Aktualności 19 luty 2023


Dnia 31 stycznia 2024r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 5 Integracyjną, zorganizował I Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Historyczny pod nazwą „Mistrzowie Liczb i Kronik”. Konkurs objęty został patronatem Prezydenta Miasta Włocławek i Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty. W konkursie wzięło udział dwudziestu uczniów klas VI z dziesięciu włocławskich szkół podstawowych.


Konkurs inspirowany był popularnym teleturniejem „Jeden z dziesięciu”. Każdą szkołę reprezentowało dwóch uczestników, którzy tworzyli jedną drużynę. Uczniowie odpowiadali na pytania z dziedziny matematyki i historii w zakresie programu przewidzianego w szkole podstawowej. Pytania były tak sformułowane, aby wymagały szybkiej odpowiedzi. Uczestnicy konkursu imponowali swoją wiedzą i umiejętnościami, tworząc atmosferę pełną zaangażowania i pewności siebie.


Po zaciętej rywalizacji w emocjonującym finale konkursu, drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 zwyciężyła, zdobywając tytuł „Mistrzów Liczb i Kronik”. Drugie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej Nr 5, natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 14. Imponująca wiedza finalistów z matematyki i historii przyniosła im zasłużone miejsca na podium.


Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami, a opiekunowie drużyn otrzymali podziękowania za wkład w przygotowanie uczniów.

Organizatorzy konkursu:


Marta Krzyżanowska- doradca metodyczny matematyka szkoły podstawowe


Artur Lebiedziński- doradca metodyczny historia szkoły podstawoweGALERIA


Aktualności 19 luty 2023
GALERIA


Aktualności 22 stycznia 2024

Dnia 18 stycznia 2024 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU odbyło się szkolenie pn. „Terapia logopedyczna dziecka w spektrum autyzmu z punku widzenia praktyka”. Szkolenie poprowadziła Pani Agata Głowacka – pedagog, logopeda, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku zajmująca się: diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwoju i trudnościami szkolnymi, terapią logopedyczną dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.


Tematyka szkolenia dotyczyła studium przypadku – od diagnozy po terapię, planowania terapii logopedycznej dziecka w spektrum autyzmu, celów, planów i elastycznego nastawienia, „Ciągłego poszukiwania najlepszej drogi” - czyli indywidualizacji przebiegu terapii logopedycznej, propozycji ćwiczeń wspomagających proces terapii logopedycznej dziecka z ASD, spójności z dążeniami rodziców i innych terapeutów zajmujących się dzieckiem.GALERIA


Aktualności 16 stycznia 2024

Dnia 14 stycznia 2024r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku odbył się kurs: „Percepcja wzrokowa w terapii ręki i innych umiejętnościach szkolnych”.


Kurs miał charakter teoretyczno - warsztatowy. Udział w kursie zdecydowanie wzbogacił warsztat słuchaczy w ramach oddziaływań na dziecko w zakresie wychwytywania nieprawidłowości wzrokowych, przeprowadzania badań przesiewowych oraz konstruowaniu celów terapii i udzielaniu wskazówek rodzicom do pracy w warunkach domowych.


Wyrażamy ogromną wdzięczność wykładowczyni, Pani dr hab. Emilii Mikołajewskiej za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w kursie. Mamy nadzieje, ze zdobyta wiedza będzie przydatna w Waszej codziennej pracy i dalszym rozwoju zawodowym. Do zobaczenia na przyszłych kursachGALERIA


Aktualności 16 stycznia 2024

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE HISTORYCZNYM


„Pokochać Piastów”


Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych


Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz odesłanie go na adres e-mail- sekretariat@lmkwloclawek.pl lub monikalichman@wp.pl do 31 stycznia 2024r.


Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte są w regulaminie.


REGULAMIN


Aktualności 18 grudnia 2023Aktualności 12 stycznia 2023
KARTA ZGŁOSZENIA


REGULAMIN


Aktualności 8 stycznia 2024


Dnia 19 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej Nr 7 we Włocławku we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku odbędzie się: I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Better Together.


W konkursie weźmie udział 10 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych. Konkurs polega na wykonywaniu zadań metodą stacji. Głównymi sponsorami konkursu są firma Educarium, szkoła językowa Fabryka Języka z Włocławka, FoodWeel: Bakalland, Purella Superfoods, BeRaw, Delecta, Anatol.Aktualności 5 stycznia 2024Aktualności 5 stycznia 2024Aktualności 5 stycznia 2024Aktualności 5 stycznia 2024Aktualności 5 stycznia 2024Aktualności 18 grudnia 2023Aktualności 18 grudnia 2023


24 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej CKZiU przy ulicy Ogniowej 2 odbyła się konferencja pt. „Wspieranie umiejętności cyfrowych we współczesnej szkole”. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we współpracy z Zakładem Nowych Mediów z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Wśród prelegentów swoje wystąpienia wygłosili: dr hab. Piotr Zariczny prof. PANS, dr Agnieszka Powierska- Domalewska, dr Maciej Krzemiński prof. PANS, mgr Patryk Ciechanowski- kierownik Zakładu Nowych Mediów. Adresatami konferencji byli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z Włocławka i okolic.


Tematyka konferencji dotyczyła wykorzystania narzędzi nowych mediów, w tym sztucznej inteligencji, w pracy nauczyciela. Podkreślono również skalę zagrożeń cyfrowych czyhających na nauczycieli i uczniów. Dowodem na trafność doboru tematu do potrzeb rynku edukacyjnego była wysoka frekwencja, na konferencję przybyło ponad 100 osób.GALERIA ZDJĘĆ


Aktualności 18 grudnia 2023


Dnia 8 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej CKZiU przy ul. Ogniowej 2 we Włocławku odbyło się szkolenie nt. „ Awans zawodowy nauczyciela. Wzmocnienie kompetencji dyrektorów w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania”. Szkolenie poprowadził pan Jarosław Durszewicz - Prezes Fundacji Szkoła bez ocen. Założyciel Instytutu Zwinnej Edukacji. Jeden z najbardziej znanych polskich ekspertów w środowisku edukacji.


Głównym obszarem działalności fundacji jest propagowanie i wdrażanie wizji nowoczesnej szkoły w aspekcie nauczania i zarządzania poprzez działania informacyjne i szkoleniowe oraz tworzenie pozytywnego klimatu do zmian w środowiskach edukacyjnych, biznesowych oraz w społecznościach lokalnych, dla których szkoła często bywa centrum kultury. Swoimi działaniami wspiera również dyrektorów i nauczycieli podejmujących wyzwania wdrażania innowacyjnych zmian w edukacji.GALERIA ZDJĘĆ


Aktualności 20 listopad 2023


Dnia 15 listopada 2023 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyło się szkolenie pt. „Podstawy samoobrony”, w którym udział wzięli doradcy metodyczny. Zajęcia poprowadził instruktor samoobrony. Miały one charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny.


Niebawem pojawi się oferta szkoleniowa skierowana do nauczycieli. Planujemy także zorganizować zajęcia z „ Podstaw samoobrony” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli.GALERIA ZDJĘĆ


Aktualności 15 listopad 2023


Dnia 7 listopada 2023 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się szkolenie dla nauczycieli matematyki włocławskich szkół podstawowych, pt. „Wstęp do nauczania metodą zeszyt on-line”. Szkolenie poprowadzili twórcy platformy z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - p. Artur Jackowski i p. Maciej Feliga.


W czasie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z ideą systemu zeszyt.online, z jego wykorzystaniem na lekcjach matematyki oraz wzbogacili swój warsztat o nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji.


W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas IV włocławskich szkół podstawowych dołączą do projektu zeszyt.online. Projekt skoncentrowany jest nie tylko na poszerzaniu wiedzy uczniów, ale również na rozwijaniu ich umiejętności matematycznych. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie będą rozwiązywali kolejne moduły zadań interaktywnych, których stopień trudności na bieżąco będzie dostosowywał się do ich aktualnych zdolności. Cały system przypomina grę komputerową, a po rozwiązaniu określonej liczby zadań uczniowie zdobywają osiągnięcia, co niewątpliwie zachęci ich do częstego logowania się na platformie.


GALERIA ZDJĘĆ


Aktualności 9 listopad 2023Aktualności 8 listopad 2023

Dnia 24 listopada 2023 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Ogniowej 2 we Włocławku odbędzie się konferencja pt.Wspieranie umiejętności cyfrowych we współczesnej szkole.

Celem konferencji jest wskazanie możliwości wzbogacenia procesu edukacyjnego o najnowsze zdobycze techniki cyfrowej, takie jak sztuczna inteligencja czy język nowych mediów, a także wskazanie zagrożeń, które wynikają z ich niewłaściwego stosowania. Podczas spotkania prelegenci z Zakładu Nowych Mediów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przedstawią konkretne propozycje wykorzystywania zdobyczy cyfrowych w procesie edukacji, co może przełożyć się na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, dostosowanych do potrzeb ucznia XXI w. Konferencja ma stanowić okazję do zebrania i integracji środowiska nauczycieli z terenu Włocławka i okolic, a także stać się przestrzenią do dyskusji i wymiany doświadczeń między nauczycielami.


Aktualności 7 listopad 2023

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie:
„Warsztaty przygotowujące do prowadzenia
Treningu Umiejętności Społecznych i zajęć rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne”
Termin: 25-26.11.2023 godz.: 08.30-14.30
Koszt: 400 zł
Serdecznie zapraszamyAktualności 16 październik 2023

Zmiana terminu szkolenia!!
Zmianie uległ termin szkolenia „Warsztaty przygotowujące do
prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i zajęć
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne”
zaplanowanego dnia 18-19.11.2023 roku.
Nowy planowany termin szkolenia to 25-26.11.2023r.Aktualności 5 październik 2023Aktualności 22 września 2023Aktualności 22 września 2023Aktualności 22 września 2023Aktualności 22 września 2023Aktualności 22 września 2023