Aktualności 18 stycznia 2018

ZAPRASZAMY
SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY NA SPOTKANIE


które odbędzie się 01.02.2018r o godz. 10.00
przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie Lidia Piechocka – Witczak
Dyrektor Centrum Kultury Browar B

 


Aktualności 17 stycznia 2018

ZMIANA DATY

Spotkanie szkolnych animatorów kultury planowane na dzień
18.01.2018r. NIE ODBĘDZIĘ SIĘ.
Zostało przełożone na dzień 01.02.2018r. o godz. 10.00 przy
ul. Nowomiejskiej 25.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy poznają zasady konstruktywnej komunikacji z rodzicami. Dowiedzą się jak budować komunikaty empatyczne, zachęcać i motywować do współpracy oraz budowania partnerskich relacji. Szkolenie będzie miało formę warsztatową.

5 lutego 2018r godz. 16.00 – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Elżbieta Sobczak – Nęcka, mgr psychologii, coach, terapeuta, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, wychowawców i rodziców. Specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

Skuteczne sposoby wspierania wczesnego rozwoju mowy

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Jego celem jest wsparcie profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. Uczestnicy zapoznają się z etapami rozwoju mowy u dziecka w wieku 0-3 r. ż. Dowiedzą się, jaki wpływ ma rozwój mowy na funkcjonowanie poznawczo-społeczne oraz zapoznają się z metodami wspierania rozwoju mowy.

23 stycznia 2018r. godz.16.00-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego, specjalista ds. autyzmu, pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

Sensoryczne zabawy plastyczne dla najmłodszych

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o znaczeniu rozwoju sensomotoryki w życiu dziecka. Poznają metody i formy pracy z małym dzieckiem oparte o zmysły. Zapoznają się z przykładami zabaw plastycznych, które stymulują rozwój zmysłów najmłodszych dzieci.

13 lutego 2018r.
godz.17.15-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego, specjalista ds. autyzmu, pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat czynników warunkujących powstanie określonych cech osobowości, inteligencji oraz jakie procesy sprawiają, że formułują się takie, a nie inne zespoły cech składające się na osobowość jednostki. Będą mieli wiedzę na temat oddziaływań żłobka czy przedszkola jako instytucji wspierającej rozwój dziecka i jego rodziny. Zdobędą wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych oraz zaburzeń w wieku 0-3 r.ż.

22 stycznia 2018r godz.17.15-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Elżbieta Sobczak – Nęcka, mgr psychologii, coach, terapeuta, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, wychowawców i rodziców. Specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.


Aktualności 12 stycznia 2018


ZMIANA DATY SZKOLENIA
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


SZKOLENIE TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS
ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE
Z DNIA 13-14.01.2018r NA DZIEŃ 3-4 LUTEGO 2018r


Aktualności 4 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE


TERAPIE WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY
DOGOTERAPIA, FELINOTERAPIA,FIZJOTERAPIA,
REHABILITACJ, TANIEC, DOTYK, ARTETERAPIA


Warsztaty skierowane są do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków
z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera oraz innych osób zainteresowanych tematem terapii i działań wspierających proces terapeutyczny u dzieci z autyzmem. Zadaniem warsztatów będzie przygotowanie do pracy z dziećmi i nastolatkami w tym zakresie tak, aby umiejętnie wykorzystywać w procesie terapeutycznym terapie wspomagające.

 

Program warsztatów - 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)


19 stycznia 2018r godz. 16.00 – 19.45  DOGOTERAPIA
prowadzący zajęcia: - Inga Frąckiewicz, oligofrenopedagog, dogoterapeuta


26 stycznia 2018r godz. 16.00 – 19.45  FELINOTERAPIA  
prowadzący zajęcia: Anna Siatecka , oligfrenopedagog, felinoterapeuta


02 lutego 2018r godz. 16.00 – 19.45 FIZIOTERAPIA, REHABILITACJA, TERAPIA TAŃCEM I DOTYKIEM
prowadzący zajęcia: Katarzyna Łuczak, specjalista fizjoterapii i rehabilitacji


09 lutego 2018 godz. 16.00 – 19.45 ARTETERAPIA
prowadzący zajęcia: -  Izabela Kwiatkowska – pedagog specjalny, arteterapeuta,

 

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Koszt 150 zł


Aktualności 4 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE
JAK ZACHĘCI DZIECI DO CZYTANIA I NIE TYLKO DO CZYTANIA ?

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej klas IV-VIII.

