Aktualności 1 czerwca 2021

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

WSPARCIE WYCHOWAWCZE
I PSYCHOPROFILAKTYCZNE ŚRODOWISKA
SZKOLNEGO PO POWROCIE DO NAUKI STACJONARNEJ


Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników poradni, kadry kierowniczej szkół.


Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie identyfikacji uczniów w sytuacji kryzysowej oraz diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne.


Program:


 • Pandemia jako sytuacja kryzysowa,
 • Dziecko w sytuacji kryzysowej,
 • Diagnoza zapotrzebowania na działania wychowawcze,
 • Omówienie i prezentacja narzędzi diagnostycznych (wzory ankiet),
 • Ochrona i promocja zdrowia psychicznego,
 • Sposoby i narzędzia służące rozpoznawaniu potrzeb osoby w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej.

Termin szkolenia:


9 czerwca 2021 r., godz. 16.00 – 19.00

Prowadzący: dr Miłosz Kłobukowski

Szkolenie realizowane online na platformie Teams. Uczestnicy otrzymają link do spotkania. Prosimy o logowanie się przez przeglądarkę Chrome.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 7 czerwca 2021 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl.
Aktualności 15 kwietnia 2021

 

Wyniki konkursów międzyszkolnych


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku dziękuje wszystkim uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Historycznego pn. Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu oraz uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pn. Zdrowa Przyroda – Zdrowy Człowiek.


Mimo trudnego czasu pandemii bardzo duża ilość uczniów szkół podstawowych z naszego regionu wzięła w nim udział. Gratulujemy naszym uczniom talentu, zainteresowań i pasji Słowa uznania kierujemy do szkół, nauczycieli opiekunów, którzy wspierali uczniów w ich przygotowaniach do udziału w konkursach.


Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.


Wyniki Konkursów:

Międzyszkolny Konkurs Historyczny
„Dzieje Polskiego Parlamentaryzmu”


Miejsce I: Mikołaj Pawłowski - ZSP nr 1 we Włocławku

Miejsce II: Mikołaj Nagala - ZSP nr 1 we Włocławku, Maja Skrzyńska - SP w Starorypinie Rządowym

Miejsce III: Julia Wróblewska - SP w Starorypinie Rządowym


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„Zdrowa Przyroda – Zdrowy Człowiek”


W kategorii I wiek 7-8 lat

Miejsce I: Antoni Bieżuński - ZSP nr 1 w Rypinie

Miejsce II: Tymoteusz Tomczak - SP nr 5 we Włocławku

Miejsce III: Miłosz Przybylski - SP nr 5 we Włocławku

W tej kategorii przyznano 7 wyróżnień


W kategorii II wiek 9-10 lat

Miejsce I: Jakub Karwowski - SP nr 14 we Włocławku

Miejsce II: Aleksandra Szade - SP nr 14 we Włocławku

Miejsce III: Wiktoria Mularska - SP nr 14 we Włocławku, Jan Nakonowski - SP nr 14 we Włocławku

W tej kategorii przyznano 15 wyróżnień.


W kategorii III wiek 11 – 12 lat

Miejsce I: Aleksandra Żydowo - ZSP nr 1 we Włocławku

Miejsce II: Anna Cieślak - SP w Starorypinie Rządowym

Miejsce III: Lena Gawrońska - SP SPSK w Modzerowie

W tej kategorii przyznano 2 wyróżnienia.


W kategorii IV wiek 13 – 15 lat

Miejsce I: Mikołaj Pawłowski - ZSP nr 1 we Włocławku

Miejsce II: Mikołaj Nagala - ZSP nr 1 we Włocławku

Miejsce III: Zofia Kucharska - SP SPSK w Modzerowie

W tej kategorii przyznano 6 wyróżnień.Aktualności 9 marca 2021

 

PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w maturze próbnej z matematyki (poziom podstawowy), która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r.


