Aktualności 26 maj 2017

 

ZAPRASZAMY
PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
NA SZKOLENIE


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY I PLACÓWKI


12.06.2017 godz. 9.00-10.30
Koszt: BEZPŁATNE
Zgłoszenia: do 09.06.2017 r.

Szczegóły


Aktualności 26 maj 2017

 

ZAPRASZAMY
NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW
NA SZKOLENIE


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY I PLACÓWKI

05.06.2017 godz. 9.00-10.30
Koszt: BEZPŁATNE
Zgłoszenia: do 02.06.2017 r.

Szczegóły


Aktualności 24 maj 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO
– ZADANIEM DYREKTORA I NAUCZYCIELI.


6 czerwca 2017 r. godz. 9.30  – 14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 180 zł

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów,
przewodniczących zespołów.Szczegóły


Aktualności 22 maj 2017

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM
Nowelizacja statutu szkoły/przedszkola
na podstawie Prawa Oświatowego


19 czerwca 2017 r. godz. 1000  – 1500
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Wykładowca - Liliana Zientecka
koszt: 215 zł/1 os.
200 zł/os. (przy dwóch lub więcej osobach z jednej placówki) Prosimy zabrać ze sobą na szkolenie wydrukowany statut Państwa placówki! 
Seminarium przygotuje uczestników do opracowania i wdrożenia nowego statutu szkoły/przedszkola na podstawie Prawa Oświatowego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:
1) dokonać selekcji dotychczasowych zapisów statutu i zmienić je na zgodne z Prawem oświatowym;
2) przygotować projekt statutu z zastosowaniem nowych technik legislacyjnych;
3) przeprowadzić procedurę wprowadzenia w życie nowych statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego.Szczegóły


Aktualności 9 maj 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Trudności w nauce i problemy z szacowaniem 
wynikające z zaburzeń  integracji  sensorycznej.

Warsztaty adresowane są do wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

09.06.2017 godz. 14.30
Koszt: 50 zł
Zgłoszenia: do 02.06.2017 r.


Szczegóły


Aktualności 9 maj 2017

Ze względu na zbyt małe zainteresowanie szkolenie:
Teoria Umysłu, Centralna Koherencja
– diagnoza i terapia
 procesów poznawczych
osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
zaplanowane w dniach 27-28 maja br.
zostało
ODWOŁANE.

 


Aktualności 9 maj 2017

Zapraszamy nauczycieli z różnych placówek oświatowych,
którzy są zarejestrowani w programie eTwinning na:

BEZPŁATNE WARSZTATY
Narzędzia internetowe eTwinning
(przygotowanie do realizacji zadań podstawy programowej 2017)

5 czerwca 2017, godz. 15.30


Szczegóły


Aktualności 9 maj 2017

Zapraszamy nauczycieli z różnych placówek oświatowych,
którzy są zarejestrowani w programie
i nie zrealizowali jeszcze żadnego projektu na:
                                   
BEZPŁATNE WARSZTATY

Załóż projekt eTwinning
(przygotowanie do realizacji zadań podstawy programowej 2017)
12 czerwca 2017, godz. 15.30


Szczegóły