Aktualności 9 listopad 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Neurologopedyczne studia przypadków - Studium przypadku chorego z afazją motoryczną

Warsztat skierowany jest do: pedagogów, logopedów, rehabilitantów oraz opiekunów osób z zaburzeniami neurologopedycznymi ( udary, wylewy, demencje).

Program warsztatów obejmuje podstawy diagnozy i terapii zaburzeń afatycznych.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z:

 • istotą, rodzajami i głównymi objawami afazji,
 • charakterystycznymi zaburzeniami językowymi chorych z afazją ruchową,
 • schematem badania i planem terapii osoby z afazja ruchową.


Termin: 19 listopada 2018 r. godz. 16.00 – 19.00
Miejsce: ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilośc godz.: 4
Koszt: 50 zł.


Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie tarpie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 9 listopad 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Neurologopedyczne studia przypadków - Studium przypadku dziecka z Zespołem Retta

Warsztat skierowany jest do: pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi.

Program warsztatów obejmuje obraz kliniczny Zespołu Retta, kryteria diagnostyczne.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z:

 • terapią stosowaną w przypadku osób z Zespołem Retta,
 • różnicowaniem Zespołu Retta i autyzmu,
 • schematem badania i planem terapii osób z Zespołem Retta.


Termin: 03 grudnia 2018r. godz. 16.00-19.00
Miejsce: ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilośc godz.: 4
Koszt: 50 zł.


Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie tarpie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 01 listopad 2018

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

SZKOLNE KONKURSY HISTORYCZNE

z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości:


 • Konkurs na esej pt. „Polskie Drogi do Niepodległości”

 • Konkurs fotograficzny pt. „Szkolne Muzeum Niepodległości”


Termin składania prac:

do dnia 10 grudnia 2018r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursów zawarte będą w regulaminach.


Aktualności 29 październik 2018

NOWY TERMIN SZKOLENIA


„Wybrane metody i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, pedagoga”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje w pracy z klientem indywidualnym i zespołem.


24-25 listopada 2018r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł.


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 26 października 2018

 

ZMIANA DATY

Warsztat : „Lapbooki – ciekawa metoda pracy ucznia z nauczycielem”
zaplanowany dnia 29 października 2018r odbędzie się dnia 19 listopada 2018r
o godz. 16.00 przy ul. Nowomiejskiej 25.Aktualności 25 października 2018

 

SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PLATFORMĘ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ


NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

25 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ. 10.00. W SALI 31.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE DOTYCZĄCE:
TEMATYKI SPOTKAŃ,
PROBLEMÓW KTÓRYMI MAMY SIĘ ZAJĄĆ NA PLATFORMIE ORAZ
ZASTANOWIMY SIĘ NAD FORMĄ ORGANIZACYJNĄ ZAJĘĆ.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA JAROSŁAW HUPAŁO.Aktualności 23 październik 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY „WIATRAK MATEMATYCZNY”

Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego

“WIATRAK MATEMATYCZNY” jest autorskim programem stworzonym i opatentowanym przez dwie doświadczone nauczycielki: Izabelę Żukowską i Urszulę Dąbrowską. Jest to innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Największym atutem WIATRAKA jest połączenie ruchu i dobrej zabawy z nauką matematyki.

Program warsztatów – 4 godz.:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wykorzystanie wiatraka,
 • wiatrak w kształtowaniu motoryki dużej i małej – przykłady zabaw,
 • wiatrak w akcji, czyli matematyka w ruchu - przykłady zabaw.

Termin: 08.12.2018r. godz. 14.00-17.00
Miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 26 we Włocławku
ul. Radosna 3
Koszt: 50 zł.


Aktualności 23 października 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych


W związku z planowanym wydaniem przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku biuletynu okolicznościowego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości prosimy o przesłanie w formie dokumentu programu WORD do dnia 23 listopada 2018r. scenariuszy organizowanych przez Państwa placówki uroczystości oraz ich dokumentacji zdjęciowej, relacji spisanej w dowolnej formie.