Szkoły będą mogły zarejestrować się na maturę próbną na stronie KPCEN w Bydgoszczy. Instrukcja logowania i regulamin znajdują się w załączniku.

 

 Aktualności 9 marca

 

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA !!!!

Szkolenie nt. „Wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”

zaplanowane dnia 25 marca 2021 roku o godz. 16.00

odbędzie się dnia

8 kwietnia 2021 roku o godz. 16.00 – 19.00Aktualności 8 marca

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Dysfazje kognitywne a zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych”


Program szkolenia:

 • Dysfazje kognitywne a afazje,
 • Zaburzenia językowe czy poznawcze,
 • Ocena funkcji poznawczych,
 • Przyczyny dysfazji kognitywnych,
 • Planowanie postępowania terapeutycznego

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Ilość godz.: 4

Koszt: 80 zł


Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska - neurologopeda, pedagog specjalny, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji u dzieci oraz osób dorosłych.
Aktualności 8 marca

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Logorytmika – zastosowanie w terapii opóźnień rozwoju mowy”


Program szkolenia:

 • SORM – NORM i logorytmika – wyjaśnienie pojęć,
 • Rodzaje ORM a dobór ćwiczeń logorytmicznych,
 • Piosenki i wierszyki zajęć logorytmicznych – przykłady,
 • Omówienie przykładowego scenariusza zajęć.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Ilość godz.: 4

Koszt: 80 zł


Prowadząca zajęcia: Olimpia Czachowska – neurologopeda, oligofrenopedagog, logorytmik, wykładowca WSB Toruń, specjalizuje się w diagnozowaniu i wspomaganiu dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się, pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w szkole specjalnej.
Aktualności 5 marca

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”


Program szkolenia:

 • diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • rola nauczyciela przy współpracy podmiotów edukacyjnych a dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

25.03.2021r godz. 16.00-19.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Ilość godz.: 4

Koszt: 80 zł


Prowadząca zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
Aktualności 5 marca 2021

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

17-18.04.2021r. godz. 8.30-14.30

Ilość godz.: 16

Koszt: 200 zł


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
Aktualności 5 marca 2021

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

„Kodowanie bez prądu”

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej


W programie warsztatów : 5h

 • zabawy i gry wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów,
 • przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność, analizowanie i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, przekładanie kodu na konkretne działania oraz sposoby samodzielnego wykonania plansz i rekwizytów do działań,
 • zabawy rytmiczne i ruchowe.

Termin:

19 kwietnia 2021r. godz. 16.00-20.00

Koszt: 80 zł


Prowadząca zajęcia: Lucyna Bzowska - wieloletni nauczyciel i pedagog, trenerka III stopnia PSP i Klanza, superwizor, autorka artykułów i publikacji kierowanych do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Aktualności 24 luty 2021

 

Wyniki konkursu „Pokochać Piastów”


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku zorganizowały miejski Konkurs „Pokochać Piastów”, który patronatem objął Prezydent Miasta Włocławek. Miło nam poinformować, że mimo pandemicznych okoliczności , udało się przeprowadzić konkurs, choć w nieco zmienionej formule. W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego przez jury w składzie: Pan Tomasz Wąsik, Pani Katarzyna Kwiatkowska, Pan Rafał Pasek, wyłoniono zwycięzców:

 • I miejsce zajęła uczennica Liceum Marii Konopnickiej Wiktoria Klonowska,
 • II miejsce należy do Kacpra Dąbrowskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 • na III pozycji znalazła się Eliza Balewska z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Gratulujemy i dziękujemy za godną naśladowania postawę, w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Szczególne podziękowania dla opiekunów.


Aktualności 29 stycznia 2021

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”


Program szkolenia:

 • diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • rola nauczyciela przy współpracy podmiotów edukacyjnych a dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Termin: zostanie ustalony po zebraniu się grupy

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Ilość godz.: 4

Koszt: 80 zł


Prowadząca zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
Aktualności 29 stycznia 2021

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Termin:

20-21.02.2021r. godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Ilość godz.: 16

Koszt: 200 zł


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i  umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
Aktualności 29 stycznia 2021

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSIE HISTORYCZNYM

NA ALBUM NT. "DZIEJE POLSKIEGO PARLAMENTARYZMU"

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych


Zgłoszenia należy dostarczyć: do dnia 28 lutego 2021r.


Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte są w regulaminie.

 

 Aktualności 29 stycznia 2021

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM

NT. „ZDROWA PRZYRODA – ZDROWY

CZŁOWIEK”


Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych


Zgłoszenia należy dostarczyć: do dnia 28 lutego 2021r.


Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte są w regulaminie.

 

 Aktualności 18 stycznia 2021

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


ZMIANY W WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH


NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku,
email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, fax. 54 232 63 07.


Szkolenie skierowane do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty.


Program:


 • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
 • Analiza porównawcza
 • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem

Terminy szkoleń:


Język polski:


08.02.2021 r. – część warsztatowa godz. 15.00-18.00


09.02.2021 r. – praca na platformie godz.16.30-18.00


Prowadzący: Małgorzata DąbrowskaMatematyka:


27.01.2021r. – część warsztatowa godz. 15.00 – 18.00


29.01.2021r.- praca na platformie godz. 15.00 - 16.30


Prowadzący: Anna KulpaJęzyk obcy nowożytny:


09.02.2021 r. – część warsztatowa godz. 15.00-18.00


10.02.2021 r. – praca na platformie godz. 18.00-19.30


Prowadzący: Joanna Wiewiórska
Szkolenie realizowane online. Uczestnicy otrzymają link do spotkania.
Aktualności 18 stycznia 2021

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


ZMIANY W WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH


NA EGZAMINIE MATURALNYM
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku,
email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, fax. 54 232 63 07.


Szkolenie skierowane do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego.


Program:


 • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
 • Analiza porównawcza
 • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem

Terminy szkoleń:


Język polski:


27.01.2021 r. - część warsztatowa godz. 16.30-19.45


28.01.2021 r. - praca na platformie godz. 16.30-18.00


Prowadzący: Miłosz KłobukowskiMatematyka:


03.02.2021r. - część warsztatowa godz. 15.00 – 18.00


05.02.2021r. - praca na platformie godz.15.00 - 16.30


Prowadzący: Anna KulpaJęzyk obcy nowożytny:


02.02.2021 r. – część warsztatowa godz. 15.00-18.00


03.02.2021 r. – praca na platformie godz. 18.00-19.30


Prowadzący: Joanna WiewiórskaHistoria:


11.02.2021 r. – część warsztatowa godz. 15.00-18.00


12.02.2021r.- praca na platformie godz. 15.30-17.00


Prowadzący: Monika LichmanChemia:


11.02.2021 r. – część warsztatowa godz. 15.00-18.00


12.02.2021r.- praca na platformie godz. 15.00-16.30


Prowadzący: Agnieszka Dyszczyńska
Szkolenie realizowane online. Uczestnicy otrzymają link do spotkania.
Aktualności 1 grudnia 2020

 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Termin:


12-13 grudnia 2020 r. o godz. 08.30-14.30


Platforma Microsoft Teams


Ilość godz. 16 h


Koszt: 200 złProgram szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
9 październik 2020

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku dziękuje za liczny udział szkół z Miasta i Gminy Włocławek w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym pn. „Bohaterowie Polski Niepodległej w Moim Regionie”, Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pn. „Moja Ulubiona Książka” oraz Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pn. „Żyję zdrowo”.

Dziękujemy uczniom za przygotowanie pięknych prac i nauczycielom za opiekę merytoryczną. Życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych i artystycznych. Zapraszamy do realizacji kolejnych projektów.


