Aktualności 13 kwietnia 2017

 

WDRAŻANIE ZAŁOŻEŃ NOWEJ REFORMY OŚWIATOWEJ,
W TYM NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ REALIZOWANEJ
OD 1 WRZEŚNIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


HARMONOGRAM SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH DLA NAUCZYCIELI

MIEJSCE SPOTKAŃ: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia   
Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku ul. Nowomiejska 25

Na spotkania zapraszamy liderów zespołów przedmiotowych i nauczycieli przedmiotów z obszarów zaproponowanych w harmonogramie spotkań.
Szkolenia są bezpłatne, a udział  nauczycieli z danej szkoły lub przedszkola prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 54-232-63-07, 732 668 987 lub e-mail rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl. Przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne od nauczycieli.     Lp.                                            Obszar                                   Prowadzący
24.04.2017r.
1. Języki obce
godz.16.00 sala 19
mgr Monika Eska - Kaszubowska
2. Język polski
godz.16.00 sala 21
mgr Małgorzata Dąbrowska
3. Chemia
godz.16.00 sala 23
dr Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk
4. Fizyka
godz.16.00 sala 17
mgr Tomasz Kocur
5. Geografia
godz.16.00 sala 37
mgr Elżbieta Tomaszewska
6. Biologia, przyroda
godz.16.00 sala 31
mgr Anna Smolar
7. Sztuka, plastyka
godz.16.00 sala 35
mgr Anita Przybyszewska-Pietrasiak
8. Wychowanie fizyczne
godz.16.00 sala 207
mgr Beata Derkowska
9. Historia, WOS
godz. 16.00 sala 201
mgr Maria Jadczak
10. Wychowanie przedszkolne
godz. 16.00 sala 205
mgr Jolanta Kolibowska
25.04.2017r.
11. Kształcenie zawodowe
godz.16.00 sala 19
mgr Katarzyna Nowacka
12. Kształcenie integracyjne i specjalne
godz.16.30 sala 21
mgr Joanna Osowska
26.04.2017r.
13. Matematyka, informatyka
godz.16.00 sala19
mgr Anna Kulpa
14. Edukacja wczesnoszkolna
godz. 16.00 sala 21
mgr Irena Kaczmarowska

Aktualności 20 kwietnia 2017

Nabór na szkolenie
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
został zakończony.
Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia br.
w godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Aktualności 28 marca 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM KROK PO KROKU
–  JAK DOSTOSOWAĆ
STATUT PRZEDSZKOLA
DO OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO?

20 kwietnia 2017 r. godz. 930  – 1500
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 180 zł

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli.


Szczegóły


Aktualności 20 marca 2017

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE ZESPOŁOWE
DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O POSZCZEGÓLNE STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO


„Jak udokumentować i zaprezentować swój dorobek zawodowy”


Termin: 27 kwietnia 2017 r., godz. 16.00, ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Prowadząca zajęcia:
Katarzyna Nowacka – edukator, ekspert z listy MEN
ds. awansu zawodowego nauczycieli.


Szczegóły


Aktualności 28 marca 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Teoria Umysłu, Centralna Koherencja – diagnoza i terapia
procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera


Podczas warsztatów uczestnicy poznają praktyczną stronę wspierania podstawowych procesów kognitywnych, Teorii Umysłu i centralnej koherencji.

Termin: 27 – 28 maja 2017r.;
2 spotkania po 8 godz.: sobota-niedziela, godz. 10:00 – 16:00
Koszt: 350 zł


Szczegóły


Aktualności 10 kwietnia 2017

Warsztaty „Co i jak oceniać na lekcjach języka obcego?”

odbędą się 08.05.2017 r. o godz. 15.00, koszt 20 zł.Aktualności 1 marca 2017Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
wspólnie z Instytutem Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

zaprasza do wypełnienia ankiety
dotyczącej uruchomienia


„STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PODSTAW
PROGRAMOWANIA DLA NAUCZYCIELI”ANKIETA


PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW - PAŹDZIERNIK 2017


Wyniki ankiety pozwolą nam na analizę i dostosowanie
oferty studiów do Państwa preferencji.
Aktualności 14 marca 2017

Próbna matura z matematyki

Już po raz szósty KPCEN w Bydgoszczy i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku zorganizował w województwie kujawsko - pomorskim próbną maturę z matematyki. W dniu 2 marca 2017 r. odbyła się ona na poziomie rozszerzonym, dnia 3 marca na poziomie podstawowym. 


Arkusz - poziom rozszerzony           Arkusz - poziom podstawowyAktualności 10 października 2016

Szanowni Państwo,


zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH dla szkół i placówek miasta Włocławek uwzględniającej kierunki polityki oświatowej państwa ustalone na rok szkolny 2016/17 przez Minister Edukacji Narodowej oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

  • RP1 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich, 2 godz.

Rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki. Planowanie i organizacja pracy zespołów. Identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołów.

  • RP2 Dane i co dalej? Analiza wyników badań osiągnięć uczniów
    z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego – wnioski i rekomendacje,
    2 godz.

Tworzenie wniosków i rekomendacji w oparciu o analizy.

  • RP3 Jedna lekcja – dwóch nauczycieli, 2 godz.

Korelacja międzyprzedmiotowa w aspekcie współpracy nauczycieli w realizacji podstaw programowych.

  • RP4 Przestrzeganie praw dziecka w szkole, 2 godz.

Prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły. Czy uczniowie znają swoje prawa
i obowiązki, czy tylko prawa lub tylko obowiązki. Czy uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się
o pomoc w przypadku łamania prawa ucznia. W jakim stopniu rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci w szkole oraz jak oceniają przestrzegania tych praw. Jak nauczyciele oceniają przestrzegania praw ucznia w swojej szkole.

  • RP5 Współpraca z rodzicami w szkole, 2 godz.

Jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami? Postawy rodzicielskie, oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ODN tel./fax 54 232 63 07; 732 668 987,
e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.plAktualności 12 październik 2016

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek


Od października 2016 r. kolejna szkoła - Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku objęta zostanie przez ODN kompleksowym wspomaganiem rozwoju szkół, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania placówki. Wspomaganie rozpoczynamy od wywiadu z dyrektorem i spotkania z radą pedagogiczną.
Placówka zostanie objęta następującymi etapami wspomagania: diagnoza pracy , planowanie działań, realizacja procesu wspomagania, ocena efektów. W procesie wspomagania rozwoju placówki zapewniamy opiekę specjalisty, który pomaga w diagnozie pracy placówki i określeniu obszarów rozwoju.