Aktualności 11 maj 2020

 

MATERIAŁY DORADCÓW METODYCZYCH
Z ZAKRESU ZADAŃ I OBSZARÓW ICH DZIAŁANIA
ZAPLANOWANYCH KONSULTACJI ZESPOŁOWYCH I WARSZTATÓW NA MIESIĄC MAJ


Matematyka - Anna Kulpa.


 

 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Sylwia Łukaszewska - Florczak.

          

 

 

Historia, wiedza o społeczeństwie - Hanna Szczechowicz.

     

 

 

Języki obce - Joanna Wiewiórska.

          

 

 

Język polski, szkoły ponadpodstawowe - Miłosz Kłobukowski.

          

 

 

Język polski - Małgorzata Dąbrowska.

          

 

 

Przedmioty zawodowe, awans zawodowy - Katarzyna Nowacka.

           

 

 

Biologia, chemia - Agnieszka Dyszczyńska.


 

 


Aktualności 27 marca 2020

INFORMACJA


Dyżury konsultacyjne doradców metodycznych
prowadzone będą przez pocztę elektroniczną.

Pytania proszę kierować na adres: odn@ckziu.wloclawek.pl
oraz rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl.Aktualności 24 marca 2020

Komunikat dla studentów


Uwaga! Słuchacze studiów podyplomowych „ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „ Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum autyzmu”.

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa w Polsce decyzją prof. Stanisława Kunikowskiego Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do Świąt Wielkanocnych wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone. Wykładowcy przekażą studentom materiały dydaktyczne wraz z literaturą do indywidualnego toku kształcenia drogą mailową.Aktualności 24 marca 2020

Informujemy, że w związku z rozszerzającą się
epidemią koronawirusa w Polsce,
wszystkie zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
we Włocławku zostają odwołane do Świąt Wielkanocnych.Aktualności 11 marca 2020

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 12 MARCA 2020R

DO 29 MARCA 2020R WSZYSTKIE ZAJĘCIA

W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ZOSTAJĄ ZAWIESZONEAktualności 3 marca 2020

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PLAKAT PN. „ŻYJĘ ZDROWO”


Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.

Zgłoszenia należy dostarczyć: do dnia 31 marca 2020r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie.

 Aktualności 3 marca 2020

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PLAKAT PN. „ MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”


Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.

Zgłoszenia należy dostarczyć: do dnia 30 kwietnia 2020r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie.

 Aktualności 3 marzec 2020

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

„Interwencje w przypadku wystąpienia problemowych zachowań o charakterze seksualnym u osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną”


Warsztat skierowany jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej Warsztat będzie miał charakter praktyczno-teoretyczny

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy udział w szkoleniu podstawowym prowadzonym przez dr Izabele Fornalik.


TERMIN

4 kwietnia 2020r. godz. 9.00-16.00 ( grupa max. 24 osoby)

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 250 zł


Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Tematyka:

   - jak rozumieć problemowe zachowania o charakterze seksualnym,
   - zachowania problemowe w obszarze seksualności a zachowania naruszające normy kliniczne,
   - kolejne kroki w postępowaniu diagnostycznym,
   - jak zaplanować skuteczną interwencje w przypadku zaobserwowania problemowych zachowań o charakterze seksualnym u ucznia lub podopiecznego,
   - Case studies – opracowywanie indywidualnych przypadków wniesionych przez uczestników warsztatów,
   - udział rodzica lub opiekuna skutecznej interwencji,
   - jak prowadzić rozmowy z rodzicami w obszarze seksualności ich dzieci – ćwiczenia praktyczne,
   - udział placówki w oddziaływaniach interwencyjnych,
   - aspekty etyczne i prawne.


dr n. hum. Izabela Fornalik - pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, certyfikowana psychoterapeutka CBT, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością.
Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW, na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” realizowanych na Uniwersytecie SWPS.
Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu . Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli” oraz „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Tworzy pomoce dydaktyczne do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Jest autorką pakietów edukacyjnych „O dojrzewaniu. Chłopcy”, „O dojrzewaniu. Dziewczęta” oraz „Poznać i zrozumieć uczucia” dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W roku 2017 została wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.
Aktualności 3 marzec 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Termin:

18-19.04.2020r. godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 200 zł


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i  umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
Aktualności 3 marzec 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Kształtowanie kompetencji obywatelskich w szkole”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów.


TERMIN

22.04.2020r. godz. 16.00-19.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 70 zł

Ilość godzin: 4 h


Tematyka szkolenia:

 • pomysły na działanie szkolne, które rozwijają kompetencje obywatelskie,
 • podstawowe przepisy prawne dotyczące partycypacji w procesach społecznych,
 • sposoby angażowania uczniów w działania na rzecz lokalnej społeczności.


