Aktualności 15 lipca 2018

 

Sekretariat ODN w dniach 16.07 - 06.08.2018

będzie nieczynny.

 Aktualności 12 czerwca 2018

 

SZKOLENIE
„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYSIĘCY EURO -
ZMIANY W USTAWIE OD 16 KWIETNIA 2014R.”
 ZAPLANOWANE DNIA 13 CZERWCA BR.
NIE ODBĘDZIE SIĘ.

 Aktualności 8 czerwca 2018

 


Pierwsze egzaminy końcowe za nami !
Tak uczestniczki Surdopedagogiki cieszyły się po obronie.


Aktualności 5 czerwca 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYSIĘCY EURO
ZMIANY W USTAWIE OD 16 KWIETNIA 2014R.

13 czerwca 2018 godz. 9.00-14.00

ul. Nowomiejska 25 Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Rafał Miecznikowski

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 4 czerwca 2018

ZAPRASZAMY NA KURS

KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH


18.06.2018 r. i 20.06.2018 godz. 1530 – 1915
ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Koszt: 100 zł

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.Aktualności 1 czerwca 2018

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

ZAPRASZAMY NA PLATFORME WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA 2018

GODZ 10.00 PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 25.

Gościem spotkania będzie Pan Jakub Tomaszewski- ambasador NUADUNUADU to polska firma z Gdyni, która w szybkim tempie przekształciła się z lokalnego start-upu w globalnego gracza na międzynarodowym rynku technologii edukacyjnych. Z platformy NUADU już korzystają uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy placówek edukacyjnych w Polsce, Malezji, Singapurze, Tajlandii, Filipinach i Indonezji. W Polsce, z NUADU korzysta 80 000 dzieci w ponad 200 szkołach. Do grona jednostek terytorialnych, które zaufały NUADU, być może będzie należeć miasto Włocławek. Swój sukces NUADU zawdzięcza unikalnemu produktowi, którego misją jest stać się pomostem komunikacji pomiędzy kolejnymi generacjami uczniów i nauczycieli. Rozwiązanie NUADU aspiruje do bycia najlepszym na świecie narzędziem wspierającym edukację w zakresie ewaluacji wiedzy. NUADU samodzielnie i obiektywnie ocenia zadawane przez nauczycieli zestawy zadań, prac domowych, sprawdzianów, dynamicznie przydzielając uczniom zadania o różnym poziomie trudności. Nauczyciele otrzymują wskazówki pozwalające na błyskawiczną identyfikację braków, które pojawiły się w procesie dydaktycznym danego ucznia. Obecnie dział badań i rozwoju firmy pracuje nad produktem NUADU Smart Edu - jest to system podnoszący osiągnięcia uczniów za pomocą spersonalizowanych ścieżek kształcenia opartych o badania naukowe z neurobiologii, dydaktyki i psychologii oraz uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. "Nasz dział badań i rozwoju przewiduje implementację mechanizmów Machine Learning w najbliższej iteracji produktu. Pozwoli to na pełną adaptywność procesu nauczania i ostateczne zerwanie z zakorzenionym jeszcze w średniowieczu modelem edukacji. Pragnę zaznaczyć, że naszym celem nie jest rewolucja, ale umożliwienie realizacji pełni potencjału ucznia w sposób obiektywny, bezstresowy i nieskrępowany konwenansami starej szkoły. Stąd nasza mantra, która pojawia się w materiałach skierowanych na rynki międzynarodowe: AchieveGreatness! Tak właśnie widzimy edukację! przyszłości."


Aktualności 1 czerwca 2018

 

ZAPRASZAMY

SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY NA SPOTKANIE


które odbędzie się dnia 21 czerwca br. o godz. 10.00

przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie Jan Polak

Dyrektor Teatru Impresaryjnego

 Aktualności 28 maja 2018

 

STUDENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

„EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”

SPOTKANIE Z DR. BRZEZIŃSKĄ W SPRAWIE PRAKTYK,

ODBĘDZIE SIĘ DNIA  26 MAJA 2018r.

O GODZ 11 W AULI CKZIU.

 Aktualności 23 maja 2018

 

ZAPRASZAMY
SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY NA SPOTKANIE

które odbędzie się dnia 24 maja br. o godz. 10.00
przy ul. Nowomiejskiej 25.
Gościem spotkania będzie Piotr Nowakowski
Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej

 Aktualności 21 maja 2018

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

TERAPIE WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, HORTITERAPIA
Z AROMATERAPIĄ, BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA,
HIPOTERAPIA I ANIMALOTERAPIA


Warsztaty skierowane są do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków
z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera oraz innych osób zainteresowanych tematem terapii
i działań wspierających proces terapeutyczny u dzieci z autyzmem.
Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.

Ilość godz.: 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)

Terminy:

 23 maja 2018r godz. 16.00 – 19.45  TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
prowadzący zajęcia: - Agnieszka Pietraszkiewicz, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej dziecka z niepełnosprawnością

6 czerwca 2018 godz. 16.00 – 19.45 HIPOTERAPIA I ANIMALOTERAPIA
prowadzący zajęcia: -  Luiza Włodkowska, , pedagog specjalny, oligofrenopedagog, hipoterapeuta, kynoterapeuta, specjalizujący się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

13 czerwca 2018r godz. 16.00 – 19.45  HORTITERAPIA Z AROMATERAPIĄ 
prowadzący zajęcia: Karolina Korpalska , oligfrenopedagog, ogrodnik, florysta, hortiterapeuta

20 czerwca godz. 16.00 – 19.45 BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA,
prowadzący zajęcia: Kinga Twardzik- Pawłowska- nauczyciel języka polskiego, dziennikarz, bibliotekarz, biblioterapeuta,

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Koszt 150 złAktualności 10 maja 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„NOWOCZESNE MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI
I KOMUNIKACJI OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NEUROLOGICZNYMI”

Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie uczestnikom jeden z najnowocześniejszych
systemów neurorehabilitacyjnych - systemu C-Eye® PRO.
Uczestnicy dowiedzą się jak ocenić stan osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, jak nawiązać kontakt z osobą z dysfunkcjami neurologicznymi
i zaburzeniami rozwoju, jak rozpocząć dostosowaną do potrzeb rehabilitację oraz jak ważne jest stymulowanie poszczególnych ośrodków centralnego układu nerwowego: wzrok, słuch oraz funkcji poznawczych.

Termin:
18 maja 2018r. godz.16.00-20.00
Koszt: 50 zł
Izabela Piotrowska – pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.

 Aktualności 9 maja 2018

 

Harmonogram dyżurów konsultacyjnych P. Katarzyny Nowackiej

w maju 2018r. ODN w CKZiU ul. Nowomiejska 25

07.05.2018  (poniedziałek)  12.30-17.00
28.05.2018  (poniedziałek)  14.30-16.00    i    16.00-16.45 „ Na ścieżce awansu”

 

  Konsultacje zespołowe nt. awansu zawodowego w maju 2018r.

