Aktualności 27 marca 2017W dniu 03.04.2017 (poniedziałek) dyżur konsultacyjny
p. Katarzyny Nowackiej zostaje odwołany.

Wyjątkowo zapraszamy na konsultacje w dniu 05.04.2017 (środa)
w godz. 12.00-15.00. Aktualności 27 marca 2017Nabór na szkolenie
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
został zakończony.


Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia w godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25, WłocławekAktualności 20 marca 2017

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE ZESPOŁOWE
DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O POSZCZEGÓLNE STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO


„Koniec stażu i co dalej?”


Termin: 28 marca 2017 r., godz. 16.00,
ul. Nowomiejska 25, Włocławek


„Jak udokumentować i zaprezentować swój dorobek zawodowy”


Termin: 27 kwietnia 2017 r., godz. 16.00, ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Prowadząca zajęcia:
Katarzyna Nowacka – edukator, ekspert z listy MEN
ds. awansu zawodowego nauczycieli.


Szczegóły


Aktualności 21 marca 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE


Autyzm – jak lepiej zrozumieć i pracować
z uczniem ze spektrum autyzmu?

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli szkół masowych,
przedszkoli pracujących na co dzień z uczniami ze spektrum autyzmu.

31 marca 2017r. piątek godzina 14:30 – 17:30
Koszt: 50 zł


Szczegóły


Aktualności 20 marca 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
Pokój zagadek, biegające dyktanda, turlane opowieści
– czyli alternatywne metody nauczania.

PROMOCJA! 
Dla osób, które zgłoszą się do 05.04.2017r.
koszt szkolenia wynosi 50 zł

2 spotkania po 4 godz. – 19.04.2017r. i 26.04.2017r.
godziny: 16:00 – 19:00

Koszt szkolenia – 90 zł


Szczegóły


Aktualności 1 marca 2017Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
wspólnie z Instytutem Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

zaprasza do wypełnienia ankiety
dotyczącej uruchomienia


„STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PODSTAW
PROGRAMOWANIA DLA NAUCZYCIELI”ANKIETA


PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW - PAŹDZIERNIK 2017


Wyniki ankiety pozwolą nam na analizę i dostosowanie
oferty studiów do Państwa preferencji.
Aktualności 14 marca 2017

Próbna matura z matematyki

Już po raz szósty KPCEN w Bydgoszczy i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku zorganizował w województwie kujawsko - pomorskim próbną maturę z matematyki. W dniu 2 marca 2017 r. odbyła się ona na poziomie rozszerzonym, dnia 3 marca na poziomie podstawowym. 


Arkusz - poziom rozszerzony           Arkusz - poziom podstawowyAktualności 10 października 2016

Szanowni Państwo,


zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH dla szkół i placówek miasta Włocławek uwzględniającej kierunki polityki oświatowej państwa ustalone na rok szkolny 2016/17 przez Minister Edukacji Narodowej oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

  • RP1 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich, 2 godz.

Rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki. Planowanie i organizacja pracy zespołów. Identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołów.

  • RP2 Dane i co dalej? Analiza wyników badań osiągnięć uczniów
    z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego – wnioski i rekomendacje,
    2 godz.

Tworzenie wniosków i rekomendacji w oparciu o analizy.

  • RP3 Jedna lekcja – dwóch nauczycieli, 2 godz.

Korelacja międzyprzedmiotowa w aspekcie współpracy nauczycieli w realizacji podstaw programowych.

  • RP4 Przestrzeganie praw dziecka w szkole, 2 godz.

Prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły. Czy uczniowie znają swoje prawa
i obowiązki, czy tylko prawa lub tylko obowiązki. Czy uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się
o pomoc w przypadku łamania prawa ucznia. W jakim stopniu rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci w szkole oraz jak oceniają przestrzegania tych praw. Jak nauczyciele oceniają przestrzegania praw ucznia w swojej szkole.

  • RP5 Współpraca z rodzicami w szkole, 2 godz.

Jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami? Postawy rodzicielskie, oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ODN tel./fax 54 232 63 07; 732 668 987,
e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.plAktualności 12 październik 2016

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek


Od października 2016 r. kolejna szkoła - Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku objęta zostanie przez ODN kompleksowym wspomaganiem rozwoju szkół, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania placówki. Wspomaganie rozpoczynamy od wywiadu z dyrektorem i spotkania z radą pedagogiczną.
Placówka zostanie objęta następującymi etapami wspomagania: diagnoza pracy , planowanie działań, realizacja procesu wspomagania, ocena efektów. W procesie wspomagania rozwoju placówki zapewniamy opiekę specjalisty, który pomaga w diagnozie pracy placówki i określeniu obszarów rozwoju.