Wyniki Konkursów:


Międzyszkolny Konkurs Historyczny
„Bohaterowie Polski Niepodległej w Moim Regionie”


Kategoria I

   Miejsce I: Gołaszewska Julia – SP Nr 14

   Miejsce II: Wilińska Marta – SP Nr 22

   Miejsce III: Biłyk Julia , Biłyk Małgorzata – SP Nr 20 w ZSP Nr 1, Pszczółkowska Amelia – SP Nr 23

Kategoria II

   Miejsce I: Skonieczny Krystian – SP Nr 22

   Miejsce II: Bieniecka Nicola – SP Nr 22

   Miejsce III: Chrabąszczewski Jakub – SP Nr 14

Kategoria III

   Miejsce I: Wiliński Jacek – SP Nr 22

   Miejsce II: Pracki Rafał – SP Nr 14

   Miejsce III: Parysjanowicz Natalia – SP Nr 14Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„Moja ulubiona książka”


Kategoria I

   Miejsce I: Krygier Zofia – SP Nr 20 w ZSP Nr 1

   Miejsce II: Klimek Kacper – SP Nr 2

Kategoria II

   Miejsce I: Gajewska Maja – SP Nr 20 w ZSP Nr 1

   Miejsce II: Złakowski Jakub – SP w Nasiegniewie

   Miejsce III: Wałecka Maja – SP w Nasiegniewie

W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla: Zielińskiej Anny – SP w Nasiegniewie

Kategoria III

Wyróżnienie zdobyła: Figura Natalia – SP w NasiegniewieMiędzyszkolny Konkurs Plastyczny
„Żyję zdrowo”


Wyróżnienie zdobyła:

   Klimaszewska Sandra– SP w Nasiegniewie

   Kuropatwa Natalia– SP w Nasiegniewie

   Zielińska Anna – SP w Nasiegniewie

Aktualności 8 październik 2020

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSIE HISTORYCZNYM

„Pokochać Piastów”


Konkurs adresowany jest do uczniów klas II
szkół średnich


Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz odesłanie go na adres e-mail- sekretariat@lmkwloclawek.pl lub monikalichman@wp.pl do 23 października 2020 roku


Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie.

 

 Aktualności 25 września 2020

Zmiana terminu dyżuru konsultacyjnego


Dyżur konsultacyjny Pani Katarzyna Nowackiej

doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych

i awansu zawodowego, odbędzie się wyjątkowo

w środę 30 września 2020 roku w godzinach 13.00 - 16.00Aktualności 25 września 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Nowomiejska 25, www.odn.ckziu.wloclawek.pl
tel. 54 232 63 07, 732 668 987 e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl


ZAPROSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW WŁOCŁAWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku wychodzi do Państwa z propozycją utworzenia w tym roku szkolnym Sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych oraz platformy wymiany ich doświadczeń.


Jej celem będzie wspólne dla wszystkich włocławskich szkół i placówek oświatowych podejmowanie działań, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez pedagogów i psychologów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie doskonalenia zawodowego.


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zajmować się będzie koordynowaniem i monitorowaniem działań sieci współpracy i platformy wymiany doświadczeń włocławskich pedagogów i psychologów. Dlatego prosimy o skierowanie ich do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25 na pierwsze spotkanie, które odbędzie się:


29 września 2020 r. o godzinie 14.00Prosimy wszystkich o przybycie.

Kontakt telefoniczny pod numerami:


• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 54 232 63 07, tel. kom. 732 668 987

• Kinga Twardzik – Pawłowska, wicedyrektor CKZiU tel. 886 122 144

• Monika Kramkowska, koordynator sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych tel. 603 794 849


Aktualności 25 września 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Termin: 24-25.10.2020r. godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Ilość godz.: 16h

Koszt: 200 zł


* Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.

Aktualności 25 września 2020

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

„Storytelling w edukacji”

Warsztat skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego,
edukacji wczesnoszkolnej, polonistów, bibliotekarzy.