ODN w CKZiU ul. Nowomiejska 25

10.05.2018         Konsultacja zespołowa:„Koniec stażu i co dalej?”      15.30-17.45

29.05.2018     Konsultacja zespołowa: „Jak udokumentować i zaprezentować swój
dorobek
zawodowy                          15.30-17.45

 Aktualności 02 maja 2018

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU
„Śladami społeczności niemieckiej we Włocławku”

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) we Włocławku. Działania konkursowe wspiera współpracująca z CKZiU Fundacja „AriAri”.

II. CELE KONKURSU:
1.  Odkrywanie i utrwalenie przez młodzież pamięci o wielokulturowym świecie dawnego Włocławka.
2. Upamiętnienie istniejących świadectw historii i kultury społeczności niemieckiej zamieszkującej dawniej Włocławek.
3. Odkrywanie śladów pamięci  kultury niemieckiej bez rozgraniczeń na przyjazne i nieprzyjazne narody.
4.   Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur.
5.   Rozbudzanie ciekawości historycznej i kreatywności młodzieży.

III. TERMINARZ KONKURSU:
07.05.2018 r. – rozpoczęcie konkursu.
18.05.2018 r. –  termin zgłaszania 3 osobowych zespołów i opiekuna zespołu do konkursu
21.05.2018 r. – termin przesłania przez Organizatora zadań konkursowych na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy
04.06.2018 r. godz. 13.00 w CKZiU, ul. Nowomiejska 25 – quiz dotyczący realizowanych przez zespoły zadań – zgłoszone zespoły odpowiadają na pytania związane wyłącznie
z wykonywanymi zadaniami w ramach konkursu.
Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań dla opiekunów nastąpi bezpośrednio po zakończeniu ok. 45-minutowego quizu.

IV. ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Miasta Włocławek.
2. Każda szkoła  może zgłosić do konkursu jeden trzyosobowy zespół  i opiekuna zespołu.
3. Do 21.05.2018 r. na adres mailowy podany w zgłoszeniu przesłane zostaną zestawy zadań jednakowych dla każdego zgłoszonego zespołu. Zadania polegać będą na odnalezieniu i odwiedzeniu określonych w zadaniu miejsc związanych z dawnymi mieszkańcami Włocławka (przedstawicielami społeczności niemieckiej) oraz znalezieniu odpowiedzi na postawione w zadaniu pytania. Zadania będą ułożone tak, by odpowiedź na zawarte w nich pytania mogła być udzielona tylko po wizycie w danym miejscu.
4. 04.06.2018 r. zgłoszone zespoły biorą udział w quizie, którego pytania dotyczą wyłącznie zadań, o których mowa w punkcie IV. 3. Regulaminu.

VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW.
1. Odpowiedzi udzielane podczas quizu ocenia jury powołane przez organizatora.
O zwycięstwie decydować będzie ilość punktów zdobyta w quizie. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez więcej niż 1 zespół przygotowane zostaną pytania dodatkowe w celu wyłonienia I, II i III miejsca.
2. Jury przyznaje nagrody główne za I, II i III miejsce.
3. Decyzja jury jest ostateczna .

Formularze zgłoszeniowe należy nadesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie 18 maja 2018 r.(decyduje data stempla pocztowego)
pod adres: CKZiU, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 25. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela doradca metodyczny ODN w CKZiU: Monika Eska–Kaszubowska
(e-mail: monikaeska@wp.pl).Aktualności 30 kwietnia 2018

 

ZAPRASZAMY
młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz klas VII

DO UDZIAŁU W VI EDYCJI KONKURSU

"Śladami społeczności niemieckiej we Włocławku"

Formularze zgłoszeniowe
należy
nadesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie 18 maja 2018 r. pod adres
:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
87-800 Włocławek ul. Nowomiejska 25

z dopiskiem: konkurs „Śladami społeczności niemieckiej we Włocławku”

 Aktualności 30 kwietnia 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018r.
– w tym szkolne ( przedszkolne) wskaźniki kryteriów oceny

11 maja 2018r godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25 Koszt: 225 zł/os brutto

AULA Wykładowca: Izabela Ziętara

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 25 kwietnia 2018

 

Harmonogram dyżurów konsultacyjnych p. Katarzyny Nowackiej
w maju 2018r. ODN w CKZiU ul. Nowomiejska 25

07.05.2018  (poniedziałek)  12.30-17.00
21.05.2018  (poniedziałek)  13.00-17.00
28.05.2018  (poniedziałek)  14.30-16.00
28.05.2018  (poniedziałek)  16.00-16.45 „ Na ścieżce awansu”

 

Konsultacje zespołowe nt. awansu zawodowego w maju 2018r.
ODN w CKZiU ul. Nowomiejska 25

10.05.2018         Konsultacja zespołowa:„Koniec stażu i co dalej?”      15.30-17.45

22.05.2018     Konsultacja zespołowa: „Jak udokumentować i zaprezentować swój dorobek
                                  zawodowy   15.30-17.45

 Aktualności 25 kwietnia 2018

 

SPOTKANIE SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY
Z DYREKTOREM TEATRU IMPRESARYJNEGO
JANEM POLAKIEM ZAPLANOWANE DNIA
26 KWIETNIA BR. O GODZ. 10.00
PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 25

ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE.
ODBĘDZIE SIĘ DNIA  14 CZERWCA 2018 O GODZ.10.00Aktualności 18 kwietnia 2018

 

SZKOLENIE
„ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH”
ZAPLANOWANE DNIA 26 KWIETNIA 2018

ZOSTAŁO ODWOŁANEAktualności 16 kwietnia 2018

 

EGZAMIN KOŃCOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Nowomiejska 25, Włocławek


Doradztwo zawodowe
09.06.2018r. godz. 09.00

Wspomaganie rozwoju dziecka
z autystycznym spektrum zaburzeń

07.06.2018r. godz. 11.00

Surdopedagogika 25.05.2018r.godz. 11.00Aktualności 12 kwietnia 2018

 

ZAPRASZAMY NA KURS DOSKONALĄCY

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Kurs  przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców, którzy  prowadzą lub będą prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tematyka spotkań: 16 godz. ( 4 spotkania po 4 godz.)