Nauka często kojarzy się uczniom z mozolnym wypełnianiem zeszytów ćwiczeń dodatkowych materiałów A gdyby te wszystkie pomoce naukowe zamienić na lapbook? Co to jest Lapbook?

 Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, książeczki w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Są w niej  rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Świetnie sprawdza się w opracowaniu lektur, do nauki ortografii, języka itd.

 

Termin: 27.02.2018r godz. 15.30-18.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Dorota Andrzejewska – konsultant metodyczny z Torunia przedstawi uczestnikom co daje wykonanie przez dziecko lapbooka ( komu?) dziecku , rodzicom i nauczycielowi?. Pokaże rożne lapbooki, pomoże wykonać lapbooka. Zapewni wszystkie potrzebne materiały.


Aktualności 4 stycznia 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


RODO w jednostce oświatowej


29.01.2018r. g.9.30-15.30
30.01.2018r. g.9.00-15.00


AULA ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Wykładowca: dr Bartosz Mendyk


Koszt: 210 zł brutto/ 1 os.


Druga osoba z placówki 80 zł brutto


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.
Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE
WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW DZIECI
Z AUTYSTYCZNYM SPEKTRUM ZABURZEŃ
I ZESPOŁEM ASPERGERA


Warsztaty skierowane są do nauczycieli, zainteresowanych tematem autyzmu i zespołem Aspergera, a także do rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków  dotkniętych ASD i ZA. Podczas warsztatów rodzice z włocławskiego Klubu Rodziców dla dzieci z autyzmem i innymi neurotrudnościami  będą opowiadać o własnych doświadczeniach związanych z wychowaniem dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera. Zadaniem warsztatów będzie przygotowanie do pracy z dziećmi i nastolatkami tak, aby umiejętnie wspierać w tym zakresie ich  rodziców i opiekunów. Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.


12 stycznia 2018 r. godz. 16.00 – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt 50 zł


Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.


Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

13-14 stycznia 2018r.
godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA NOWĄ FORMĘ DOSKONALENIA
PLIKI SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE „ TY WYBIERASZ”


skierowaną do tych szkół i placówek, które samodzielnie przeprowadziły już diagnozę i na jej podstawie wiedzą, jakie są ich problemy edukacyjne, negatywnie wpływające na efektywność nauczania. Każdy plik zawiera określone działania i liczbę godzin dydaktycznych potrzebnych na ich realizację. Szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pliku, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Koordynator pliku ustala to podczas rozmowy wstępnej z liderem ODN lub dyrektorem szkoły. W szkoleniach prowadzonych przez eksperta/doradcę metodycznego może uczestniczyć cała rada pedagogiczna, zespoły zadaniowe, zespoły przedmiotowe lub grupy zainteresowanych nauczycieli. Oferta plików w naszym  zamierzeniu jest oparta na zasadach kompleksowego wspomagania szkół. Jest to jednak  działanie bardziej celowe, skondensowane  i zdecydowanie krótsze. Mamy nadzieję, że nasza propozycja wyda się Państwu interesująca i atrakcyjna. Zachęcamy do skorzystania z niej.


Przykład  pliku szkoleniowego
MOTYWACJA UCZNIÓW – TAJEMNICĄ SZKOLNYCH SUKCESÓW
(21 godz. dydaktycznych)

Cel:
podniesienie poziomu kompetencji rady pedagogicznej w zakresie motywowania uczniów do pracy w szkole i domu poprzez systemowe wdrażanie przez nauczycieli do praktyki szkolnej poznanych metod, form i technik nauczania
i uczenia się oraz motywującego oceniania.
Przykłady działań w szkole:

 • Spotkanie diagnostyczne rady pedagogicznej z ekspertem, dotyczące rozpoznania dotychczas stosowanych w szkole metod i doświadczeń
  w motywowaniu uczniów - 2 godz. dydaktyczne;
 • Dwa szkolenia rady pedagogicznej:
 •  w zakresie możliwych do zastosowania w danej szkole nowych metod, form i technik motywowania uczniów  – 3  godz. dydaktyczne;
 • W zakresie sposobów oceniania motywującego do nauki
  - 3 godz. dydaktyczne
 • Dwie konsultacje z nauczycielami, przygotowującymi się do zajęć koleżeńskich – każda po 2 godz. dydaktyczne;
 • Dwie obserwacje koleżeńskie z udziałem eksperta  i zainteresowanych nauczyciel pod kątem zastosowania poznanych metod, form i technik motywacyjnych – każda po 1 godz. dydaktycznej;
 • Dwa spotkania poświęcone omówieniu obserwacji – każde po 2 godz. dydaktyczne
 • Jedno spotkanie rady pedagogicznej z ekspertem w celu podzielenia się zdobytymi doświadczeniami w motywowaniu uczniów, wypracowanie katalogu zasad dotyczących motywowania – 3 godz. dydaktyczne.

