8 stycznia 2015

Szkolenie „Czy w mojej szkole, przedszkolu jest dyskryminacja...”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„CZY W MOJEJ SZKOLE, PRZEDSZKOLU JEST DYSKRYMINACJA
I CO ROBIĆ, ABY JEJ ZAPOBIEGAĆ?”

21 stycznia 2015 r., w godzinach 10:00-15:00
ul. Nowomiejska 25, Włocławek

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli, pedagogów, wychowawców.


16 stycznia 2015

Projekt „Klucz do uczenia się II”

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Klucz do uczenia się II”

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli oraz kompetencji w zakresie zarządzania oświatą kierowników szkół i pracowników administracji publicznej zarządzającej oświatą, w organach prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Więcej informacji w załączonym pliku prezentacji.


16 stycznia 2015

Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego „Easy English”

Zapraszamy uczniów
szkół podstawowych klas IV-VI
do udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Easy English”.

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa Nr 18 we Włocławku, oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu załączonym poniżej.

Termin zgłoszeń upływa 30 stycznia br.


10 stycznia 2015

Warsztaty dla nauczycieli realizowane w laboratoriach
Centrum Nauki Kopernik

Szanowni Państwo,
Od końca stycznia do kwietnia br. będziemy prowadzić bezpłatne zajęcia eksperymentalne, mające na celu rozwój naukowy nauczycieli (nie są to zajęcia dla grup szkolnych).

Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli z całej Polski, zainteresowanych rozwojem naukowym, do udziału w jednodniowych, bezpłatnych warsztatach, realizowanych w laboratoriach: biologicznym, chemicznym, fizycznym oraz pracowni robotycznej.


16 stycznia 2015

Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszym dzieciom - ankieta MEN

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, której celem jest opracowanie listy aktualnych, adekwatnych do współczesnej rzeczywistości i rozbudzających ciekawość światem lektur dla najmłodszych dzieci.

Ankieta dostępna jest TUTAJ.


10 stycznia 2015

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła - ankieta MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Dla każdej z grup uczestników przygotowana została oddzielna wersja ankiety.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

http://fdn.pl/zapraszamy-pracownikow-szkol-i-przedszkoli-do-udzialu-w-ankiecie-0

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14
www.fdn.pl


7 stycznia 2015

Zmiana harmonogramu dyżurów konsultacyjnych

Uwaga - nastąpiła zmiana harmonogramu dyżurów konsultacyjnych.

Zapraszamy do indywidualnych kontaktów z doradcami metodycznymi.


3 października 2014

Trwa rekrutacja

ZAPRASZAMY PAŃSTWA
NA KURSY KWALIFIKACYJNE I STUDIA PODYPLOMOWE.

Rekrutacja na wszystkie formy trwa cały rok.
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularzy zgłoszeniowych.

Szczegóły oferty:


8 września 2014

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, które od tego roku szkolnego będziemy realizować w partnerstwie z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Millenium. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.


4 września 2014

Dyżury konsultacyjne doradców metodycznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem dyżurów konsultacyjnych doradców metodycznych. Zachęcamy do tej formy bezpośredniego kontaktu i wsparcia metodycznego wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Doradcy metodyczni udzielają indywidualnej konsultacji między innymi podczas tworzenia, modyfikowania programów nauczania, dostosowywania wymagań edukacyjnych, planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale również opiniują programy własne nauczycieli.


1 września 2014

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty doskonalenia

W tegorocznej ofercie znajdziecie Państwo wiele form, które są odpowiedzią na kierunki polityki oświatowej państwa, a poprzez które chcemy wspomagać procesowo nauczycieli szkół i przedszkoli.

Proponujemy: