Aktualności5 stycznia 2017

Próbna matura z matematyki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny organizują maturę próbną z matematyki. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Celem próbnej matury jest sprawdzenie stopnia przygotowania maturzystów do obowiązkowej matury z matematyki.

Próbna matura  odbędzie się:
- na poziomie rozszerzonym w dniu 2 marca 2017 r. w godz. 12:00-15:00
- na poziomie podstawowym w dniu 3 marca 2017 r. w godz. 8:00-10:50 .

Osobą odpowiedzialną za organizację próbnego egzaminu maturalnego z matematyki jest doradca metodyczny Pani Anna Kulpa.

Szkolnych koordynatorów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu 15 lutego 2017 r. na godz. 15:00 do ODN ul. Nowomiejska 25.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.01.2017 r. na adres odn@ckziu.wloclawek.pl.


Deklaracja udziału


Aktualności 5 stycznia 2017

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Składaj z nami origami

Termin: 27.02.2017, 06.03.2017, 13.03.2017 godz. 15.30 – 17.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 40 zł

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 17.02.2016 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, tel. 54 232 63 07, 732 668 987.


Szczegóły


Aktualności 3 listopad 2016

KURS KWALIFIKACYJNY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

  Szczegółowy harmonogram kursu z zakresu Zarządzania Oświatą.

 

Szczegóły

Aktualności 10 października 2016

Szanowni Państwo,


zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH dla szkół i placówek miasta Włocławek uwzględniającej kierunki polityki oświatowej państwa ustalone na rok szkolny 2016/17 przez Minister Edukacji Narodowej oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

  • RP1 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich, 2 godz.

Rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki. Planowanie i organizacja pracy zespołów. Identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołów.

  • RP2 Dane i co dalej? Analiza wyników badań osiągnięć uczniów
    z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego – wnioski i rekomendacje,
    2 godz.

Tworzenie wniosków i rekomendacji w oparciu o analizy.

  • RP3 Jedna lekcja – dwóch nauczycieli, 2 godz.

Korelacja międzyprzedmiotowa w aspekcie współpracy nauczycieli w realizacji podstaw programowych.

  • RP4 Przestrzeganie praw dziecka w szkole, 2 godz.

Prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły. Czy uczniowie znają swoje prawa
i obowiązki, czy tylko prawa lub tylko obowiązki. Czy uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się
o pomoc w przypadku łamania prawa ucznia. W jakim stopniu rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci w szkole oraz jak oceniają przestrzegania tych praw. Jak nauczyciele oceniają przestrzegania praw ucznia w swojej szkole.

  • RP5 Współpraca z rodzicami w szkole, 2 godz.

Jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami? Postawy rodzicielskie, oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ODN tel./fax 54 232 63 07; 732 668 987,
e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.plAktualności 12 październik 2016

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek


Od października 2016 r. kolejna szkoła - Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku objęta zostanie przez ODN kompleksowym wspomaganiem rozwoju szkół, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania placówki. Wspomaganie rozpoczynamy od wywiadu z dyrektorem i spotkania z radą pedagogiczną.
Placówka zostanie objęta następującymi etapami wspomagania: diagnoza pracy , planowanie działań, realizacja procesu wspomagania, ocena efektów. W procesie wspomagania rozwoju placówki zapewniamy opiekę specjalisty, który pomaga w diagnozie pracy placówki i określeniu obszarów rozwoju.