Aktualności 18 września 2018

 

Projekty edukacyjne - rocznica 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Prezentujemy dwa projekty edukacyjne związane tematycznie z rocznica 100- lecia Odzyskania Niepodległości opracowane przez uczestników I edycji kursu doskonalacego Szkolny Animator Kultury pt. Regionalny Skarbiec Kultury.

Aktualności 13 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

6-7 października 2018r godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak-Nęcka – mgr psychologii, terapeuta, podyplomowe studium integralnej profilaktyki uzależnień, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.Aktualności 12 września 2018


Dyżur konsultacyjny doradcy metodycznego z zakresu matematyki Pani Anny Kulpa

w miesiącach wrzesień - październik odbywać się będzie

w każdą środę w godz. 12.00- 15.00

w II LO im. M. Kopernika we Włocławku ul. Urocza 3 w sali 211.Aktualności 11 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 roku w zakresie:
oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego oraz innych
rozporządzeń, regulujących organizację pracy szkoły/ placówki oświatowej

17 września 2018r godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25

Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Liliana Zientecka

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.