 • podstawy warsztatu pracy doradcy - scenariusze zajęć i metody pracy w szkole podstawowej, branżowej, technikum i liceum
 • doradztwo okiem praktyka, czyli z doświadczeń pedagoga szkolnego (panel dyskusyjny – przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń)
 • nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym

Terminy:
17 maja 2018 r. godz. 15.00 – 18.30  Prowadząca zajęcia: Beata Pawłowska
24 maja 2018r. godz. 15.00 – 18.30 Prowadząca zajęcia: Beata Pawłowska
07 czerwca 2018r. godz. 15.00 – 18.30 Prowadzący zajęcia: Maciej Kowalczyk
14 czerwca 2018r. godz. 15.00 – 18.30 Prowadząca zajęcia: Marta Oleksiak

ul. Nowomiejska 25,
87-800 Włocławek

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Koszt 120 złAktualności 6 kwietnia 2018

 

WARSZTATY

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne nauczyciela
przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

odbędą się:

18 kwietnia 2018 godz. 15.30-18.30
25 kwietnia 2018 godz. 15.30-18.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Nowacka - mgr  ekonomii,  nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, edukator, egzaminator OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ekspert MEN ds. awansu  zawodowego nauczycieli, certyfikat w zakresie kształcenia modułowego, doradca metodyczny ODN w CKZiU  w zakresie przedmiotów zawodowych i awansu zawodowego nauczycieli.Aktualności 6 kwietnia 2018

 

WARSZTATY

WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW DZIECI Z AUTYSTYCZNYM
SPEKTRUM ZABURZEŃ I ZESPOŁEM ASPERGERA

odbędą się 18 kwietnia 2018r.
 godz.  16.00 – 19.45
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska - pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.Aktualności 28 marca 2018

 

Bezpłatna konferencja dla nauczycieli matematyki
pn. Analiza i interpretacja wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki 2018,

odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018r o godz. 16.30

w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
przy ul. Szymanowskiego 3 w auli A ( I piętro).
Aktualności 4 kwietnia 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

26 kwietnia 2018r godz. 09.00-15.00
ul. Nowomiejska 25
Koszt: 225 zł/os brutto
Wykładowca: Rafał Miecznikowski
Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 28 marca 2018

 

SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

INFORMUJEMY O ZMIANIE TERMINU SZKOLENIA:
AKTY PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO- UCHWAŁY, DECYZJE I ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W NOWYCH PRZEPISACH PRAWA- W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA
23 MAJA 2018 r (ŚRODA)
GODZ.9.00-15.00
PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 25 W AULI CKZiU

 Aktualności 20 marca 2018

 

SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

INFORMUJEMY, ŻE PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 MARCA 2018 O GODZ 10.00
PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 25.
TEMATEM SPOTKANIA BĘDZIE CYBERPRZEMOC I REAGOWANIE
NA NEGATYWNE ZACHOWANIE W SZKOLE.

 Aktualności 16 marca 2018

 

 

W okresie 19 – 23 marca 2018r. w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25 zorganizowane zostaną „Dni Otwarte ECDL”. Akcja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób zamieszkujących Włocławek i gminy ościenne oraz uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania i ma na celu propagowanie wiedzy informatycznej i certyfikacji ECDL.
W ramach „Dni Otwartych ECDL” zostają ogłoszone konkursy dla wszystkich zainteresowanych osób:

 • konkurs na pracę "Certyfikacja ECDL – w jaki sposób może rozwinąć Twoją wiedzę informatyczną" – pracę należy wykonać w programie Microsoft Power Point lub LibreOffice Impress, dostarczyć w formie elektronicznej do oceny na podany poniżej adres e-mail, autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni darmowymi egzaminami, (termin nadsyłania prac 21 marca 2018r., adres e-mail na który prace należy wysyłać – administrator@ckziu.wloclawek.pl, egzaminy darmowe dla nagrodzonych osób będą się odbywać w dniach 22-23 marca 2018r.)  
 • konkurs „Test wiedzy ECDL” – odbędzie się w trakcie Dni Otwartych
  w dniach 19-20 marca 2018r., na podstawie egzaminu próbnego z modułu 1, liczyć się będzie czas zdania egzaminu oraz ilość punktów, wyłonieni zwycięzcy przystąpią do darmowych egzaminów ECDL (egzaminy darmowe dla nagrodzonych osób będą się odbywać w dniach 22-23 marca 2018r.)
 • na stronach fundacji ECDL POLSKA od dnia 19 marca 2018r. będzie uruchomiony ogólnopolski QUIZ oraz inne konkursy z wiedzy informatycznej, wszystkie informacje w aktualnościach na stronie ECDL.

WAŻNE!!! Osoby, które w rankingu QUIZ-u zajmą 1. , 2. oraz 3. miejsce otrzymają specjalne nagrody przygotowane przez Biuro ECDL.
W trakcie trwania Dni Otwartych wszyscy chętni odwiedzający Centrum będę mogli zapoznać się z tematyką certyfikacji ECDL, wziąć udział w testowych egzaminach próbnych, otrzymają materiały reklamowe.
Wszystkie działania związane z „Dniami Otwartymi” będą się odbywały w laboratoriach Centrum Egzaminacyjnego CE0084 we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25
w okresie 19 – 23 marca 2018r. w godzinach 9:00 – 14:00.


Aktualności 15 marca 2018


Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń na warsztaty metodyczne:

Terapie wspomagające proces terapeutyczny
Terapia integracji sensorycznej, hortiterapia z aromaterapią,
biblioterapia i bajkoterapia, hipoterapia i animaloterapia


Nowy termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu się grupy.Aktualności 15 marca 2018


Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenie:

„ Elementy muzykoterapii dla najmłodszych”

Nowy termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.Aktualności 12 marca 2018


ZAPRASZAMY NA II EDYCJĘ KURSU DOSKONALĄCEGO
SZKOLNY ANIMATOR KULTURY


Warsztat skierowany jest do nauczycieli oraz szkolnych animatorów kultury.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.Aktualności 12 marca 2018


Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń na warsztaty:
„ Umiejętności metodyczne i dydaktyczne
nauczyciela przedmiotów zawodowych
i praktycznej nauki zawodu”
do dnia 26.03.2018r.

Nowy termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu się grupy.Aktualności 07 marca 2018

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku 
zaprasza wszystkich uczestników i wykładowców na uroczyste
zakończenie kursu doskonalącego

Szkolny Animator Kultury pt. „Regionalny Skarbiec Kultury”

które odbędzie się dnia 14 marca 2018r
o godz. 13.00 w Auli CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25.

 

Serdecznie zapraszamyAktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Podstawy programowania
w Scratch dla nauczycieli”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania
chcących poszerzać swoje umiejętności i wprowadzać elementy programowania
w języku Scratch na swoich lekcjach.

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych - poziom podstawowy.

Terminy:
20 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30 – I spotkanie
27 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30– II spotkanie
04 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 18.30– III spotkanie

Ilość godz.: 12 godz. ( 3 spotkania po 4 godz.)

Włocławek, ul. Nowomiejska 25, sala komputerowa
Koszt: 120 zł

Prowadzący zajęcia: Szymański Sławomir – inżynier informatyk, Administrator Systemów i Serwisów Informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, egzaminator ECDL Polska, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, absolwent Akademii Sieci Cisco firmy Cisco Systems.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

„KRYZYS W RODZINE DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO”

Warsztaty skierowane są do nauczycieli i terapeutów zainteresowanych tematem psychologicznej i społecznej sytuacji rodzin dzieci niepełnosprawnych, a także do rodziców
oraz opiekunów dzieci i nastolatków  dotkniętych niepełnosprawnością.

Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.

Terminy:
13.04.2018r godz.:16.00-19.45
ul. Nowomiejska 25
Ilość godz.: 5h
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska- pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Robotyka w szkole - wykorzystanie robotów edukacyjnych
i środowiska programowania Scratch w zajęciach lekcyjnych”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania
chcących poszerzać swoje umiejętności i wprowadzić elementy robotyki
i programowania w języku Scratch do swoich zajęć lekcyjnych.

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych - poziom podstawowy.

Terminy:
09 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – I spotkanie
11 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – II spotkanie
16 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – III spotkanie
18 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – IV spotkanie

Ilość godz.: 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)

Włocławek, ul. Nowomiejska 25, sala komputerowa
Koszt: 190 zł

Prowadzący zajęcia: Szymański Sławomir – inżynier informatyk, Administrator Systemów i Serwisów Informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, egzaminator ECDL Polska, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, absolwent Akademii Sieci Cisco firmy Cisco Systems.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW DZIECI
Z AUTYSTYCZNYM SPEKTRUM ZABURZEŃ
I ZESPOŁEM ASPERGERA

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, zainteresowanych tematem autyzmu i zespołem Aspergera,
a także do rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków  dotkniętych ASD i ZA. Podczas warsztatów rodzice z włocławskiego Klubu Rodziców dla dzieci z autyzmem i innymi neurotrudnościami  będą opowiadać o własnych doświadczeniach związanych z wychowaniem dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera.
Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.

Terminy:
23 marca 2018 r. godz. 16.00 – 19.45
ul. Nowomiejska 25
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska- pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Zastosowanie aplikacji EXCEL w pracy nauczyciela”

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli każdego poziomu nauczania.
Microsoft Excel może być nieocenioną pomocą w pracy każdego nauczyciela.

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych - poziom podstawowy.

Terminy:
19 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30 – I spotkanie
21 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30 – II spotkanie
26 marca 2018r godz. 15.30 – 18.30 – III spotkanie

Ilość godz.: 12 godz. ( 3 spotkania po 4 godz.)

Włocławek, ul. Nowomiejska 25, sala komputerowa
Koszt: 120 zł

Prowadzący zajęcia: Szymański Sławomir – inżynier informatyk, Administrator Systemów i Serwisów Informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, egzaminator ECDL Polska, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, absolwent Akademii Sieci Cisco firmy Cisco Systems.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

TERAPIE WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, HORTITERAPIA
Z AROMATERAPIĄ, BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA,
HIPOTERAPIA I ANIMALOTERAPIA

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków
z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera oraz innych osób zainteresowanych tematem terapii i działań wspierających proces terapeutyczny u dzieci z autyzmem.
Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.

Ilość godz.: 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)

Terminy:

16 marca 2018r godz. 16.00 – 19.45  TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
prowadzący zajęcia: - Agnieszka Pietraszkiewicz, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej dziecka z niepełnosprawnością
23 marca 2018r godz. 16.00 – 19.45  HORTITERAPIA Z AROMATERAPIĄ  
prowadzący zajęcia: Karolina Korpalska , oligfrenopedagog, ogrodnik, florysta, hortiterapeuta
6 kwietnia 2018r godz. 16.00 – 19.45 BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA,
prowadzący zajęcia: Kinga Twardzik- Pawłowska- nauczyciel języka polskiego, dziennikarz, bibliotekarz, biblioterapeuta,
13 kwietnia 2018 godz. 16.00 – 19.45 HIPOTERAPIA I ANIMALOTERAPIA
prowadzący zajęcia: -  Luiza Włodkowska, , pedagog specjalny, oligofrenopedagog, hipoterapeuta, kynoterapeuta, specjalizujący się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymiWłocławek, ul. Nowomiejska 25
Koszt: 150 złAktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Tworzenie strony internetowej w systemie
CMS WordPress”

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli chcących poszerzać swoje umiejętności
w budowaniu i zarządzaniu własną lub szkolną stroną WWW w oparciu
o najpopularniejszy na świecie system CMS WordPress.

Szkolenie ma charakter zajęć praktycznych - poziom podstawowy.

Terminy:
10 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – I spotkanie
13 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – II spotkanie
17 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – III spotkanie
20 kwietnia 2018r godz. 15.30 – 19.15 – IV spotkanie

Ilość godz.: 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)

Włocławek, ul. Nowomiejska 25, sala komputerowa
Koszt: 190 zł

Prowadzący zajęcia: Szymański Sławomir – inżynier informatyk, Administrator Systemów i Serwisów Informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, egzaminator ECDL Polska, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, absolwent Akademii Sieci Cisco firmy Cisco Systems.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

MEDIACJE OŚWIATOWE RODZIC- SZKOŁA
MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów i terapeutów zainteresowanych tematem mediacji oświatowych i przygotowujących się do prowadzenia mediacji rówieśniczych poprzez pełnienie roli opiekunów Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych oraz Mediatorów Rówieśniczych – liderów.
Szkolenie będzie miało formę warsztatową.

Terminy:
28.03.2018r  godz. 16.00 – 19.45
11.04.2018r  godz. 16.00 -  19.45
25.04.2018r  godz. 16.00 -  19.45
Ilość godz:15 h
ul. Nowomiejska 25
Koszt: 180 zł

Prowadzący zajęcia:Jarosław Hupało - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, mediator, kurator sądowy, doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku w zakresie doskonalenia kadry kierowniczej, kształcenia specjalnego i integracyjnego.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne nauczyciela
przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Warsztaty są przeznaczona dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
i praktycznej nauki zawodu
.

Terminy:
14 marca 2018 godz. 15.30-18.30
21 marca 2018 godz. 15.30-18.30
ul. Nowomiejska 25

Koszt: 60 zł

Katarzyna Nowacka - mgr  ekonomii,  nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, edukator, egzaminator OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ekspert MEN ds. awansu  zawodowego nauczycieli, certyfikat w zakresie kształcenia modułowego, doradca metodyczny ODN w CKZiU  w zakresie przedmiotów zawodowych i awansu zawodowego nauczycieli.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

NAUKA POPRZEZ TANIEC I MUZYKĘ, CZYLI CHOREOTERAPIA
I MUZYKOTERAPIA W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM
I PRZEDSZKOLNYM

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a, także kadry żłobków i klubów malucha. Udział w szkoleniu pozwoli na planowanie i wdrażanie w pracy
z najmłodszymi elementów choreoterapii i muzykoterapii w celu stymulowania ich właściwego rozwoju.