ODPŁATNOŚĆ: 

 • dla szkół i placówek prowadzonych przez Urząd Miasta – bezpłatnie,
dla pozostałych -80 zł/godz. dydaktyczna plus koszty dojazdu

 


Aktualności 15 grudnia 2017

NOWOŚĆ!!!


ZAPRASZAMY NA INDYWIDULNE WARSZTATY MEDIACYJNE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku proponuje nową formę wsparcia szkół i placówek oświatowych:

USŁUGI MEDIACYJNE W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW RÓWIEŚNICZYCH


Zapewniamy także: MEDIACJE OŚWIATOWE RODZIC – SZKOŁA.

Atutem mediacji zewnętrznych jest postawa obiektywna wobec placówki jak i sytuacji konfliktowej, osoba z zewnątrz – mediator z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli będzie w takiej sytuacji miał możliwość uzyskania akceptacji dwóch skonfliktowanych stron.
Mediacje będą miały charakter warsztatów indywidualnych.
Mediator ODN – Jarosław Hupało, doradca metodyczny.


Aktualności 7 grudnia 2017

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny organizuje maturę próbną z matematyki. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Celem próbnej matury jest sprawdzenie stopnia przygotowania maturzystów do obowiązkowej matury z matematyki.


Próbna matura na poziomie rozszerzonym odbędzie się w czwartek 8 marca 2018 r. w godz. 12:00-15:00, na poziomie podstawowym w piątek 9 marca 2018 r. w godz. 8:00-10:50 .

Szkolnych koordynatorów prosimy o kontakt z panią Anną Kulpa.Aktualności 29 listopad 2017

ZMIANA DATY


SZANOWNI DYREKTORZY, SPOTKANIE PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PLANOWANE NA  DZIEŃ

30.11.2017 NIE ODBĘDZIE SIĘ.


SPOTKANIE ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE NA DZIEŃ
14 GRUDNIA 2017R
. O GODZINIE 10.00
W AULI CKZiU PRZY UL.NOWOMIEJSKIEJ 25 .


Gościem spotkania będzie pan Grzegorz Troszczyński instruktor warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inżynier specjalności automatyka z 25 letnim doświadczeniem. Firma TROBOT, producent i dystrybutor mechatronicznych pomocy dydaktycznych.


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW NA SPOTKANIE 
PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

które odbędzie się 14 grudnia 2017r o godz.10.00
w Auli CKZiU przy
ul. Nowomiejskiej 25.

 

Gościem spotkania będzie pan Grzegorz Troszczyński instruktor warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inżynier specjalności automatyka z 25 letnim doświadczeniem. Firma Trobot, producent i dystrybutor mechatronicznych pomocy dydaktycznych.


Aktualności 21 listopad 2017

Studenci studiów podyplomowych:


"Doradztwo zawodowe" oraz "Wspomaganie dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń"


Spotkanie w sprawie praktyk odbędzie się 24 listopada 2017r o godz. 15.30
przed wykładem z panem dr Borowiakiem i panem mgr Huapło.
 

"Surdopedagogika"


Spotkanie w sprawie praktyk odbędzie się 25.11.2017r o godz. 13.25
przed wykładem z p. mgr Zielińską.

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY SZKOLNYCH ANIMATORÓW
KULTURY NA SPOTKANIE

które odbędzie się 23 listopada 2017r
o godz. 10.00 w sali.31 przy ul. Nowomiejskiej 25

Gościem spotkania będzie pani Elżbieta Zaborowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY
NA SPOTKANIE POŚWIĘCONE
BARWOM KULTURY WŁOCŁAWKA

które odbędzie się 21 grudnia 2017r o godz. 10.00
w Auli CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie pan Tomasz Dziki

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY
SZKOLNEGO ANIMATORA KULTURY


25.11.2017 godz. 9.00-12.45

Aula CKZiU ul. Nowomiejska 25

Koszt 250 zł

Warsztat skierowany jest do nauczycieli
oraz szkolnych animatorów kultury.


