób
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
                                       PLAN