Aktualności 6 lipca 2016

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego

„W KRĘGU UŚMIECHU”

13-14 grudnia 2016 r. godz. 14.30-18.30

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów i nauczycieli
pracujących z dziećmi i młodzieżą w klasach I-III i IV-VI.


Szczegóły


Aktualności 14 listopad 2016

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z KUJAWSK
Ą SZKOŁĄ WYŻSZĄ

Kierunki realizowane w naszym Ośrodku od listopada 2016 r.:

TYTUŁ

CZAS TRWANIA

CENA

Doradztwo zawodowe

II semestry

1 946 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(Oligofrenopedagogika)

II semestry

1 946 zł

Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń

II semestry

2 146 zł

 

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat ODN, tel. 54 232 63 07; 732 668 987.

 


Aktualności 3 listopad 2016

KURS KWALIFIKACYJNY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

  Pierwszy zjazd kursu kwalifikacyjnego "Zarzadzanie Oświatą " już 5 listopada 2016 r. Szczegółowy harmonogram kursu z zakresu Zarządzania Oświatą.

 

Szczegóły

Aktualności 10 października 2016

Szanowni Państwo,


zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH dla szkół i placówek miasta Włocławek uwzględniającej kierunki polityki oświatowej państwa ustalone na rok szkolny 2016/17 przez Minister Edukacji Narodowej oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 • RP1 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich, 2 godz.

Rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki. Planowanie i organizacja pracy zespołów. Identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołów.

 • RP2 Dane i co dalej? Analiza wyników badań osiągnięć uczniów
  z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego – wnioski i rekomendacje,
  2 godz.

Tworzenie wniosków i rekomendacji w oparciu o analizy.

 • RP3 Jedna lekcja – dwóch nauczycieli, 2 godz.

Korelacja międzyprzedmiotowa w aspekcie współpracy nauczycieli w realizacji podstaw programowych.

 • RP4 Przestrzeganie praw dziecka w szkole, 2 godz.

Prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły. Czy uczniowie znają swoje prawa
i obowiązki, czy tylko prawa lub tylko obowiązki. Czy uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się
o pomoc w przypadku łamania prawa ucznia. W jakim stopniu rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci w szkole oraz jak oceniają przestrzegania tych praw. Jak nauczyciele oceniają przestrzegania praw ucznia w swojej szkole.

 • RP5 Współpraca z rodzicami w szkole, 2 godz.

Jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami? Postawy rodzicielskie, oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ODN tel./fax 54 232 63 07; 732 668 987,
e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.plAktualności 22 września 2016

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY
W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU

Szanowni Państwo, w związku z drugim etapem kompleksowego wspomagania szkoły w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiamy terminarz konsultacji indywidualnych:

 • 20 października 2016 r. (czwartek) w godzinach 10:30-12:00
  prowadzący Anna Kulpa
 • 9 listopada 2016 r. (środa) w godz. 12:00-13:30
  prowadzący Monika Eska-Kaszubowska
 • 2 grudnia 2016 r. w godz. (piątek) 11:00-12:30
  prowadzący Małgorzat Dąbrowska
 • 15 grudnia 2016 r. godz. (czwartek) 12:00-13:30
  prowadzący Jarosław Hupało

Celem konsultacji indywidualnych jest wsparcie w realizacji Rocznego Planu Wspomagania Szkoły.
Pierwsze spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. (środa)
w godz. 14:30-16:00. Szkolenia odbędą się w 3 grupach:
Grupa I: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
Grupa II: Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
Grupa III: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Terminy kolejnych dwóch spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.Aktualności 12 październik 2016

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek


Od października 2016 r. kolejna szkoła - Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku objęta zostanie przez ODN kompleksowym wspomaganiem rozwoju szkół, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania placówki. Wspomaganie rozpoczynamy od wywiadu z dyrektorem i spotkania z radą pedagogiczną.
Placówka zostanie objęta następującymi etapami wspomagania: diagnoza pracy , planowanie działań, realizacja procesu wspomagania, ocena efektów. W procesie wspomagania rozwoju placówki zapewniamy opiekę specjalisty, który pomaga w diagnozie pracy placówki i określeniu obszarów rozwoju.