Aktualności 19 marca 2019

Aktualności 19 marca 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


6-7.04.2019r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 13 marca 2019

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, polonistów, bibliotekarzy, wychowawców na warsztat


KAMISHIBAI – Papierowy Teatr
CZYTAM, PISZĘ, ILUSTRUJĘ, PRZEDSTAWIAM


TERMIN:

04.04.2019 godz.15.00-19.00


Warsztaty prowadzi Zofia Piątkowska-Wolska

Założycielka wydawnictwa Tibum, propagatorka metody Kamishibai w Polsce. Laureatka głównej nagrody w konkursie Świat Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w kategorii Kultura. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kamishibai z siedzibą w Tokio

Program warsztatów:

 • Źrodła kamishibai-rys historyczny,
 • Kamishibai jako narzędzie twórczej zabawy z literaturą,
 • Kamishibai jako narzędzie skutecznego promowania czytelnictwa wśród dzieci,
 • ,,Magiczna skrzynka” - elementy storytellingu z kamishibai,
 • Kamishibai w arteterapii-ekspresja twórcza,
 • Kamishibai w biblioterapii-tworzymy relacje.

Zgłoszenia – Sylwia Łukaszewska tel. 691 847 593


Aktualności 1 marca 2019

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM
„ ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ W SZKOLE
PONADPODSTAWOWEJ”


Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka polskiego, matematyki oraz historii


TERMIN:

30 marca 2019r. godz. 10.00-13.15
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Tematyka:

 • Szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą nowa podstawa programowa dla szkoły ponadpodstawowej,
 • Propozycja działań nauczyciela, aby wprowadzenie nowej podstawy odniosło sukces.

Prowadzący seminarium:eksperci zewnętrzni.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15.03.2019r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, fax. 54 232 63 07.


Aktualności 27 luty 2019

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY


Konkurs plastyczny na wykonanie albumu

pt. „Moja Szkoła Dawniej i Dziś”

termin składania prac:
do dnia 31 maja 2019r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursów zawarte będą w regulaminie.


Regulamin           Załącznik 1            Załącznik 2Aktualności 27 luty 2019

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY


Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu

pt. „Magiczne Słowa: Proszę – Dziękuję - Przepraszam”

termin składania prac:
do dnia 04 kwietnia 2019r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursów zawarte będą w regulaminie.


Regulamin           Załącznik 1            Załącznik 2Aktualności 8 luty 2019ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy na rok szkolny 2018/2019
– z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i karcie nauczyciela


TERMIN:

7 marca 2019r godz. 09.00-14.00
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Ogniowa 2 Włocławek
Koszt: 225 zł/os brutto
Wykładowca: Liliana Zientecka


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.


Aktualności 5 luty 2019

KOMUNIKAT

Z powodu choroby prowadzącej, szkolenie „Komunikacja dzieci w spektrum autyzmu” nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Na szkolenie zapraszamy w następnym tygodniu, również w środę, 13 lutego w godz. 16.00 – 19.00

Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy.


Aktualności 1 luty 2019

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

Neurologopedyczne studia przypadków - Studium przypadku dziecka z Zespołem Retta

Warsztat skierowany jest do: pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi.

Program warsztatów obejmuje obraz kliniczny Zespołu Retta, kryteria diagnostyczne.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z:

 • terapią stosowaną w przypadku osób z Zespołem Retta,
 • różnicowaniem Zespołu Retta i autyzmu,
 • schematem badania i planem terapii osób z Zespołem Retta.

TERMIN:

13 lutego 2019r. godz. 16.00-19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilość godz.: 4 h
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie tarpie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 31 stycznia 2019

Próbna matura z matematyki - informacje

W załącznikach znajdziecie Państwo informacje dotyczące
przeprowadzenia próbnej matury z matematyki w marcu 2019 r.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRÓBNYM EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI
PROCEDURY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA
PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W 2019 ROKU

Od 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r. - szkoły zgłaszają udział
w próbnej maturze z matematyki.

Formularz zgłoszeniowy znajdować się będzie na stronie https://www.cen.bydgoszcz.pl/

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.


Deklaracja           ProceduryAktualności 28 stycznia 2019


Dyżur konsultacyjny doradcy metodycznego z zakresu języków obcych Pani Joanny Wiewiórskiej wyjątkowo odbędzie się w dniu 06. lutego we środę
(zamiast w poniedziałek 04 lutego).Aktualności 23 stycznia 2019ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019r.
oraz dokumentacja pracownicza w świetle projektu rozporządzenia
w sprawie dokumentacji pracowniczej i RODO


TERMIN:

31 stycznia 2019r godz. 09.00-15.00
ul. Ogniowa 2 Włocławek
Koszt: 225 zł/os brutto
Wykładowca: Iwona Obarzanek


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.


Aktualności 15 stycznia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Oferta adresowana jest głównie do studentów studiów podyplomowych na kierunku: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń” realizowanych w CKZiU.

 Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


TERMIN:

02-03.02.2019r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Prowadząca zajęcia:Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 15 stycznia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


TERMIN:

9-10.02.2019r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Prowadząca zajęcia:Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 15 stycznia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Komunikacja dziecka w spektrum autyzmu”

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dzieckiem w spektrum autyzmu. Zapraszamy do udziału nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów i rodziców.

Program szkolenia: 4 godz.

 • Diagnoza logopedyczna w kierunku autyzmu
 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
 • Komunikacja dziecka w spektrum autyzmu
 • Przegląd metod terapeutycznych w pracy nad komunikacja z dzieckiem z ASD
 • Model wsparcia dziecka z ASD

TERMIN:

6 lutego 2019 r. godz. 16.00 – 19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia:Izabela Piotrowska - pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie terapie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 15 stycznia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Jak motywować uczniów do nauki, podejmowania działań”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół, przedszkoli, wychowawców placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów, osób związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cel szkolenia: pokazanie uczestnikom w jaki sposób rozwijać u dzieci i młodzieży motywację wewnętrzną, wpływ relacji z dzieckiem, emocji, samooceny na aktywność poznawczą. Uczestnicy będą mieli też możliwość doskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych.


TERMIN:

1 lutego 2019r. godz. 16.00-19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia:Elżbieta Sobczak-Nęcka - Psycholog dzieci i młodzieży, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 11 stycznia 2019

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny organizuje Próbną maturę z matematyki. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Celem próbnej matury jest sprawdzenie stopnia przygotowania maturzystów do obowiązkowej matury z matematyki.

Próbna matura na poziomie rozszerzonym odbędzie się 7 marca 2019r. (czwartek) w godz. 11:30-14:30, na poziomie podstawowym odbędzie się 8 marca 2019r. (piątek) w godz. 8:00-10:50.

Szkoły zgłaszają udział w próbnej maturze z matematyki do dnia 13 lutego 2019r.

Szkolnych koordynatorów prosimy o kontakt z panią Anną Kulpa - doradcą metodycznym ODN.


Aktualności 9 listopad 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Neurologopedyczne studia przypadków - Studium przypadku chorego z afazją motoryczną

Warsztat skierowany jest do: pedagogów, logopedów, rehabilitantów oraz opiekunów osób z zaburzeniami neurologopedycznymi ( udary, wylewy, demencje).

Program warsztatów obejmuje podstawy diagnozy i terapii zaburzeń afatycznych.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z:

 • istotą, rodzajami i głównymi objawami afazji,
 • charakterystycznymi zaburzeniami językowymi chorych z afazją ruchową,
 • schematem badania i planem terapii osoby z afazja ruchową.


Termin: 19 listopada 2018 r. godz. 16.00 – 19.00
Miejsce: ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilośc godz.: 4
Koszt: 50 zł.


Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie tarpie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 9 listopad 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Neurologopedyczne studia przypadków - Studium przypadku dziecka z Zespołem Retta

Warsztat skierowany jest do: pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi.

Program warsztatów obejmuje obraz kliniczny Zespołu Retta, kryteria diagnostyczne.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z:

 • terapią stosowaną w przypadku osób z Zespołem Retta,
 • różnicowaniem Zespołu Retta i autyzmu,
 • schematem badania i planem terapii osób z Zespołem Retta.


Termin: 03 grudnia 2018r. godz. 16.00-19.00
Miejsce: ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilośc godz.: 4
Koszt: 50 zł.


Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie tarpie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 01 listopad 2018

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

SZKOLNE KONKURSY HISTORYCZNE

z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości:


 • Konkurs na esej pt. „Polskie Drogi do Niepodległości”

 • Konkurs fotograficzny pt. „Szkolne Muzeum Niepodległości”


Termin składania prac:

do dnia 10 grudnia 2018r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursów zawarte będą w regulaminach.


Aktualności 29 październik 2018

NOWY TERMIN SZKOLENIA


„Wybrane metody i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, pedagoga”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje w pracy z klientem indywidualnym i zespołem.


24-25 listopada 2018r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł.


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 26 października 2018

 

ZMIANA DATY

Warsztat : „Lapbooki – ciekawa metoda pracy ucznia z nauczycielem”
zaplanowany dnia 29 października 2018r odbędzie się dnia 19 listopada 2018r
o godz. 16.00 przy ul. Nowomiejskiej 25.Aktualności 25 października 2018

 

SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PLATFORMĘ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ


NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

25 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ. 10.00. W SALI 31.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE DOTYCZĄCE:
TEMATYKI SPOTKAŃ,
PROBLEMÓW KTÓRYMI MAMY SIĘ ZAJĄĆ NA PLATFORMIE ORAZ
ZASTANOWIMY SIĘ NAD FORMĄ ORGANIZACYJNĄ ZAJĘĆ.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA JAROSŁAW HUPAŁO.Aktualności 23 październik 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY „WIATRAK MATEMATYCZNY”

Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego

“WIATRAK MATEMATYCZNY” jest autorskim programem stworzonym i opatentowanym przez dwie doświadczone nauczycielki: Izabelę Żukowską i Urszulę Dąbrowską. Jest to innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Największym atutem WIATRAKA jest połączenie ruchu i dobrej zabawy z nauką matematyki.