Najciekawsze scenariusze, relacje, reportaże i zdjęcia zebrane zostaną w publikację, wydane przez ODN w formie biuletynu – albumu i przesłane do wszystkich szkół i placówek na terenie miasta oraz zamieszczone na stronie Ośrodka. Przekazując materiały prosimy o podanie danych szkoły i nauczyciela realizującego przedsięwzięcie.Aktualności 12 października 2018

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY

NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

18 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ. 10.00 W SALI 31.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE DOTYCZĄCE:
TEMATYKI SPOTKAŃ,
PROBLEMÓW KTÓRYMI MAMY SIĘ ZAJĄĆ NA PLATFORMIE ORAZ
ZASTANOWIMY SIĘ NAD FORMĄ ORGANIZACYJNĄ ZAJĘĆ.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA JAROSŁAW HUPAŁO.Aktualności 10 października 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Praca Rady Pedagogicznej – protokołowanie Rad Pedagogicznych

6 listopada 2018r godz. 08.30-13.30

ul. Nowomiejska 25 Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Marzena Siejewicz

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 10 październik 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Wybrane metody i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, pedagoga”

27-28 października 2018r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób związanych z
pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje
w pracy z klientem indywidualnym i zespołem.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami pracy indywidualnej i grupowej.
Udział w warsztatach pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności praktycznego wykorzystana coachingu
w pracy zawodowej (uczniami, rodzicami), klientem i życiu osobistym.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 10 październik 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

17-18 listopada 2018r godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności
Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej,
na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 9 października 2018


Zapraszamy nauczycieli języka polskiego liceów i techników

na bezpłatne szkolenie „ Jak ciekawie uczyć o toposach”

zorganizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.


Tematyka:

 • Co o innych tekstach kultury mówi Informator maturalny?
 • Dlaczego uczniowie tak niechętnie wykorzystują wiedzę
  na temat różnych dziedzin sztuki?
 • Jak wykorzystać toposy do pisania rozprawki argumentacyjnej?

Data i miejsce szkolenia:
22 października 2018r. godz. 16:33
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku ul. Nowomiejska 25
Czas trwania szkolenia : około 2 godzin


Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia o udziale.
Zapraszamy do udziału.Aktualności 28 września 2018


WARSZTAT

„ ZAJĘCIA TEATRALNE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ”

ZAPLANOWANY W DNIACH 3.10.2018 ORAZ 10.10.2018

ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU PUBLICZYM NR 6

WE WŁOCŁAWKU PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 9

GODZ. 16.00-19.00.Aktualności 26 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM
„ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYZWANIEM DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA”

Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka polskiego,
matematyki oraz języków obcych

Termin:
30 października 2018r. godz. 13.00-15.15
ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
Koszt: 40 zł


Tematyka:

 • Przedstawienie założeń przeprowadzania egzaminu w nowej formule po ósmej klasie szkoły podstawowej zawartych w „ Informatorze o egzaminie ósmoklasisty”,
 • Opis arkusza egzaminacyjnego - w tym nowe typy zadań.

Prowadzące:

Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:

 1. Joanna Wawrowska - język polski
 2. Renata Świrko - matematyka
 3. Izabela Darecka- Marczak - język obcy nowożytny


Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15.10.2018 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, fax. 54 232 63 07.


Aktualności 18 września 2018

 

Projekty edukacyjne - rocznica 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Prezentujemy dwa projekty edukacyjne związane tematycznie z rocznica 100- lecia Odzyskania Niepodległości opracowane przez uczestników I edycji kursu doskonalacego Szkolny Animator Kultury pt. Regionalny Skarbiec Kultury.

Aktualności 13 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

6-7 października 2018r godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak-Nęcka – mgr psychologii, terapeuta, podyplomowe studium integralnej profilaktyki uzależnień, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.Aktualności 12 września 2018


Dyżur konsultacyjny doradcy metodycznego z zakresu matematyki Pani Anny Kulpa

w miesiącach wrzesień - październik odbywać się będzie

w każdą środę w godz. 12.00- 15.00

w II LO im. M. Kopernika we Włocławku ul. Urocza 3 w sali 211.Aktualności 11 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 roku w zakresie:
oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego oraz innych
rozporządzeń, regulujących organizację pracy szkoły/ placówki oświatowej

17 września 2018r godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25

Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Liliana Zientecka

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.