Termin: 21.10.2020r. godz. 16.00-19.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 80 zł


Program warsztatów – 4 godz.:


- Aktywne metody uczenia;

- Sztuka opowiadania – czytanie obrazu;

- Karty intuicyjne;

- Visual Literacy – język wizualny;

- Rodzaje, schemat tworzenia storytellingu.

 

Warsztat poprowadzi: Zofia Piątkowska-Wolska - założycielka wydawnictwa Tibum, propagatorka metody Kamishibai w Polsce. Laureatka głównej nagrody w konkursie Świat Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w kategorii Kultura. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kamishibai z siedzibą w Tokio.


Aktualności 25 września 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Obsługa Platformy Edukacyjnej Moodle dla nauczycieli

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami na platformie Moodle
podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.


Uczestnicy poznają platformę Moodle oraz wybrane zasoby i składowe. Nauczyciele będą wykonywać zadania praktyczne na szkoleniowej platformie Moodle, tworząc materiały edukacyjne, wykorzystując narzędzia sprawdzania wiedzy oraz narzędzia ewaluacyjne, a także poszerzą ogólną wiedzę na temat platformy edukacyjnej Moodle. Podczas szkolenia każdy z uczestników zdobędzie umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne przygotowywanie i prowadzenie w różnorodnych formach zdalnej edukacji za pośrednictwem platformy Moodle.


Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Ilość godzin: 16

Koszt: 160 zł


Prowadzący zajęcia: Dariusz Pietrzak – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczyciel języka angielskiego i informatyki. Uczestniczył w wielu szkoleniach w Wielkiej Brytanii z zakresu wykorzystania narzędzi internetowych w nauczaniu. Autor 8 zrealizowanych projektów Erasmus+. Administrator platform edukacyjnych Moodle w ZSCKR w Starym Brześciu oraz Zespole Szkół w Zbrachlinie.


Aktualności 25 września 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Kształtowanie kompetencji obywatelskich w szkole”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów


Tematyka szkolenia:


- pomysły na działanie szkolne, które rozwijają kompetencje obywatelskie,

- podstawowe przepisy prawne dotyczące partycypacji w procesach społecznych,

- sposoby angażowania uczniów w działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

Termin: Zostanie ustalony po zebraniu się grupy

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Ilość godzin: 4

Koszt: 80 zł


Prowadząca zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.Aktualności 17 września 2020

EGZAMIN KOŃCOWY


Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Nowomiejska 25, Włocławek


1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

23.09.2020 godz. 14.00 (środa)

24.09.2020 godz. 14.00 ( czwartek)


2. Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń

25.09.2020 godz. 14.00 ( piątek)

26.09.2020 godz. 09.00 ( sobota)W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 732 668 987Aktualności 11 maj 2020

 

MATERIAŁY DORADCÓW METODYCZYCH
Z ZAKRESU ZADAŃ I OBSZARÓW ICH DZIAŁANIA
ZAPLANOWANYCH KONSULTACJI ZESPOŁOWYCH I WARSZTATÓW NA MIESIĄC MAJ


Matematyka - Anna Kulpa.


 

 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Sylwia Łukaszewska - Florczak.

          

 

 

Historia, wiedza o społeczeństwie - Hanna Szczechowicz.

     

 

 

Języki obce - Joanna Wiewiórska.

          

 

 

Język polski, szkoły ponadpodstawowe - Miłosz Kłobukowski.

          

 

 

Język polski - Małgorzata Dąbrowska.

          

 

 

Przedmioty zawodowe, awans zawodowy - Katarzyna Nowacka.

           

 

 

Biologia, chemia - Agnieszka Dyszczyńska.


 

 


Aktualności 27 marca 2020

INFORMACJA


Dyżury konsultacyjne doradców metodycznych
prowadzone będą przez pocztę elektroniczną.

Pytania proszę kierować na adres: odn@ckziu.wloclawek.pl
oraz rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl.Aktualności 24 marca 2020

Komunikat dla studentów


Uwaga! Słuchacze studiów podyplomowych „ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „ Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum autyzmu”.

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa w Polsce decyzją prof. Stanisława Kunikowskiego Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do Świąt Wielkanocnych wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone. Wykładowcy przekażą studentom materiały dydaktyczne wraz z literaturą do indywidualnego toku kształcenia drogą mailową.Aktualności 24 marca 2020

Informujemy, że w związku z rozszerzającą się
epidemią koronawirusa w Polsce,
wszystkie zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
we Włocławku zostają odwołane do Świąt Wielkanocnych.Aktualności 11 marca 2020

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 12 MARCA 2020R

DO 29 MARCA 2020R WSZYSTKIE ZAJĘCIA

W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ZOSTAJĄ ZAWIESZONEAktualności 3 marca 2020

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PLAKAT PN. „ŻYJĘ ZDROWO”


Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.

Zgłoszenia należy dostarczyć: do dnia 31 marca 2020r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie.

 Aktualności 3 marca 2020

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PLAKAT PN. „ MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”


Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.

Zgłoszenia należy dostarczyć: do dnia 30 kwietnia 2020r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie.

 Aktualności 3 marzec 2020

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

„Interwencje w przypadku wystąpienia problemowych zachowań o charakterze seksualnym u osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną”


Warsztat skierowany jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej Warsztat będzie miał charakter praktyczno-teoretyczny

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy udział w szkoleniu podstawowym prowadzonym przez dr Izabele Fornalik.


TERMIN

4 kwietnia 2020r. godz. 9.00-16.00 ( grupa max. 24 osoby)

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 250 zł


Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Tematyka:

   - jak rozumieć problemowe zachowania o charakterze seksualnym,
   - zachowania problemowe w obszarze seksualności a zachowania naruszające normy kliniczne,
   - kolejne kroki w postępowaniu diagnostycznym,
   - jak zaplanować skuteczną interwencje w przypadku zaobserwowania problemowych zachowań o charakterze seksualnym u ucznia lub podopiecznego,
   - Case studies – opracowywanie indywidualnych przypadków wniesionych przez uczestników warsztatów,
   - udział rodzica lub opiekuna skutecznej interwencji,
   - jak prowadzić rozmowy z rodzicami w obszarze seksualności ich dzieci – ćwiczenia praktyczne,
   - udział placówki w oddziaływaniach interwencyjnych,
   - aspekty etyczne i prawne.


dr n. hum. Izabela Fornalik - pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, certyfikowana psychoterapeutka CBT, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością.
Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW, na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” realizowanych na Uniwersytecie SWPS.
Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu . Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli” oraz „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Tworzy pomoce dydaktyczne do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Jest autorką pakietów edukacyjnych „O dojrzewaniu. Chłopcy”, „O dojrzewaniu. Dziewczęta” oraz „Poznać i zrozumieć uczucia” dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W roku 2017 została wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.
Aktualności 3 marzec 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Termin:

18-19.04.2020r. godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 200 zł


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i  umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
Aktualności 3 marzec 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Kształtowanie kompetencji obywatelskich w szkole”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów.


TERMIN

22.04.2020r. godz. 16.00-19.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 70 zł

Ilość godzin: 4 h


Tematyka szkolenia:

 • pomysły na działanie szkolne, które rozwijają kompetencje obywatelskie,
 • podstawowe przepisy prawne dotyczące partycypacji w procesach społecznych,
 • sposoby angażowania uczniów w działania na rzecz lokalnej społeczności.


Prowadząca warsztaty: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i  rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
Aktualności 24 luty 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Rozwój psychoseksualny dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością. Profilaktyka problemowych/niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych.”

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, lekarzy, specjalistów pracujących z małymi dziećmi.


TERMIN

21 marca 2020 r. godz. 11.00-18.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 180 zł


Ilość miejsc ograniczona Decyduje kolejność zgłoszeń


Program szkolenia:

 • Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością (w tym z npr sprzężoną):
  1. - specyfika rozwoju psychoseksualnego dzieci z zaburzenia rozwojowymi/niepełnosprawnością,
   - obszary wymagające szczególnego wsparcia.
 • Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością:
  1. - prawidłowy rozwój psychoseksualny,
   - rodzaje i formy typowych form ekspresji seksualnej dzieci w zależności od fazy rozwoju,
   - przejawy seksualności u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością,
   - jak odróżnić normę od zachowań niekorzystnych rozwojowo,
   - jak ustalić przyczynę zachowań seksualnych - w tym masturbacji – u dzieci, młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością.
 • Jak prawidłowo reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością?
  1. - sposoby radzenia sobie z zachowaniami seksualnymi podopiecznych - rozważne i skuteczne interwencje.
 • Profilaktyka niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych na wczesnym etapie rozwoju – rozwiązania praktyczne.
 • Profilaktyka bycia ofiarą sprawcą wykorzystania seksualnego:
  1. - rola adekwatnej do wieku rozwojowego i metrykalnego edukacji seksualnej,
   - dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością jako grupa ryzyka.
 • Jak współpracować z rodzicami i opiekunami – porady praktyczne.


Prowadząca: Katarzyna Pachniewska  - psycholożka, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna. W trakcie procesu certyfikacji seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współpracuje jako wykładowczyni z Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej UAM w Poznaniu. Jako członkini Zespołu ds. Seksualności Osób z  Niepełnosprawnością przy PTS uczestniczy w tworzeniu standardów pracy z osobami z niepełnosprawnością w obszarze ich seksualności. Jest autorką artykułów i współautorką publikacji o tematyce związanej z pracą terapeutyczną i wspieraniem seksualności osób ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością. Specjalizuje się w obszarze wspierania rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności dzieci, młodzieży i osób zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych. Na co dzień zawodowo związana ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „TOP” i  z Poradnią Wczesnej Interwencji przy Stowarzyszeniu „Tęcza” w Warszawie.
Aktualności 24 luty 2020

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

„Storytelling w edukacji”

Warsztat skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, polonistów, bibliotekarzy.


TERMIN

23.04.2020r. godz. 16.00-19.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 80 zł


W programie warsztatów :4h

 • Aktywne metody uczenia;
 • Sztuka opowiadania – czytanie obrazu;
 • Karty intuicyjne;
 • Visual Literacy – język wizualny;
 • Rodzaje, schemat tworzenia storytellingu.


Prowadząca warsztaty: Zofia Piątkowska-Wolska - założycielka wydawnictwa Tibum, propagatorka metody Kamishibai w Polsce. Laureatka głównej nagrody w konkursie Świat Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w kategorii Kultura. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kamishibai z  siedzibą w Tokio.
Aktualności 24 luty 2020

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

„Kodowanie bez prądu”

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej


W programie warsztatów :5h

 • zabawy i gry wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów,
 • przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność, analizowanie i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, przekładanie kodu na konkretne działania oraz sposoby samodzielnego wykonania plansz i rekwizytów do działań,
 • zabawy rytmiczne i ruchowe.

TERMIN

19 marca 2020r.

godz. 16.00-20.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 80 zł


Prowadząca warsztaty: Lucyna Bzowska - wieloletni nauczyciel i pedagog, trenerka III stopnia PSP i Klanza, superwizor, autorka artykułów i publikacji kierowanych do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Aktualności 14 luty 2020


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH/PRZEDSZKOLACH2 marca 2020 godz. 09.00-14.00

ul. Ogniowa 2

Centrum Kształcenia Zawodowego

Koszt: 260 zł/os brutto

Wykładowca: Liliana Zientecka

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 10 luty 2020

 

Próbna matura z matematyki z KPCEN 2020


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w maturze próbnej, która odbędzie się w dniach 5 i 6 marca 2020 r.

Szkoły będą mogły zarejestrować się na maturę próbną od 24 stycznia do 1 marca 2020 roku na stronie KPCEN w Bydgoszczy.