Terminy:
10 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 – 19.00
ul. Nowomiejska 25

Koszt: 50 zł

Ilość godz.: 4h

Prowadzący zajęcia: Piotr Morawski – instruktor tańca, animator taneczny, tancerz z wieloletnim doświadczeniem, ukończony kurs instruktora tańca ludowego w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, uczestnik kursów dla animatorów, posiadający uprawnienia pedagogiczne.Aktualności 05 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

PODSTAWY TERAPII BEHAWIORALNEJ

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, terapeutów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o podstawach terapii behawioralnej. Zapoznają się z systemem motywacyjnym opartym na gospodarce żetonowej oraz jak rozwiązywać trudne zachowania w nurcie stosowanej analizy zachowania.

Terminy:
20 kwietnia 2018r. godz.15.00-20.00
21 kwietnia 2018r. godz.9.00-14.00
ul. Nowomiejska 25
Koszt: 80 zł

Prowadzący zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego, specjalista ds. autyzmu, pedagog w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.Aktualności 02 marca 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE

"JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO CZYTANIA
I NIE TYLKO DO CZYTANIA?”

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej klas I-III

Nauka często kojarzy się uczniom z mozolnym wypełnianiem zeszytów ćwiczeń dodatkowych materiałów A gdyby te wszystkie pomoce naukowe zamienić na lapbook? Co to jest Lapbook?

Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, książeczki w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Są w niej rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Świetnie sprawdza się w opracowaniu lektur, do nauki ortografii, języka itd.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Dorota Andrzejewska – konsultant metodyczny z Torunia przedstawi uczestnikom co daje wykonanie przez dziecko lapbooka. Pokaże rożne lapbooki, pomoże wykonać lapbooka. Zapewni wszystkie potrzebne materiały.Aktualności 2 marca 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019
- z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym
 i karcie nauczyciela

Termin: 15 marca 2018r godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25

Koszt: 225 zł/os brutto AULA

Prowadzący: Irena Zielińska

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni
Aktualności 2 marca 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

AKTY PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - UCHWAŁY,DECYZJE I ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY W NOWYCH PRZEPISACH PRAWA- W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Termin: 13 kwietnia 2018r. godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25

Koszt: 225 zł/os brutto

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni
Aktualności 02 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


7-8 kwietnia 2018r godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Prowadząca zajęcia:  Elżbieta Sobczak-Nęcka – mgr psychologii, terapeuta, podyplomowe studium integralnej profilaktyki uzależnień, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.Aktualności 02 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ODKRYWANIE NATURY, CZYLI ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU DLA NAJMŁODSZYCH


Szkolenie skierowane jest do dyrektorów,  kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak uatrakcyjnić zajęcia realizowane z dziećmi na świeżym powietrzu. Poznają sposoby wykorzystywania elementów natury w zabawie i nauce.
Zaprezentowane zostaną sposoby organizacji zajęć na świeżym powietrzu
.

Termin:
22 marca 2018r godz. 16.00-19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilość godz. 4h
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia: Agnieszka Dyszczyńska – mgr chemii, podyplomowe studia z biologii i 0chrony środowiska oraz z geografii, kurs kwalifikacyjny z przyrody, doradca metodyczny z przedmiotów przyrodniczych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  we Włocławku.Aktualności 02 marca 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Elementy muzykoterapii dla najmłodszych”


Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy szkolenia poznają zasady właściwego organizowania profilaktyki relaksu, wyciszania doznań negatywnych i wzmacniania pozytywnych. Uczestnik szkolenia pozna gry i zabawy z wykorzystaniem muzyki, które pozwolą na odreagowanie napięć psychofizycznych oraz rozładowanie negatywnych emocji. Udział w szkoleniu pozwoli na planowanie i wdrażanie w pracy z najmłodszymi elementów muzykoterapii w celu stymulowania ich rozwoju.

Termin:
15 marca 2018r godz. 16.00-19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilość godz. 4h
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Piotr Morawski – instruktor tańca, animator taneczny, tancerz z wieloletnim doświadczeniem, ukończony kurs instruktora tańca ludowego w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, uczestnik kursów dla animatorów, posiadający uprawnienia pedagogiczne.Aktualności 02 marca 2018


ZMIANA GODZINY DYŻURU KONSULTACYJNEGO
DYŻUR KONSULTACYJNY ANNY KULPY
ZAPLANOWANY DNIA 7 MARCA 2018
ODBĘDZIE SIĘ W GODZ: 10.00-13.00


 


Aktualności 01 marca 2018

 Oferta KSW


 


Aktualności 22 luty 2018

 Oferta PWSZ


 


Aktualności 19 stycznia 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Informujemy, że spotkanie platformy
wymiany doświadczeń kadry kierowniczej
placówek oświatowych nie odbędzie się
w wyznaczonym terminie.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest po feriach
- o terminie i godzinie poinformujemy Państwa po koniec lutego.

 


Aktualności 18 stycznia 2018

ZAPRASZAMY
SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY NA SPOTKANIE


które odbędzie się 01.02.2018r o godz. 10.00
przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie Lidia Piechocka – Witczak
Dyrektor Centrum Kultury Browar B

 


Aktualności 17 stycznia 2018

ZMIANA DATY

Spotkanie szkolnych animatorów kultury planowane na dzień
18.01.2018r. NIE ODBĘDZIĘ SIĘ.
Zostało przełożone na dzień 01.02.2018r. o godz. 10.00 przy
ul. Nowomiejskiej 25.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy poznają zasady konstruktywnej komunikacji z rodzicami. Dowiedzą się jak budować komunikaty empatyczne, zachęcać i motywować do współpracy oraz budowania partnerskich relacji. Szkolenie będzie miało formę warsztatową.

5 lutego 2018r godz. 16.00 – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Elżbieta Sobczak – Nęcka, mgr psychologii, coach, terapeuta, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, wychowawców i rodziców. Specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

Skuteczne sposoby wspierania wczesnego rozwoju mowy

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Jego celem jest wsparcie profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. Uczestnicy zapoznają się z etapami rozwoju mowy u dziecka w wieku 0-3 r. ż. Dowiedzą się, jaki wpływ ma rozwój mowy na funkcjonowanie poznawczo-społeczne oraz zapoznają się z metodami wspierania rozwoju mowy.

23 stycznia 2018r. godz.16.00-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego, specjalista ds. autyzmu, pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

Sensoryczne zabawy plastyczne dla najmłodszych

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o znaczeniu rozwoju sensomotoryki w życiu dziecka. Poznają metody i formy pracy z małym dzieckiem oparte o zmysły. Zapoznają się z przykładami zabaw plastycznych, które stymulują rozwój zmysłów najmłodszych dzieci.

13 lutego 2018r.
godz.17.15-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, trener programów profilaktyki zdrowia psychicznego, specjalista ds. autyzmu, pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.


Aktualności 16 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry żłobków, klubów malucha i przedszkoli. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat czynników warunkujących powstanie określonych cech osobowości, inteligencji oraz jakie procesy sprawiają, że formułują się takie, a nie inne zespoły cech składające się na osobowość jednostki. Będą mieli wiedzę na temat oddziaływań żłobka czy przedszkola jako instytucji wspierającej rozwój dziecka i jego rodziny. Zdobędą wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych oraz zaburzeń w wieku 0-3 r.ż.