Prowadząca warsztaty: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i  rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.
Aktualności 24 luty 2020

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Rozwój psychoseksualny dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością. Profilaktyka problemowych/niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych.”

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, lekarzy, specjalistów pracujących z małymi dziećmi.


TERMIN

21 marca 2020 r. godz. 11.00-18.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 180 zł


Ilość miejsc ograniczona Decyduje kolejność zgłoszeń


Program szkolenia:

 • Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością (w tym z npr sprzężoną):
  1. - specyfika rozwoju psychoseksualnego dzieci z zaburzenia rozwojowymi/niepełnosprawnością,
   - obszary wymagające szczególnego wsparcia.
 • Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością:
  1. - prawidłowy rozwój psychoseksualny,
   - rodzaje i formy typowych form ekspresji seksualnej dzieci w zależności od fazy rozwoju,
   - przejawy seksualności u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością,
   - jak odróżnić normę od zachowań niekorzystnych rozwojowo,
   - jak ustalić przyczynę zachowań seksualnych - w tym masturbacji – u dzieci, młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością.
 • Jak prawidłowo reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością?
  1. - sposoby radzenia sobie z zachowaniami seksualnymi podopiecznych - rozważne i skuteczne interwencje.
 • Profilaktyka niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych na wczesnym etapie rozwoju – rozwiązania praktyczne.
 • Profilaktyka bycia ofiarą sprawcą wykorzystania seksualnego:
  1. - rola adekwatnej do wieku rozwojowego i metrykalnego edukacji seksualnej,
   - dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością jako grupa ryzyka.
 • Jak współpracować z rodzicami i opiekunami – porady praktyczne.


Prowadząca: Katarzyna Pachniewska  - psycholożka, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna. W trakcie procesu certyfikacji seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współpracuje jako wykładowczyni z Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej UAM w Poznaniu. Jako członkini Zespołu ds. Seksualności Osób z  Niepełnosprawnością przy PTS uczestniczy w tworzeniu standardów pracy z osobami z niepełnosprawnością w obszarze ich seksualności. Jest autorką artykułów i współautorką publikacji o tematyce związanej z pracą terapeutyczną i wspieraniem seksualności osób ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością. Specjalizuje się w obszarze wspierania rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności dzieci, młodzieży i osób zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych. Na co dzień zawodowo związana ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „TOP” i  z Poradnią Wczesnej Interwencji przy Stowarzyszeniu „Tęcza” w Warszawie.
Aktualności 24 luty 2020

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

„Storytelling w edukacji”

Warsztat skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, polonistów, bibliotekarzy.


TERMIN

23.04.2020r. godz. 16.00-19.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 80 zł


W programie warsztatów :4h

 • Aktywne metody uczenia;
 • Sztuka opowiadania – czytanie obrazu;
 • Karty intuicyjne;
 • Visual Literacy – język wizualny;
 • Rodzaje, schemat tworzenia storytellingu.


Prowadząca warsztaty: Zofia Piątkowska-Wolska - założycielka wydawnictwa Tibum, propagatorka metody Kamishibai w Polsce. Laureatka głównej nagrody w konkursie Świat Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w kategorii Kultura. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kamishibai z  siedzibą w Tokio.
Aktualności 24 luty 2020

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

„Kodowanie bez prądu”

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej


W programie warsztatów :5h

 • zabawy i gry wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów,
 • przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność, analizowanie i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, przekładanie kodu na konkretne działania oraz sposoby samodzielnego wykonania plansz i rekwizytów do działań,
 • zabawy rytmiczne i ruchowe.

TERMIN

19 marca 2020r.

godz. 16.00-20.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Koszt: 80 zł


Prowadząca warsztaty: Lucyna Bzowska - wieloletni nauczyciel i pedagog, trenerka III stopnia PSP i Klanza, superwizor, autorka artykułów i publikacji kierowanych do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Aktualności 14 luty 2020


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH/PRZEDSZKOLACH2 marca 2020 godz. 09.00-14.00

ul. Ogniowa 2

Centrum Kształcenia Zawodowego

Koszt: 260 zł/os brutto

Wykładowca: Liliana Zientecka

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 10 luty 2020

 

Próbna matura z matematyki z KPCEN 2020


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w maturze próbnej, która odbędzie się w dniach 5 i 6 marca 2020 r.

Szkoły będą mogły zarejestrować się na maturę próbną od 24 stycznia do 1 marca 2020 roku na stronie KPCEN w Bydgoszczy.