Aktualności 31 października 2017

ZMIANA DATY SZKOLENIA


Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS DOTYCZĄCYCH ZMIANY PLANÓW TRENERÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE „ROZUMIENIE LUDZIEJ NATURY” PROF. ZIMBARDO, KTÓRZY PRZYJEŻDZAJĄ Z KRAKOWA- TERMIN SZKOLENIA ULEGA ZMIANIE

Z DNIA 18.11.2017R( SOBOTA)

NA DZIEŃ 25.11.2017( SOBOTA)

GODZ.9.00-15.30


UL. NOWOMIEJSKA 25.


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


2-3 grudnia 2017 r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Postawy uczniowskie - innowacyjność, kreatywność, praca w zespole

Uczestnicy szkolenia  dowiedzą się jakie są założenia MEN w kontekście rozwijania postawy innowacyjności, kreatywności, pracy w grupie oraz zapoznają się z profilem kompetencyjnym nauczyciela i ucznia. Nauczyciele rozwiną umiejętność stosowania w działaniach dydaktyczno-wychowawczych metod i technik innowacyjnych, kreatywnych oraz pracy w grupie.


17 listopada  2017r.  godzina 15.00-18.30
18 listopada 2017. godzina 9.00-15.30
Koszt: 200 zł

Prowadząca zajęcia: Anna Rutkowska-trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP, certyfikowany praktyk metody Kids’Skills, arteterapeutka, coach.

 


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.

Celem warsztatu jest  umożliwienie nauczycielom dokonania analizy i oceny skuteczności własnych zachowań, doskonalenie  umiejętności nauczycieli, mających na celu rozpoznawanie zachowań prowokacyjnych uczniów, poszerzenie kompetencji nauczycieli umożliwiającym im większą skuteczność i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.


Termin:
8 h( 2 spotkania po 4 h) 08.11.2017r. i 15.11.2017r.
godziny: 14.30-19.30

ul. Nowomiejska 25
Koszt  – 50 zł

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak- Nęcka- mgr psychologii, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

DIALOG SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH W PRACY Z RODZICAMI

Celem warsztatu jest nabycie przez nauczycieli wiedzy oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami wykorzystując elementy Solution Focused Brief Therapy/ Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

16 listopada 2017r
godz. 15:00-20:00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 100 zł

Prowadząca zajęcia: Anna Rutkowska-trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP, certyfikowany praktyk metody Kids’Skills, arteterapeutka, coach.


Aktualności 26 października2017


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w karcie nauczyciela-wprowadzone od 01 stycznia 2018r.

7 grudnia 2017r. r. godz. 9.00-15.00
Koszt: 215 zł brutto/os.
Wykładowca: Grażyna Stańko
Miejsce: CKZiU Włocławek, ul. Nowomiejska 25


Aktualności 25 październik 2017

 

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW NA CYLKICZNE SPOTKANIE
PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


które odbędzie się 26.10.2017r. o godz. 10.00-12.00
w Auli CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie pani Justyna Kotłów - NUADU

 


Aktualności 20 październik 2017

 

ZMIANA DATY

KONSLULTACJA ZESPOŁOWA: EDUKACJA MATEMATYCZNA
I NOWE TECHNOLOGIE. NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU MATEMATYKI

ODBĘDZIE SIĘ 08.11.2017R O GODZINIE 15:00
ZAMIAST 25.10.2017.

 


Aktualności 16 październik 2017

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

21-22 października 2017 r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
sala nr 19 Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 12 październik 2017

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE
DO PRACY SZKOLNEGO ANIMATORA KULTURY

Warsztat skierowany jest do nauczycieli oraz szkolnych animatorów kultury.

Termin spotkań zostanie ustalony po zebraniu się grupy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10.11.2017r.
Koszt: 250 zł

 


Aktualności 12 październik 2017

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
w ramach programu

„Rozumienie Ludzkiej Natury” Prof. Philipa Zimbardo
Moduł II: „Kształtowanie nastawienia rozwojowego”

18 listopada 2017 r. (sobota) godz. 9.00 – 15.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do pedagogów i wychowawców klas
VII i VIII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum, ponadpodstawowych.

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
UM Włocławek – szkolenie jest BEZPŁATNE.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Aktualności 12 październik 2017

 


 

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego

W KRĘGU UŚMIECHU

21-22 listopada 2017 r. godz. 14.00  – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w klasach I-III i IV-VI.

 


Aktualności 12 październik 2017

 


 

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
promocji zdrowia psychicznego

„PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

28-29 listopada 2017 r. godz. 14.00  – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 


Aktualności 21 września 2017

 


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

Zmiany w prawie oświatowym związane z organizacją pracy
szkoły - podwójne podstawy prawne działań dyrektorów
w bieżącym roku szkolnym

 

Wykładowca: Marzena Siejewicz.
Koszt: 225 zł/ 1 os.