22 stycznia 2018r godz.17.15-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Elżbieta Sobczak – Nęcka, mgr psychologii, coach, terapeuta, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, wychowawców i rodziców. Specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.


Aktualności 12 stycznia 2018


ZMIANA DATY SZKOLENIA
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


SZKOLENIE TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS
ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE
Z DNIA 13-14.01.2018r NA DZIEŃ 3-4 LUTEGO 2018r


Aktualności 4 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE


TERAPIE WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY
DOGOTERAPIA, FELINOTERAPIA,FIZJOTERAPIA,
REHABILITACJ, TANIEC, DOTYK, ARTETERAPIA


Warsztaty skierowane są do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków
z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera oraz innych osób zainteresowanych tematem terapii i działań wspierających proces terapeutyczny u dzieci z autyzmem. Zadaniem warsztatów będzie przygotowanie do pracy z dziećmi i nastolatkami w tym zakresie tak, aby umiejętnie wykorzystywać w procesie terapeutycznym terapie wspomagające.

 

Program warsztatów - 20 godz. ( 4 spotkania po 5 godz.)


19 stycznia 2018r godz. 16.00 – 19.45  DOGOTERAPIA
prowadzący zajęcia: - Inga Frąckiewicz, oligofrenopedagog, dogoterapeuta


26 stycznia 2018r godz. 16.00 – 19.45  FELINOTERAPIA  
prowadzący zajęcia: Anna Siatecka , oligfrenopedagog, felinoterapeuta


02 lutego 2018r godz. 16.00 – 19.45 FIZIOTERAPIA, REHABILITACJA, TERAPIA TAŃCEM I DOTYKIEM
prowadzący zajęcia: Katarzyna Łuczak, specjalista fizjoterapii i rehabilitacji


09 lutego 2018 godz. 16.00 – 19.45 ARTETERAPIA
prowadzący zajęcia: -  Izabela Kwiatkowska – pedagog specjalny, arteterapeuta,

 

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Koszt 150 zł


Aktualności 4 stycznia 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE
JAK ZACHĘCI DZIECI DO CZYTANIA I NIE TYLKO DO CZYTANIA ?

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej klas IV-VIII.

Nauka często kojarzy się uczniom z mozolnym wypełnianiem zeszytów ćwiczeń dodatkowych materiałów A gdyby te wszystkie pomoce naukowe zamienić na lapbook? Co to jest Lapbook?

 Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, książeczki w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Są w niej  rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Świetnie sprawdza się w opracowaniu lektur, do nauki ortografii, języka itd.

 

Termin: 27.02.2018r godz. 15.30-18.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadzący zajęcia: Dorota Andrzejewska – konsultant metodyczny z Torunia przedstawi uczestnikom co daje wykonanie przez dziecko lapbooka ( komu?) dziecku , rodzicom i nauczycielowi?. Pokaże rożne lapbooki, pomoże wykonać lapbooka. Zapewni wszystkie potrzebne materiały.


Aktualności 4 stycznia 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


RODO w jednostce oświatowej


29.01.2018r. g.9.30-15.30
30.01.2018r. g.9.00-15.00


AULA ul. Nowomiejska 25 Włocławek


Wykładowca: dr Bartosz Mendyk


Koszt: 210 zł brutto/ 1 os.


Druga osoba z placówki 80 zł brutto


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.
Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY METODYCZNE
WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW DZIECI
Z AUTYSTYCZNYM SPEKTRUM ZABURZEŃ
I ZESPOŁEM ASPERGERA


Warsztaty skierowane są do nauczycieli, zainteresowanych tematem autyzmu i zespołem Aspergera, a także do rodziców i opiekunów dzieci i nastolatków  dotkniętych ASD i ZA. Podczas warsztatów rodzice z włocławskiego Klubu Rodziców dla dzieci z autyzmem i innymi neurotrudnościami  będą opowiadać o własnych doświadczeniach związanych z wychowaniem dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń i zespołem Aspergera. Zadaniem warsztatów będzie przygotowanie do pracy z dziećmi i nastolatkami tak, aby umiejętnie wspierać w tym zakresie ich  rodziców i opiekunów. Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy.


12 stycznia 2018 r. godz. 16.00 – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt 50 zł


Prowadząca zajęcia : Izabela Piotrowska pedagog specjalny, neurologopeda, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Organizatorka kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynatorka  Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku.


Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

13-14 stycznia 2018r.
godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 15 grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA NOWĄ FORMĘ DOSKONALENIA
PLIKI SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE „ TY WYBIERASZ”


skierowaną do tych szkół i placówek, które samodzielnie przeprowadziły już diagnozę i na jej podstawie wiedzą, jakie są ich problemy edukacyjne, negatywnie wpływające na efektywność nauczania. Każdy plik zawiera określone działania i liczbę godzin dydaktycznych potrzebnych na ich realizację. Szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pliku, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Koordynator pliku ustala to podczas rozmowy wstępnej z liderem ODN lub dyrektorem szkoły. W szkoleniach prowadzonych przez eksperta/doradcę metodycznego może uczestniczyć cała rada pedagogiczna, zespoły zadaniowe, zespoły przedmiotowe lub grupy zainteresowanych nauczycieli. Oferta plików w naszym  zamierzeniu jest oparta na zasadach kompleksowego wspomagania szkół. Jest to jednak  działanie bardziej celowe, skondensowane  i zdecydowanie krótsze. Mamy nadzieję, że nasza propozycja wyda się Państwu interesująca i atrakcyjna. Zachęcamy do skorzystania z niej.


Przykład  pliku szkoleniowego
MOTYWACJA UCZNIÓW – TAJEMNICĄ SZKOLNYCH SUKCESÓW
(21 godz. dydaktycznych)

Cel:
podniesienie poziomu kompetencji rady pedagogicznej w zakresie motywowania uczniów do pracy w szkole i domu poprzez systemowe wdrażanie przez nauczycieli do praktyki szkolnej poznanych metod, form i technik nauczania
i uczenia się oraz motywującego oceniania.
Przykłady działań w szkole:

 • Spotkanie diagnostyczne rady pedagogicznej z ekspertem, dotyczące rozpoznania dotychczas stosowanych w szkole metod i doświadczeń
  w motywowaniu uczniów - 2 godz. dydaktyczne;
 • Dwa szkolenia rady pedagogicznej:
 •  w zakresie możliwych do zastosowania w danej szkole nowych metod, form i technik motywowania uczniów  – 3  godz. dydaktyczne;
 • W zakresie sposobów oceniania motywującego do nauki
  - 3 godz. dydaktyczne
 • Dwie konsultacje z nauczycielami, przygotowującymi się do zajęć koleżeńskich – każda po 2 godz. dydaktyczne;
 • Dwie obserwacje koleżeńskie z udziałem eksperta  i zainteresowanych nauczyciel pod kątem zastosowania poznanych metod, form i technik motywacyjnych – każda po 1 godz. dydaktycznej;
 • Dwa spotkania poświęcone omówieniu obserwacji – każde po 2 godz. dydaktyczne
 • Jedno spotkanie rady pedagogicznej z ekspertem w celu podzielenia się zdobytymi doświadczeniami w motywowaniu uczniów, wypracowanie katalogu zasad dotyczących motywowania – 3 godz. dydaktyczne.

