PROPOZYCJA KURSÓW E-LEARNINGOWYCH

W ofercie ODN mamy dla Państwa propozycję kursów e-learningowych. 

Jeśli zainteresuje Państwa taka forma doskonalenia zawodowego prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres odn@ckziu.wloclawek.pl lub złożenie w sekretariacie ODN formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w załączniku. 


Oto tematyka kursów:

ü  Prawa i obowiązki rodziców w przedszkolu

ü  Rozwijanie kompetencji językowych dziecka przedszkolnego

ü  Konstruowanie programu nauczania w zawodzie (kurs w formie blended learning)

ü  Metody aktywizujące na lekcjach matematyki

ü  Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej

ü  Uczeń na progu II etapu edukacyjnego (kurs typu blended learning)

ü  Metody i techniki Prowadzenie kursów na platformie edukacyjnej motywujące ucznia do pracy na lekcjach matematyki

ü  Kształtowanie relacji nauczyciel - uczeń i nauczyciel – rodzic

ü  Metody aktywizujące na lekcjach języka obcego

ü  Narzędzia Web 2.0 w nauczaniu a klasach IV – VI (kurs typu blended learning)Last modified: Friday, 11 March 2016, 9:31 PM