Program warsztatów – 4 godz.:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wykorzystanie wiatraka,
 • wiatrak w kształtowaniu motoryki dużej i małej – przykłady zabaw,
 • wiatrak w akcji, czyli matematyka w ruchu - przykłady zabaw.

Termin: 08.12.2018r. godz. 14.00-17.00
Miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 26 we Włocławku
ul. Radosna 3
Koszt: 50 zł.


Aktualności 23 października 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych


W związku z planowanym wydaniem przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku biuletynu okolicznościowego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości prosimy o przesłanie w formie dokumentu programu WORD do dnia 23 listopada 2018r. scenariuszy organizowanych przez Państwa placówki uroczystości oraz ich dokumentacji zdjęciowej, relacji spisanej w dowolnej formie.

Najciekawsze scenariusze, relacje, reportaże i zdjęcia zebrane zostaną w publikację, wydane przez ODN w formie biuletynu – albumu i przesłane do wszystkich szkół i placówek na terenie miasta oraz zamieszczone na stronie Ośrodka. Przekazując materiały prosimy o podanie danych szkoły i nauczyciela realizującego przedsięwzięcie.Aktualności 12 października 2018

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY

NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

18 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ. 10.00 W SALI 31.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE DOTYCZĄCE:
TEMATYKI SPOTKAŃ,
PROBLEMÓW KTÓRYMI MAMY SIĘ ZAJĄĆ NA PLATFORMIE ORAZ
ZASTANOWIMY SIĘ NAD FORMĄ ORGANIZACYJNĄ ZAJĘĆ.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA JAROSŁAW HUPAŁO.Aktualności 10 października 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Praca Rady Pedagogicznej – protokołowanie Rad Pedagogicznych

6 listopada 2018r godz. 08.30-13.30

ul. Nowomiejska 25 Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Marzena Siejewicz

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 10 październik 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Wybrane metody i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, pedagoga”

27-28 października 2018r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób związanych z
pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje
w pracy z klientem indywidualnym i zespołem.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami pracy indywidualnej i grupowej.
Udział w warsztatach pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności praktycznego wykorzystana coachingu
w pracy zawodowej (uczniami, rodzicami), klientem i życiu osobistym.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 10 październik 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

17-18 listopada 2018r godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności
Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej,
na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 9 października 2018


Zapraszamy nauczycieli języka polskiego liceów i techników

na bezpłatne szkolenie „ Jak ciekawie uczyć o toposach”

zorganizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.


Tematyka:

 • Co o innych tekstach kultury mówi Informator maturalny?
 • Dlaczego uczniowie tak niechętnie wykorzystują wiedzę
  na temat różnych dziedzin sztuki?
 • Jak wykorzystać toposy do pisania rozprawki argumentacyjnej?

Data i miejsce szkolenia:
22 października 2018r. godz. 16:33
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku ul. Nowomiejska 25
Czas trwania szkolenia : około 2 godzin


Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia o udziale.
Zapraszamy do udziału.Aktualności 28 września 2018


WARSZTAT

„ ZAJĘCIA TEATRALNE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ”

ZAPLANOWANY W DNIACH 3.10.2018 ORAZ 10.10.2018

ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU PUBLICZYM NR 6

WE WŁOCŁAWKU PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 9

GODZ. 16.00-19.00.Aktualności 26 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM
„ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYZWANIEM DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA”

Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka polskiego,
matematyki oraz języków obcych

Termin:
30 października 2018r. godz. 13.00-15.15
ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
Koszt: 40 zł


Tematyka:

 • Przedstawienie założeń przeprowadzania egzaminu w nowej formule po ósmej klasie szkoły podstawowej zawartych w „ Informatorze o egzaminie ósmoklasisty”,
 • Opis arkusza egzaminacyjnego - w tym nowe typy zadań.

Prowadzące:

Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:

 1. Joanna Wawrowska - język polski
 2. Renata Świrko - matematyka
 3. Izabela Darecka- Marczak - język obcy nowożytny


Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15.10.2018 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, fax. 54 232 63 07.


Aktualności 18 września 2018

 

Projekty edukacyjne - rocznica 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Prezentujemy dwa projekty edukacyjne związane tematycznie z rocznica 100- lecia Odzyskania Niepodległości opracowane przez uczestników I edycji kursu doskonalacego Szkolny Animator Kultury pt. Regionalny Skarbiec Kultury.

Aktualności 13 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

6-7 października 2018r godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak-Nęcka – mgr psychologii, terapeuta, podyplomowe studium integralnej profilaktyki uzależnień, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.Aktualności 12 września 2018


Dyżur konsultacyjny doradcy metodycznego z zakresu matematyki Pani Anny Kulpa

w miesiącach wrzesień - październik odbywać się będzie

w każdą środę w godz. 12.00- 15.00

w II LO im. M. Kopernika we Włocławku ul. Urocza 3 w sali 211.Aktualności 11 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 roku w zakresie:
oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego oraz innych
rozporządzeń, regulujących organizację pracy szkoły/ placówki oświatowej

17 września 2018r godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25

Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Liliana Zientecka

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.