ODPŁATNOŚĆ: 

 • dla szkół i placówek prowadzonych przez Urząd Miasta – bezpłatnie,
dla pozostałych -80 zł/godz. dydaktyczna plus koszty dojazdu

 


Aktualności 15 grudnia 2017

NOWOŚĆ!!!


ZAPRASZAMY NA INDYWIDULNE WARSZTATY MEDIACYJNE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku proponuje nową formę wsparcia szkół i placówek oświatowych:

USŁUGI MEDIACYJNE W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW RÓWIEŚNICZYCH


Zapewniamy także: MEDIACJE OŚWIATOWE RODZIC – SZKOŁA.

Atutem mediacji zewnętrznych jest postawa obiektywna wobec placówki jak i sytuacji konfliktowej, osoba z zewnątrz – mediator z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli będzie w takiej sytuacji miał możliwość uzyskania akceptacji dwóch skonfliktowanych stron.
Mediacje będą miały charakter warsztatów indywidualnych.
Mediator ODN – Jarosław Hupało, doradca metodyczny.


Aktualności 7 grudnia 2017

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny organizuje maturę próbną z matematyki. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Celem próbnej matury jest sprawdzenie stopnia przygotowania maturzystów do obowiązkowej matury z matematyki.


Próbna matura na poziomie rozszerzonym odbędzie się w czwartek 8 marca 2018 r. w godz. 12:00-15:00, na poziomie podstawowym w piątek 9 marca 2018 r. w godz. 8:00-10:50 .

Szkolnych koordynatorów prosimy o kontakt z panią Anną Kulpa.Aktualności 29 listopad 2017

ZMIANA DATY


SZANOWNI DYREKTORZY, SPOTKANIE PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PLANOWANE NA  DZIEŃ

30.11.2017 NIE ODBĘDZIE SIĘ.


SPOTKANIE ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE NA DZIEŃ
14 GRUDNIA 2017R
. O GODZINIE 10.00
W AULI CKZiU PRZY UL.NOWOMIEJSKIEJ 25 .


Gościem spotkania będzie pan Grzegorz Troszczyński instruktor warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inżynier specjalności automatyka z 25 letnim doświadczeniem. Firma TROBOT, producent i dystrybutor mechatronicznych pomocy dydaktycznych.


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW NA SPOTKANIE 
PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

które odbędzie się 14 grudnia 2017r o godz.10.00
w Auli CKZiU przy
ul. Nowomiejskiej 25.

 

Gościem spotkania będzie pan Grzegorz Troszczyński instruktor warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inżynier specjalności automatyka z 25 letnim doświadczeniem. Firma Trobot, producent i dystrybutor mechatronicznych pomocy dydaktycznych.


Aktualności 21 listopad 2017

Studenci studiów podyplomowych:


"Doradztwo zawodowe" oraz "Wspomaganie dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń"


Spotkanie w sprawie praktyk odbędzie się 24 listopada 2017r o godz. 15.30
przed wykładem z panem dr Borowiakiem i panem mgr Huapło.
 

"Surdopedagogika"


Spotkanie w sprawie praktyk odbędzie się 25.11.2017r o godz. 13.25
przed wykładem z p. mgr Zielińską.

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY SZKOLNYCH ANIMATORÓW
KULTURY NA SPOTKANIE

które odbędzie się 23 listopada 2017r
o godz. 10.00 w sali.31 przy ul. Nowomiejskiej 25

Gościem spotkania będzie pani Elżbieta Zaborowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY
NA SPOTKANIE POŚWIĘCONE
BARWOM KULTURY WŁOCŁAWKA

które odbędzie się 21 grudnia 2017r o godz. 10.00
w Auli CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie pan Tomasz Dziki

 


Aktualności 21 listopad 2017

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY
SZKOLNEGO ANIMATORA KULTURY


25.11.2017 godz. 9.00-12.45

Aula CKZiU ul. Nowomiejska 25

Koszt 250 zł

Warsztat skierowany jest do nauczycieli
oraz szkolnych animatorów kultury.


Aktualności 31 października 2017

ZMIANA DATY SZKOLENIA


Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS DOTYCZĄCYCH ZMIANY PLANÓW TRENERÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE „ROZUMIENIE LUDZIEJ NATURY” PROF. ZIMBARDO, KTÓRZY PRZYJEŻDZAJĄ Z KRAKOWA- TERMIN SZKOLENIA ULEGA ZMIANIE

Z DNIA 18.11.2017R( SOBOTA)

NA DZIEŃ 25.11.2017( SOBOTA)

GODZ.9.00-15.30


UL. NOWOMIEJSKA 25.


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


2-3 grudnia 2017 r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Postawy uczniowskie - innowacyjność, kreatywność, praca w zespole

Uczestnicy szkolenia  dowiedzą się jakie są założenia MEN w kontekście rozwijania postawy innowacyjności, kreatywności, pracy w grupie oraz zapoznają się z profilem kompetencyjnym nauczyciela i ucznia. Nauczyciele rozwiną umiejętność stosowania w działaniach dydaktyczno-wychowawczych metod i technik innowacyjnych, kreatywnych oraz pracy w grupie.


17 listopada  2017r.  godzina 15.00-18.30
18 listopada 2017. godzina 9.00-15.30
Koszt: 200 zł

Prowadząca zajęcia: Anna Rutkowska-trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP, certyfikowany praktyk metody Kids’Skills, arteterapeutka, coach.

 


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.

Celem warsztatu jest  umożliwienie nauczycielom dokonania analizy i oceny skuteczności własnych zachowań, doskonalenie  umiejętności nauczycieli, mających na celu rozpoznawanie zachowań prowokacyjnych uczniów, poszerzenie kompetencji nauczycieli umożliwiającym im większą skuteczność i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.


Termin:
8 h( 2 spotkania po 4 h) 08.11.2017r. i 15.11.2017r.
godziny: 14.30-19.30

ul. Nowomiejska 25
Koszt  – 50 zł

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak- Nęcka- mgr psychologii, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 


Aktualności 26 października2017

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

DIALOG SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIACH W PRACY Z RODZICAMI

Celem warsztatu jest nabycie przez nauczycieli wiedzy oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami wykorzystując elementy Solution Focused Brief Therapy/ Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

16 listopada 2017r
godz. 15:00-20:00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 100 zł

Prowadząca zajęcia: Anna Rutkowska-trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP, certyfikowany praktyk metody Kids’Skills, arteterapeutka, coach.


Aktualności 26 października2017


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w karcie nauczyciela-wprowadzone od 01 stycznia 2018r.

7 grudnia 2017r. r. godz. 9.00-15.00
Koszt: 215 zł brutto/os.
Wykładowca: Grażyna Stańko
Miejsce: CKZiU Włocławek, ul. Nowomiejska 25


Aktualności 25 październik 2017

 

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW NA CYLKICZNE SPOTKANIE
PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


które odbędzie się 26.10.2017r. o godz. 10.00-12.00
w Auli CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25.

Gościem spotkania będzie pani Justyna Kotłów - NUADU

 


Aktualności 20 październik 2017

 

ZMIANA DATY

KONSLULTACJA ZESPOŁOWA: EDUKACJA MATEMATYCZNA
I NOWE TECHNOLOGIE. NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU MATEMATYKI

ODBĘDZIE SIĘ 08.11.2017R O GODZINIE 15:00
ZAMIAST 25.10.2017.

 


Aktualności 16 październik 2017

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

21-22 października 2017 r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
sala nr 19 Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 12 październik 2017

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE
DO PRACY SZKOLNEGO ANIMATORA KULTURY

Warsztat skierowany jest do nauczycieli oraz szkolnych animatorów kultury.

Termin spotkań zostanie ustalony po zebraniu się grupy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10.11.2017r.
Koszt: 250 zł

 


Aktualności 12 październik 2017

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
w ramach programu

„Rozumienie Ludzkiej Natury” Prof. Philipa Zimbardo
Moduł II: „Kształtowanie nastawienia rozwojowego”

18 listopada 2017 r. (sobota) godz. 9.00 – 15.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do pedagogów i wychowawców klas
VII i VIII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum, ponadpodstawowych.

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
UM Włocławek – szkolenie jest BEZPŁATNE.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Aktualności 12 październik 2017

 


 

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego

W KRĘGU UŚMIECHU

21-22 listopada 2017 r. godz. 14.00  – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w klasach I-III i IV-VI.

 


Aktualności 12 październik 2017

 


 

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
promocji zdrowia psychicznego

„PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

28-29 listopada 2017 r. godz. 14.00  – 20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 


Aktualności 21 września 2017

 


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

Zmiany w prawie oświatowym związane z organizacją pracy
szkoły - podwójne podstawy prawne działań dyrektorów
w bieżącym roku szkolnym

 

Wykładowca: Marzena Siejewicz.
Koszt: 225 zł/ 1 os.

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.

 

9 listopada 2017 r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek

 

Oferta


Aktualności 20 września 2017

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Informujemy o zmianie terminu spotkania platformy wymiany doświadczeń kadry kierowniczej włocławskich placówek oświatowych. Spotkanie odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieliwe Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25, sala 31.  Każde kolejne spotkanie odbywać się będzie w ostatni czwartek miesiąca.Aktualności 19 września 2017

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

21-22 października 2017 r. lub 28-29 października
godz. 8.30-14.30 ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

 


Aktualności 19 września 2017

 

UWAGA !!! ZMIANA GODZINY SPOTKANIA

 

Spotkanie Szkolnych Animatorów Kultury

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku zaprasza na pierwsze spotkanie szkolnych animatorów kultury,
które odbędzie się 11 października o godz. 11.00 w ODN przy ul. Nowomiejskiej 25.

Prosimy wszystkich „szkolnych animatorów kultury” o przybycie.


Aktualności 13 września 2017


ZAPROSZENIE

SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek zajmować się będzie koordynowaniem i monitorowaniem działania „nauczycieli od kultury to znaczy „szkolnych animatorów kultury. Dlatego po wytypowaniu przez Państwa w Waszych placówkach nauczycieli do tychże działań, prosimy o skierowanie ich do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w CKZiU przy ul. Nowomiejskiej 25 lub kontakt telefoniczny pod numerami:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 54 232 63 07, tel. kom. 732 668 987
 • Kinga Twardzik – Pawłowska, kierownik ODN/WUTW tel. 530 730 598, 886 122 144
 • Doradca metodyczny Jarosław Hupało, koordynator sieci współpracy szkolnych animatorów kultury tel. 516 069 118

Aktualności 13 września 2017


UWAGA !!! ZMIANA TERMINU

ZAPROSZENIE

NA PLATFORMĘ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KADRY
KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Zapraszamy na pierwsze tegoroczne spotkanie platformy wymiany doświadczeń
kadry kierowniczej włocławskich placówek oświatowych odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku
przy ul. Nowomiejskiej 25, sala 31.

Poprowadzi je Beata Pawłowska, dyrektor CKZiU. Tematem spotkania będą zmiany w prawie oświatowym i organizacja warsztatu pracy dyrektora placówkiAktualności 13 września 2017


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
i Placówek Oświatowych


Zapraszamy Państwa 20 września o godz. 11.00 do Auli CKZiU na uroczystą inaugurację
roku szkolnego 2017/2018 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego przy ulicy Nowomiejskiej 25.

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 18 września pod
nr telefonu 54 232 63 07, tel. kom. 732 668 987Aktualności 24 sierpnia 2017


Seminarium szkoleniowe  dla grupy edukatorów na temat nauczania
o Holokauście oraz żydowskiej historii i kultury.

„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”
Yad Vashem 21 – 29 października 2017


Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie / Światowe Centrum Upamiętniania Holokaustu w Yad Vashem.

Opis:  celem seminarium jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz współpraca pomiędzy nauczycielami, trenerami, uczniami w obszarze problematyki Holokaustu oraz współczesnej kultury i historii Żydów.

Miejsce: Yad Vashem (Izrael).

Kontakt: Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl

Liczba miejsc: 18
Rekrutacja ogólnopolska
Data przyjmowania zgłoszeń uczestników: do 14 września 2017

Uwaga:
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ wynikającą z organizacji szkolenia, określoną przez Yad Vashem, na rachunek wskazany przez Yad Vashem.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.


Regulamin


Aktualności 28 czerwca 2017

REFORMA PROGRAMOWA – NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA


Poniżej udostępniamy Państwu zbiór materiałów
dotyczących Reformy Programowej.
Mamy nadzieję, że będą pomocne w przygotowaniu się
do wdrażania nowej podstawy programowej w kolejnym roku szkolnym. Materiały będą uzupełniane o nowości,
dlatego zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

 

 • PRAWO OŚWIATOWE
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY I PLACÓWKI
 1. Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej
 • REFORMA EDUKACJI - OPRACOWANIA DORADCÓW METODYCZNYCH
 1. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – JĘZYK POLSKI - MAŁGORZATA DĄBROWSKA
 2. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA – MATEMATYKA - ANNA KULPA
 3. ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ - MONIKA ESKA - KASZUBOWSKA
 4. REFORMA EDUKACJI 2017 – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - KATARZYNA NOWACKA

 

Czas na pokolenie dobrej szkoły - spot informacyjny reformy edukacji

Zebrała: Joanna Osowska