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.

 

9 listopada 2017 r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

 

Oferta


Aktualności 20 września 2017

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Informujemy o zmianie terminu spotkania platformy wymiany doświadczeń kadry kierowniczej włocławskich placówek oświatowych. Spotkanie odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieliwe Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25, sala 31.  Każde kolejne spotkanie odbywać się będzie w ostatni czwartek miesiąca.Aktualności 19 września 2017

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

21-22 października 2017 r. lub 28-29 października
godz. 8.30-14.30 ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 19 września 2017

 

UWAGA !!! ZMIANA GODZINY SPOTKANIA

 

Spotkanie Szkolnych Animatorów Kultury

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku zaprasza na pierwsze spotkanie szkolnych animatorów kultury,
które odbędzie się 11 października o godz. 11.00 w ODN przy ul. Nowomiejskiej 25.

Prosimy wszystkich „szkolnych animatorów kultury” o przybycie.


Aktualności 13 września 2017


ZAPROSZENIE

SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek zajmować się będzie koordynowaniem i monitorowaniem działania „nauczycieli od kultury to znaczy „szkolnych animatorów kultury. Dlatego po wytypowaniu przez Państwa w Waszych placówkach nauczycieli do tychże działań, prosimy o skierowanie ich do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25 lub kontakt telefoniczny pod numerami:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 54 232 63 07, tel. kom. 732 668 987
 • Kinga Twardzik – Pawłowska, kierownik ODN/WUTW tel. 530 730 598, 886 122 144
 • Doradca metodyczny Jarosław Hupało, koordynator sieci współpracy szkolnych animatorów kultury tel. 516 069 118

Aktualności 13 września 2017


UWAGA !!! ZMIANA TERMINU

ZAPROSZENIE

NA PLATFORMĘ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KADRY
KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Zapraszamy na pierwsze tegoroczne spotkanie platformy wymiany doświadczeń
kadry kierowniczej włocławskich placówek oświatowych odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku
przy ul. Nowomiejskiej 25, sala 31.

Poprowadzi je Beata Pawłowska, dyrektor CKZiU. Tematem spotkania będą zmiany w prawie oświatowym i organizacja warsztatu pracy dyrektora placówkiAktualności 13 września 2017


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
i Placówek Oświatowych


Zapraszamy Państwa 20 września o godz. 11.00 do Auli CKZiU na uroczystą inaugurację
roku szkolnego 2017/2018 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego przy ulicy Nowomiejskiej 25.

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 18 września pod
nr telefonu 54 232 63 07, tel. kom. 732 668 987Aktualności 24 sierpnia 2017


Seminarium szkoleniowe  dla grupy edukatorów na temat nauczania
o Holokauście oraz żydowskiej historii i kultury.

„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”
Yad Vashem 21 – 29 października 2017


Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie / Światowe Centrum Upamiętniania Holokaustu w Yad Vashem.

Opis:  celem seminarium jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz współpraca pomiędzy nauczycielami, trenerami, uczniami w obszarze problematyki Holokaustu oraz współczesnej kultury i historii Żydów.

Miejsce: Yad Vashem (Izrael).

Kontakt: Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl

Liczba miejsc: 18
Rekrutacja ogólnopolska
Data przyjmowania zgłoszeń uczestników: do 14 września 2017

Uwaga:
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ wynikającą z organizacji szkolenia, określoną przez Yad Vashem, na rachunek wskazany przez Yad Vashem.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.


Regulamin


Aktualności 28 czerwca 2017

REFORMA PROGRAMOWA – NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA


Poniżej udostępniamy Państwu zbiór materiałów
dotyczących Reformy Programowej.
Mamy nadzieję, że będą pomocne w przygotowaniu się
do wdrażania nowej podstawy programowej w kolejnym roku szkolnym. Materiały będą uzupełniane o nowości,
dlatego zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

 

 • PRAWO OŚWIATOWE
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY I PLACÓWKI
 1. Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej
 • REFORMA EDUKACJI - OPRACOWANIA DORADCÓW METODYCZNYCH
 1. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – JĘZYK POLSKI - MAŁGORZATA DĄBROWSKA
 2. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – MATEMATYKA - ANNA KULPA
 3. ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ - MONIKA ESKA - KASZUBOWSKA
 4. REFORMA EDUKACJI 2017 – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - KATARZYNA NOWACKA

 

Czas na pokolenie dobrej szkoły - spot informacyjny reformy edukacji

Zebrała: Joanna Osowska