Aktualności 21 września 2017

 


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

Zmiany w prawie oświatowym związane z organizacją pracy
szkoły - podwójne podstawy prawne działań dyrektorów
w bieżącym roku szkolnym

9 listopada 2017 r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

 


Aktualności 20 września 2017

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Informujemy o zmianie terminu spotkania platformy wymiany doświadczeń kadry kierowniczej włocławskich placówek oświatowych. Spotkanie odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieliwe Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25, sala 31.  Każde kolejne spotkanie odbywać się będzie w ostatni czwartek miesiąca.Aktualności 19 września 2017

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

21-22 października 2017 r. lub 28-29 października
godz. 8.30-14.30 ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 19 września 2017

 

UWAGA !!! ZMIANA GODZINY SPOTKANIA

 

Spotkanie Szkolnych Animatorów Kultury

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku zaprasza na pierwsze spotkanie szkolnych animatorów kultury,
które odbędzie się 11 października o godz. 11.00 w ODN przy ul. Nowomiejskiej 25.

Prosimy wszystkich „szkolnych animatorów kultury” o przybycie.


Aktualności 13 września 2017


ZAPROSZENIE

SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek zajmować się będzie koordynowaniem i monitorowaniem działania „nauczycieli od kultury to znaczy „szkolnych animatorów kultury. Dlatego po wytypowaniu przez Państwa w Waszych placówkach nauczycieli do tychże działań, prosimy o skierowanie ich do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25 lub kontakt telefoniczny pod numerami:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 54 232 63 07, tel. kom. 732 668 987
 • Kinga Twardzik – Pawłowska, kierownik ODN/WUTW tel. 530 730 598, 886 122 144
 • Doradca metodyczny Jarosław Hupało, koordynator sieci współpracy szkolnych animatorów kultury tel. 516 069 118

Aktualności 13 września 2017


UWAGA !!! ZMIANA TERMINU

ZAPROSZENIE

NA PLATFORMĘ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KADRY
KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Zapraszamy na pierwsze tegoroczne spotkanie platformy wymiany doświadczeń
kadry kierowniczej włocławskich placówek oświatowych odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku
przy ul. Nowomiejskiej 25, sala 31.

Poprowadzi je Beata Pawłowska, dyrektor CKZiU. Tematem spotkania będą zmiany w prawie oświatowym i organizacja warsztatu pracy dyrektora placówkiAktualności 13 września 2017


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
i Placówek Oświatowych


Zapraszamy Państwa 20 września o godz. 11.00 do Auli CKZiU na uroczystą inaugurację
roku szkolnego 2017/2018 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego przy ulicy Nowomiejskiej 25.

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 18 września pod
nr telefonu 54 232 63 07, tel. kom. 732 668 987Aktualności 24 sierpnia 2017


Seminarium szkoleniowe  dla grupy edukatorów na temat nauczania
o Holokauście oraz żydowskiej historii i kultury.

„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”
Yad Vashem 21 – 29 października 2017


Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie / Światowe Centrum Upamiętniania Holokaustu w Yad Vashem.

Opis:  celem seminarium jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz współpraca pomiędzy nauczycielami, trenerami, uczniami w obszarze problematyki Holokaustu oraz współczesnej kultury i historii Żydów.

Miejsce: Yad Vashem (Izrael).

Kontakt: Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl

Liczba miejsc: 18
Rekrutacja ogólnopolska
Data przyjmowania zgłoszeń uczestników: do 14 września 2017

Uwaga:
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ wynikającą z organizacji szkolenia, określoną przez Yad Vashem, na rachunek wskazany przez Yad Vashem.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.


Regulamin


Aktualności 28 czerwca 2017

REFORMA PROGRAMOWA – NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA


Poniżej udostępniamy Państwu zbiór materiałów
dotyczących Reformy Programowej.
Mamy nadzieję, że będą pomocne w przygotowaniu się
do wdrażania nowej podstawy programowej w kolejnym roku szkolnym. Materiały będą uzupełniane o nowości,
dlatego zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

 

 • PRAWO OŚWIATOWE
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY I PLACÓWKI
 1. Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej
 • REFORMA EDUKACJI - OPRACOWANIA DORADCÓW METODYCZNYCH
 1. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – JĘZYK POLSKI - MAŁGORZATA DĄBROWSKA
 2. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – MATEMATYKA - ANNA KULPA
 3. ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ - MONIKA ESKA - KASZUBOWSKA
 4. REFORMA EDUKACJI 2017 – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - KATARZYNA NOWACKA

 

Czas na pokolenie dobrej szkoły - spot informacyjny reformy edukacji

Zebrała: Joanna Osowska